Giresun'da icradan 4 milyon 106 bin TL'ye satılık arsa ve binalar!

Giresun'da icradan 4 milyon 106 bin TL'ye satılık arsa ve binalar!

Bulancak İcra Müdürlüğü, Giresun İli, Piraziz İlçesi, Yeni Mahalle Mahallesi, Kurt Harmanı Gemiciardı Taşhane Mevkii, 299 ada, 2-3 ve 4 nolu parselde yer alan bina ve arsaları satışa sunuyor

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Bulancak İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
T.C. BULANCAK İCRA MÜOÜRLÜĞÜ'NDEN
SAYI: 2011/ 879 Tal.

(Eski Dosya No: Bulancak 2. "Piraziz" İcra Müdürlüğü 2010/70 Tal.)

Satılmasına Karar Verilen Taşınmazların Cinsi, Niteliği, Kıymeti, Adedi, Önemli Özellikleri: Bulancak İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2010/81K. ve 2011/15K. sayılı dosyası içerisine sunulan 21.12.2010 tarihli bilirkişi raporuna göre taşınmazların ortak özellikleri: Taşınmazlar imar planı içerisinde bulunmaktadır. Satış konusu parseller ve bunların üzerindeki taşınmazlar Trabzon-Samsun sahil yolu hattı üzerinde bulunup, denizi görmektedir, Bu bölgede önceden tek petrol ofisi olarak kullanılan taşınmazlar yine bu bölgede tek dinlenme tesisi olarak da işletilmektedir. Keşif tarihi itibariyle .dava konusu taşınmazlar boşaltılmış durumda olup, herhangi bir şekilde kullanılmamaktadır.

Taşınmazın Değerini Etkileyen Faktörler:
A- Olumlu Unsurları: Arsanın belediye hizmetlerinden faydalanması, Piraziz yerleşim planı bakımından değerli alan içerisinde bulunması, Sahil yoluna yakın konumda bulunması, Toplu taşıma hattı üzerinde bulunması, Taşınmazın jeolojik yönden zemin yapısının düzgün ve sağlam olması, Piraziz'in plaj sahil şeridinin tam karşısında olması, Taşınmazın etrafının açık olması ve gün boyu güneş alabilir konumda olması değerine olumlu yönde etki eder.

1- ADA : 299, PARSEL : 4 NOLU TAŞINMAZ : Giresun ili Piraziz ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi Kurt Harmanı Gemiciardı Taşhane Mevkii, Ada No: 299, Parsel No: 4, Cilt No: 42, Sayfa No: 4093 de tapuya "kayıtlı 2.209,64 M2 yüzölçümüne sahip petrol ofisi dinlenme tesisi niteliğindedir. (Eski Parsel no: 1695), (Eski cilt no:20) (Eski sayfa no: 1903)

SATILACAK TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: 4 nolu parsel (Eski parsel no: 1695) üzerindeki dinlenme tesisi binası yapı değeri (2010): Arsa üzerinde 3 katlı restoran ve dinlenme tesisi olarak kullanılan betonarme yapı bulunmaktadır. Yapının dış kısmı boyalı, pencereler pvc doğramadır, .iç kısımda yerler fayans-kaplama zemin kat tavanı asma tavandır. Zemin kat taban alanı 541,60m2 olduğundan, yapı alanı 1.624,80m2 dir. Yapının bitirilme oranı %99 dir. Yaşı itibariyle yıpranma payı dikkate alındığında değeri %10 düşe¬cektir. 3, Sınıf A grubu yapılar tipinde olup yapının toplam değeri 648.568,17,-TL dir.

4 nolu parsel (Eski parsel no:1695) üzerindeki depo binası yapı değeri (2010): Arsa üzerinde tek katlı depo olarak kullanılan betonarme yapı bulunmaktadır, iç ve dış kısımlan sıvalıdır. Zemin kat taban alanı 33,16 m2 olduğundan, yapı alanı da bu kadardır. Yapının bitirilme oranı %95 dir. Yaşı itibariyle yıpranma payı dikkate alındığında değeri %10 düşecektir. 1. Sınıf B grubu yapılar tipinde olup yapının toplam değeri 3.600,68.-TL dir.

4 nolu parselin (Eski parsel no:1695) değeri: (2010): Arsa şehir imar planında yapı adasındadır. Bu gibi arsalarda serbest piyasada %30 oranında arsa payı verilebildiği tespit edilmiştir. Tapu kayıtlarında alanı 2.209,64 m2 dir. Arsa m2 değerinin tespitinde arsanın konumu, mevkisi, alım satım rayiç değerleri, yapı yapılabilme şartları, civarın yapı yoğunluğu, şehir merkezine uzaklığı-yakınlığı vb. değerler dikkate alınmıştır. Toplam değeri: 1.193,205,60.-TL dir.

