Geçirimli beton, sel baskınlarını önler!

Geçirimli beton, sel baskınlarını önler!

ERMCO ve THBB Başkanı Işık, Geçirimli Beton'un yüzey akış sularının yer altına sızmasına olanak sağladığını, yer altı su seviyesinin korunmasına yardımcı olduğunu, su taşkınları riskini azalttığını aynı zamanda yüzey kirleticilerinin toprağa karışmasını ve erozyonu engellediğini belirtti.


Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), kalite,çevre, sürdürülebilirlik ve iş güvenliği uygulamalarıyla inşaat, hazır beton ve ilgili sektörlerin gelişimini destekliyor. Geçirimli beton kullanımı sayesinde yağmur sularının yer altıyla buluşması  sürdürülebilirlik anlamında büyük önem taşıyor. Ayrıca taşkınların yaşanmasını önlüyor.

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Başkanı Yavuz Işık, hazır betonun yaşam alanlarımıza önemli çözümler getirdiğini ifade ettti. Işık, “Son yıllarda aşırı yağışlar sonucunda sel felaketleri yaşanmaktadır. Bu tür felaketleri geçirimli betonla önlemek mümkündür. Çünkü, geçirimli beton, geleneksel betondan farklı olarak birbirine bağlı boşluklar içeren bir betondur. Bu betonlarda kum vb. ince agrega hiç kullanılmamakta veya çok az kullanılmaktadır. Böylece betonun içinde boşluklar oluşması sağlanarak su geçirimliliği sağlanmaktadır. Bu sayede geçirimli beton kaplamaların kullanılmasının çok sayıda çevresel ve ekonomik faydası bulunmaktadır. İklim değişikliğinin olumsuzluklarından biri de aşırı yağışlardır. Bu aşırı yağışlar, kentlerimizde can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde, yağmur ve eriyen kar sularının toprak tarafından emilmesinin zorlaştığı görülüyor. Geçirimli beton, yağmur ve yüzey akış sularının yer altına sızmasına olanak vererek yer altı su seviyesinin korunmasına yardımcı oluyor ve taşkın afeti risklerini azaltıyor. Bunu yaparken de yüzey kirleticilerinin toprağa karışmasını ve erozyonu engelliyor. Geçirimli beton, diğer karmaşık yağmur suyu yönetim sistemlerine göre çok daha uygun maliyete sahiptir ve kolayca uygulanabilir.” diye konuştu.

Geçirimli betonun kaldırımlar, hafif trafiğe sahip yollar, açık otoparklar gibi geniş kullanım alanı bulunduğunu söyleyen  Işık, THBB olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla birlikte “Geçirimli Beton Kılavuzu”hazırladıklarını, Bakanlığın veya THBB’nin web sitesinden ulaşılabilecek bu Kılavuz sayesinde geçirimli beton ile ilgili karar vericiler, tasarımcılar veya uygulamacılara yol gösterdiklerini belirtti. 

Kalite belgeli ve denetimli hazır beton hayat kurtaracak!