Genese İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Genese İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Genese İnşaat Anonim Şirketi Beytullah Gündüz tarafından 50 bin TL sermaye ile bugün kuruldu.




Genese İnşaat Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Beytullah Gündüz tarafından kuruldu. 


Genese İnşaat Anonim Şirketi iş konusu; 1-)Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2-)Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.  3-)Her türlü inşaat için müteahhitlik işlerini yapmak , bunun için gerekli tüm belgeleri temin etmek başvurularını yapmak ve sonuçlandırmak.  4-)Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek,  5-)Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri için taahhütlerde bulunmak. 6-)Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları,kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı,dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.  7-) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8-) Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak ve danışmanlık yapmak. 9-) Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet,işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık,ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir,her türlü kefalet ve teminat verebilir. 10-) Her türlü tekstil malzemesi madde , yarı mamul , mamul ve ham madde alım satım , ithalat ve ihracatını yapmak. 11-) Her türlü tekstil ile ilgili kumaş ve deri alım satımı yapmak ithalat ve ihracatını yapmak. 



Genese İnşaat Anonim Şirketi Adres; Talatpaşa Mh.Kirazlıyurt Sk. 3 / 2 Kağıthane