4 nolu parsel ( Eski parsel no:1695 ) üzerine bulunan yapılann ve Arsanın toplam değeri : 648.568,17,-TL + 3.600,68.-TL + 1.193.205,60.-TL = 1.845,374,45.-TL olup üzerinde ipotek bulunan taşınmaz cebri icra yolu ile bu miktar üzerinden satılacaktır.

SATILACAK TAŞINMAZIN DEĞERİ : 1.845,374,45.-TL (Birmilyon Sekizyüzkırkbeşbin Üçyüzyetmişdört Türk Lirası Kırkbeş Kuruş)

BİRİNCİ SATIŞ GÜNÜ VE SAATİ: 04/11/2011 günü saat 14.00 ile 14.15 arasında
İKİNCİ SATIŞ GÜNÜ VE SAATİ: 14/11/2011 günü saat 14.00 ile 14.15 arasında

2- ADA: 299. PARSEL: 2 NOLU TAŞINMAZ: Taşınmaz Giresun ili, Piraziz ilçesi, Yeni Mahalle Mah,altesi. Kurt Harmanı Gemiciardı Taşhane Mevkii, Ada No:299, Parsel No:2. Cilt No: 42,Sayfa No: 4091 de tapuya kayıtlı, 2.017,22 M2 yüzölçümüne sahip petrol ofisi dinlenme tesisle¬ri niteliğindedir. Taşınmaz üzerinde 22/09/2006 tarihinden başlamak üzere 22/09/2021 tarihine kadar 15 yıl müddetle Petrol Ofisi A. Ş. Lehine intifa hakkı vardır. (Eski Parsel no: 1679), (Eski Cilt no: 18), (Eski sayfa no: 1746)

SATILACAK TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: 2 nolu parsel (Eski parsel no: 1679) üzerindeki' yıkama-yağlama binası yapı değeri (2010): Arsa üzerinde tek katlı yıkama-yağlama ve bakım binası olarak kullanılan betonarme yapı bulunmaktadır. Yapının iç kısmının yarısı sıvalı ve boyalı, diğer yarısı ise fayans kaplamadır. Taban döşeme mermerit kaplama olup, çatısı teras şeklindedir. Zemin kat taban alanı 277.85m2 olduğundan.yapı alanı da bu kadardır. Yapının bitirilme oranı %98 dir. Yaşı itibariyle yıpranma payı dikkate alındığında değeri %10 düşecektir. 2. Sınıf B grubu yapılar tipinde olup yapının toplam değeri 67.637,58.-TL dir.

2 nolu parsel (Eski parsel no:1679) üzerindeki market ve idare binası yapı değeri(2010): Arsa üzerinde tek katlı market ve idare binası olarak kullanılan betonarme yapı bulunmaktadır. Yapının dış kısmı alüminyum kompozit kaplı olup iç kısmında taban döşeme fayans ve mermerit kaplamadır. Zemin kat taban alanı 230.44m2 olduğundan yapı alanı da bu kadardır. Yapının bitirilme oranı %98 dir. Yaşı itibariyle yıpranma payı dikkate alındığında değeri %10 düşecektir. 3. Sınıf A grubu yapılar tipinde olup yapının toplam değeri 91.055,14.-TL dir.

2 nolu parsel (Eski parsel no:1679) üzerindeki Mescit ve WC Binası yapı değeri(2010): Arsa üzerinde 2 katili mescit ve wc binası olarak kullanılan betonarme yapı bulunmaktadır, Alt kat wc ve abdest alma yeri olarak kullanılmakta olup, üst. kat mescit olarak .kullanılmaktadır. Dış cephe sıvalı ve boyalı olup zamanaşımı nedeniyle bazı yerlerin boyaları dökülmüştür. Pencereleri PVC doğrama olup çatı yarı kubbeli teras şeklindedir. Islak hacimler fayans kaplama, mescit tabanı ise lambri kaplamadır. Zemin kat taban alanı 84,05m2 olduğundan yapı alanı 168,10m2 dir. Yapının bitirilme oranı %99 dur. Yaşı itibariyle yıpranma payı dikkate alındığında değeri % 10 düşecektir. 3. Sınıf A grubu yapılar tipinde olup yapının toplam değeri 67.100,14.-TL dir.

