12 / 08 / 2022

Gül Group İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Gül Group İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Gaziosmanpaşa'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Mikail Gül tarafından kuruldu.Gül Group İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Gaziosmanpaşa'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Mikail Gül tarafından kuruldu.

Gül Group İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Yurt içinde ve Yurt dışında konusu ile ilgili her türlü planlar ve projeler yapmak, fizibilite raporları hazırlamak. 2- Her türlü mühendislik, mimarlık hizmetleri, proje işleri, teknik hesaplarını ve fizibilitelerini yapmak. 3- Yurt içi ve yurt dışında yapılacak toplu ve münferit konut lojman, han, çarşı, okul, hastane, fabrika binaları, otel,motel ve diğer turistik tesisler ve konusu içine giren tüm yapılarla ilgili olarak mimari ve mühendislik hizmetleri sunmak ve tasarım ve projeler çizmek, 4-Mimarlık, mühendislik, dekorasyon, inşaat ve bu konularla ilgili taahhüt hizmetlerini yapmak, bu kapsam içinde fizibilite, rentebilite, araştırma ve raporları avan taksikat ve detay projeleri, maket, keşif, metraj ve teknik şartnameler hazırlamak, statik ,sıhhi tesisat, elektrik, metraj ve teknik şartnameler hazırlamak. 5- Yurtiçinde ve dışında her türlü tekstil hammaddesi, yarı mamül ve mamüllerin imalatı, alımı, satımı,ithalat ve ihracatı. 6- Her nevi iş ve projelerin müşavirlik hizmetleri ile mühendislik, mimarlık projelerini yapmak, yaptırmak, yerli veyabancı firma ve firmalarla işbirliğinde bulunmak, ortaklıklar kurmak, aynı konularda danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri yapmak. 7- Yapı ve mimarlık alanında kullanılan araç, gereç, donanım ve makinaların, bunlarla kullanılan aksam, teferruat,yedek parça, yarı mamul ve hammaddelerin ticaret ve üretimini sağlayacak sanayi tesislerinin kurulması, işletilmesi ve ticaretini yapmak. 8- Peyzaj mimarisi projelerini yapmak, uygulamak bunun için gerekli olan bitki, malzeme, araç ve gerecin imalatı ve pazarlamasını yapmak. 9- Belediyeler sınırları içinde ve dışında, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler ile imar planlarına uygun olarak her türlü inşaat yapmak, kentsel dönüşüm projeleri ve inşaatları yapmak. 10- Üzerinde inşaat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak amacı ile arsa ve araziler almak, satmak, aracılık yapmak.Gerekli kanuni şartları yerine getirerek araziler, arsalar ve binalar kiralamak ve tahsisini yapmak. 11- Mevcut binalarda ve inşaatlarda restorasyon, tamirat, dekorasyon ve bakım işlerini yapmak, elektrik tesisatını,sıhhi tesisat, merkezi ısıtma sistemlerini plan ve projelendirme safhasında sonuna kadar gerçekleştirmek. 12- Mevcut veya kiralanmış araziler üzerinde tatil köyü,mokamp, bungalov, otel, motel işletmelerini inşa etmek veya ettirmek, inşaatı devam eden veya tamamlanmış bu tür tesisleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 13- Gerçekleştireceği inşaat, restorasyon ve dekorasyon işlerinde kullanılacak her türlü ham mamül ve yarı mamul madde ve kalıp, iskele gibi yardımcı malzemeleri almak, satmak, kalıp, iskele ve portatif şantiye binası imal etmek ve bunları kiralamak, kiraya vermek ve satmak. 14- Başkalarına ait arsalar üzerinde inşaat yapmak amacıyla kat karşılığı sözleşmeleri yapmak, bu inşaatları yapmak, satmak ve kiraya vermek. 15- İnşaat sanayinde kullanılan her türlü iş makinalarını ve yedek parça ile aksesuarlarını imal etmek, almak, satmak,kiralamak, kiraya vermek. 16- Her türlü inşaat malzemelerinin, imalatını yapmak, almak ve satmak. 17- Her türlü konut, işyeri ve fabrikaların demir,çelik çatılarını ve her çeşit panjur imalatını yapmak, yaptırmak, almak, satmak. 18- Her türlü orman ürünlerinin yetiştirilmesi işlenmesi hammadde yarı mamul ve mamul haline getirilmesi, alımı, satımı, ithalatını ve ihracatını yapmak. 19- Her türlü inşaat yapımı için arsa üzerinde ve dışında ön hazırlık dahil yapılması gereken işleri yaparak inşaatın tamamlanmasını sağlamak, gerekli olan tüm malzemeleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, imalatını yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 20- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 21- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 22- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 23- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 24- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi,üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak 25- Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 26- Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 27- Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. 28- Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. . 29- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 30- Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 31- Uçak, otobüs, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Merkez Mah. Edirne Asfaltı Cad. Beyaz Rezidans A. Bl. N: 46 C GAZİOSMANPAŞA