Gül Kardeşler Gıda, Çerkezköy'de 1 milyon liraya konut alanı satın aldı!

Gül Kardeşler Gıda, Çerkezköy'de 1 milyon liraya konut alanı satın aldı! Gül Kardeşler Gıda, Çerkezköy'de 1 milyon liraya konut alanı satın aldı!

TTA Gayrimenkul'ün Çerkezköy'deki konut alanı imarlı gayrimenkulü 1 milyon 86 bin TL teklif veren Gül Kardeşler Gıda ve Unlu Mamülleri Pazarlama Sanayi Limited Şirketi'ne satıldı...Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. TTA Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, İstasyon Mahallesi, 817 ada, 1 no.lu parseldeki 3.361,00 metrekare yüzölçümlü Konut Alanı imarlı gayrimenkulün 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;


“Satışa konu varlıkların özelleştirme ihalesinde 1.086.000 (Birmilyonseksenaltıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Gül Kardeşler Gıda ve Unlu Mamülleri Pazarlama Sanayi Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Gül Kardeşler Gıda ve Unlu Mamülleri Pazarlama Sanayi Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.080.000 (Birmilyonseksenbin)Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Naci DOĞAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Naci DOĞAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,


2. İşbu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,


Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.