2 nolu parsel (Eski parsel no:1679) üzerindeki saha betonu değeri 2010): Arsa üzerinde petrol ofisi ve dinlenme tesisinin ortak kullanımı olan saha betonu bulunmaktadır. Saha betonu taban alanı yaklaşık 1.000,00m2 olduğundan yapı alanı da bu kadardır. Yapının bitirilme oranı %98 dir. Yaşı itibariyle yıpranma payı dikkate alındığında değeri %30 düşecektir. 1. Sınıf A grubu yapılar tipinde olup yapının toplam değeri 50.078,00.-TL dir.

2 nolu parselin (Eski parsel no:1679) değeri: (2010): Arsa şehir imar planında yapı adasındadır. Bu gibi arsalarda serbest piyasada %30 oranında arsa payı verilebildiği tespit edilmiştir. Tapu kayıtlarında alanı 2.017,22m2 dir. Değerinin tespitinde arsanı konumu, mevkisi, alım satım rayiç değerleri, yapı yapılabilme şartları, civarın yapı yoğunluğu.şehir merkezine uzaklığı-yakınlığı vb. değerler dikkate alınmıştır. Toplam değeri: 1.169.987,60.-TL dir.

2 nolu parsel ( Eski parsel no:1679) üzerinde bulunan yapıların ve Arsanın toplam değeri : 67.637,58.-TL + 91.055,14.-TL + 67.100,14.-TL + 50.078,00.-TL + 1,169.987,60,-TL = 1.445,858,46.-TL Olup üzerinde ipotek bulunan taşınmaz cebri icra yolu ile bu miktar üzerinden satılacaktır.

SATILACAK TAŞINMAZIN DEĞERİ: 1.445,858,46,-TL ( Birmilyon Dörtyüzkırkbeşbin Sekizyüzellisekiz Türk Lirası Kırkaltı Kuruş)
BİRİNCİ SATIŞ GÜNÜ VE SAATİ: 04/11/2011 günü saat 14.25 ile 14.40 arasında
İKİNCİ SATIŞ GÜNÜ VE SAATİ: 14/11/2011 günü saat 14.25 ile 14.40 arasında

3- ADA: 299 PARSEL : 3 NOLU TAŞINMAZ: Taşınmaz Giresun ili, Piraziz ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi Kurt Harmanı Gemiciardı Taşhane Mevkii, Ada No: 299, Parsel No:3. Cilt No.42, Sayfa No: 4092 de tapuya kayıtlı 1.700.00M2 yüzölçümüne sahip arsa niteliğindedir. ( Eski parsel no: f694), (Eski cilt no:20) (eski sayfa no: 1902)

SATİLACAK TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

3 nolu (Eski parsel no: 1694) parselin değeri: Arsa şehir imar planında yapı adasındadır. Bu gibi arsalarda serbest piyasada % 30 oranında arsa payı verilebildiği tespit edilmiştir.Tapu kayıtlarında alanı 1,700,00 m2 dir.Arsa m2 değerinin tespitinde arsanın konumu, mevkisi, alım satım rayiç değerleri, yapı yapılabilme şartları, civarın yapı yoğunluğu, şehir merkezine uzaklığı-yakınlığı benzeri değerler dikkate alınmıştır. Arsa üzerinde tarım yapılmamaktadır. Arazinin eğimi çok az olup düze yakındır. Toprak yapısı killi-tınlıdır. Toplam değeri: 816.000,00.-TL olup üzerinde ipotek bulunan taşınmaz cebri icra yolu ile bu miktar üzerinden satılacaktır.

SATILACAK TAŞINMAZIN DEĞERİ: 816.000,00.-TL (Sekiyüzonaltıbin Türk Lirası)

BİRİNCİ SATIŞ GÜNÜ VE SAATİ: 04/11/2011 günü saat 14.50 ile 15,05 arasında
İKİNCİ SATIŞ GÜNÜ VE SAATİ : 14/11/2011 günü saat 14.50 ile 15.05 arasında

Satış Şartları:
1- Satış yukarıdaki tarih ve şartlarda Bulancak 1 İcra Müdürlüğü girişi' kapısı önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartı ile yukarıdaki tarih ve şartlarda tahmin edilen değerin % 40'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcıya istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, ihale damga vergisi, tapu harç ve masrafları, KDV alıcıya aittir, Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını özellikle faiz ve.giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile (15) içinde dairemiae bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanunu'nun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/879 Talimat sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 12/09/2011

İşbu satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğ için gönderilmiş olup, adreslerine tebligat yapılamaması halinde ve adresi tespit edilemeyenler için de llK.'nun 127. maddesine göre ilgililere Hanen tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 12/09/2011

(Ic. If.K. 126)
(*) İlgililer tabirine İrtifak, hakkı sahipleri de dahildir.

İlanı görmek için tıklayınız

İlan devamını görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com

pus