Göçmenlerin gayrimenkul sorunu giderilecek

Göçmenlerin gayrimenkul sorunu giderilecek

Aydın İl Dernekler Müdürü Sefa Altıntaş, ülke genelinde bulunan Bulgaristan kökenli vatandaşların gayrimenkul sorunlarının çözülmesi için çalışma başlatıldığını belirtti

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

19. yüzyıl sonlarından itibaren Bulgaristan'da milliyetçilik akımının giderek gelişmesi ve ülkenin bağımsızlığı ile sonuçlanan sürecin 14. yüzyıl başlarından itibaren Anadolu'dan Rumeli'ye doğru gerçekleşen Türk nüfus hareketinin ters yöne dönmesine önemli bir etken olduğunu ifade eden İl Dernekler Müdürü Sefa Altıntaş, "Bulgaristan'dan ülkemize kütlesel göçlerin 1912-1913 yıllarındaki Birinci ve İkinci Balkan Savaşları sonrasında, Bulgaristan'daki rejim değişikliğine müteakip 1950-1952 yılları arasında, 1966 yılında ve son olarak da 1989 yılında zorunlu göç şeklinde meydana gelmiş, yalnızca 1989 yılında yaklaşık 400 bin soydaşımız göçe tabi tutulmuştur. Dört dalga halinde yaşanan göçlerin iki ülke arasında köklü ve karmaşık bir emlak sorunun doğmasına neden olmuş, bu durumun çoğunluğu tarım sektöründe istihdam edilen soydaşlarımızın toprak taşınmazlarını Bulgaristan'da bırakmaları ile sonuçlanmıştır" dedi.

Göçlerle geride bırakılmış olan gayrimenkulların kayıt altına alınabilmesi için Dışişleri Bakanlığı eşgüdümünde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Bursa ilinde faaliyet gösteren Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAHAD) tarafından yürütülecek bir çalışma başlatıldığını anımsatan Sefa Altıntaş, "Çalışmada ülkemiz genelinde bulunan Bulgaristan kökenli vatandaşlarımıza ulaşılarak, vatandaşlarımızın terk etmek zorunda kaldıkları gayrimenkullarına ilişkin bilgi ve belgelerin temin edilerek mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, göçler sonunda ilimizde gelen soydaşlarımızın bu konudaki `Başvuru Formu, gerekli bilgi, belge, telefon ve faks numaraları ile adresleri' İl Mahalli İdareler Müdürlüğü ile İl Dernekler Müdürlüğünden, ilçelerde ise Kaymakamlık İlçe Dernekler Büro Şefliklerinden temin edilebilir" diye konuştu.

Sabah Emlak

pus