GMS Müteahhitlik İnşaat Emlak Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

GMS Müteahhitlik İnşaat Emlak Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! GMS Müteahhitlik İnşaat Emlak Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

GMS Müteahhitlik İnşaat Emlak Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mustafa Söylemez tarafından 10 bin TL sermaye ile 8 Ocak'ta Başakşehir, Başakşehir 1.Kısım Akasya 07 Sitesi'nde kuruldu.GMS Müteahhitlik İnşaat Emlak Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mustafa Söylemez tarafından 10 bin TL sermaye ile 8 Ocak'ta Başakşehir, Başakşehir 1.Kısım Akasya 07 Sitesi'nde kuruldu. 


GMS Müteahhitlik İnşaat Emlak Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;  Madde 3- Şirketin amaç ve konusu şunlardır. EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev,apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imardurumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.    İNŞAAT a-  Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, binalar yapılırken çıkan hafriyatların atılması, taşınması, nakliyesi yapmak, b-Hafriyat atıkları ile ilgili tesisler kurmak, hafriyat atık işlemleri ile ilgili taşıma nakliye, hizmet işlerini yapmak, çıkan hafriyatların dökümlerini yapmak, taşımak,hamaliyesini yapmak, c- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. ç-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek d- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek f -Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak h- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. J- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.   BETON a-Türkiyede, her türlü çimento, kireç ve hazır beton veya çimentodan yapılmış veya çimentodan üretilmiş veya içine çimento katılmış her türlü ürün yahut boru ve benzeri her çeşit inşaat malzemesi üretmek, fabrika dahil her türlü tesis kurmak ve bunların yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak. b-Yerli ve yabancı diğer kuruluşlarca üretilen çimento, kireç, hazır beton ve benzeri ürünlerin alım satımını yapmak, alım satımına aracılık etmek, bu kuruluşların temsilcilik veya acenteliğini almak. c- Gerçek ve tüzel kişilerce ve kamu idarelerince yaptırılması istenen her türlü hafriyat, imar, kazı, dolgu, tesviye ve blokaj işleri, şehir ve kasaba içi yolları, su şebeke ve tamirleri, kanalizasyon şebekeleri, köprü, metro, tünel, baraj, santral, yer altı ve yer üstü geçitleri inşası, beton, asfalt kaplama ile ilgili işleri yapmak. d-Prefabrike beton veya betonarme üstyapı, altyapı, çevre tanzimi elemanlarının üretimi, bu elemanlarla üstyapı bina, tesis veya altyapı sistemlerinin oluşturulması, santrifüjlü betonarme elektrik direkleri, katener direkleri, prefabrike beton veya betonarme olarak; demiryolu traversleri, tünel elemanları, çit direği, parke, bordür, kanal elemanları, boru, trafo binaları, kiremit, cephe  kaplama, duvar elemanlarını ve benzerlerinin üretimi, şantiye mahalline nakli ve montajlarının yapılması. Hazır beton üretimi ve dağıtımının yapılması e-Her türlü yapı kimyasalları üretimi ve uygulamalarının yapılması, her türlü inşaat, elektrik, tesisat konularında resmi veya özel ihalelere iştirak edilmesi, taahhüt işlerinin üstlenilmesi.


GMS Müteahhitlik İnşaat Emlak Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Başakşehir, Başakşehir 1.Kısım Akasya 07 Sitesi 722 A Apartmanı Villaları :22 Mahallesi, Ağaçkakan Sokak 11