Gölbaşı İncek 74 Parsel imar planı askıya çıktı!

Gölbaşı İncek 74 Parsel imar planı askıya çıktı!

Ankara Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi, Merkez 74 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama imar planı askıya çıkarıldı...




Ankara Gölbaşı İlçesi, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi, Merkez 74 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi bakanlık tarafından 6 Mayıs 2016 tarihinde onaylandı.


Bugün askıya çıkarılan imar planı 24 Haziran'da askıdan inecek. Gölbaşı İncek 74 parsel imar planı geçtiğimiz Nisan ayında belediye meclisinden geçmişti. Gölbaşı İncek 74 parsel imar planı, Konya Yolu Vilayetler evinden, Haymana Yolu Askeri Dinlenme Tesisleri'ne kadar olan bölgeyi kapsıyor. 




Gülcihan YELKENCİ/Emlakkulisi.com