Gediz Üniversitesi'nden Kira Hukuku Sempozyumu!

Gediz Üniversitesi'nden Kira Hukuku Sempozyumu!

İzmir’de bulunan Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kira Hukuku Sempozyumu düzenleyecek. Sempozyumda kira artış kriterleri, kira sözleşmesinin feshi, kira ilişkisinin devri, kiraların el değiştirmesi gibi konular ele alınacak..


İzmir’de bulunan Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kira Hukuku Sempozyumu düzenleyecek. Sempozyumda kira artış kriterleri, kira sözleşmesinin feshi, kira ilişkisinin devri, kiraların el değiştirmesi, kiracının tahliyesi gibi konular dört oturumda ele alınacak.

Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenecek Kira Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat Cumartesi günü Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda gerçekleştirilecek. Kira hukuku alanında Kitap yazan ve çalışmaları bulunan 7 üniversiteden 10 öğretim üyesi, hem kiracıları hem kiraya verenleri hem de hukukçuları aydınlatacak, soruları yanıtlayacak.

Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Ahmet Türkmen, bu alanda İzmir’de yapılan en geniş kapsamlı sempozyuma imza atacaklarını ifade etti. Kiracı ve kiraya veren arasındaki sözleşmelerdeki bilinmeyenlere, yeniliklere ve belirsizliklere açıklık getirileceğini dile getiren Yrd.Doç. Dr. Türkmen, şöyle konuştu: “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girdi; kira sözleşmelerine uygulanan 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ise yürürlükten kalktı. Özellikle kira sözleşmesine ilişkin önemli değişikliklere gidildi. Ekonomik olarak veya pazarlık gücü zayıf kiracıları koruyucu düzenleme yapıldı. Kira bedelinin belirlenmesi, kira sözleşmesinin sona ermesi, tahliye, güvence bedeli ve kiranın devrine ilişkin de bazı yenilikler getirildi. Kiraya veren ek kanundaki sürelerin geçmesi koşuluyla sözleşmeyi gerekçesiz fesh etme gibi haklar tanındı.Kiracısı tacir veya tüzel kişi olan iş yeri kiraları bakımından bazı yeni uygulamaların 1 Temmuz 2020’den itibaren geçerli olması da kanunla kararlaştırıldı. Böylece bir bölümü 2020’den itibaren olmak üzere kira hukukunda yeni bir döneme geçilmiş oldu. Bu düzenlemeler kamuoyunda tam olarak bilinmiyor. Gerçekleştireceğimiz sempozyumla ilgili tarafları bilgilendirip aydınlatmayı amaçlıyoruz.”


Milliyet