GSD Denizcilik Gayrimenkul şirket sözleşmesinde değişiklik yaptı!

GSD Denizcilik Gayrimenkul şirket sözleşmesinde değişiklik yaptı! GSD Denizcilik Gayrimenkul şirket sözleşmesinde değişiklik yaptı!

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş şirket ana sözleşmesinde değişiklik yaptı...GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yapılan açıklama;


Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:


Yönetim Kurulumuzun 11 Mart 2013 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlanması amacıyla ve diğer nedenlerle Şirket Ana Sözleşme'nin 4., 8., 11., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 22., 24. ve 25. maddelerinin ekteki gibi tadiline, Ana Sözleşme'ye 27. ve 28. maddelerin yeni madde olarak eklenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve diğer bütün işlemlerin ikmaline, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Detaylı bilgi için tıklayın