2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2020 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri belli oldu. Peki hangi yapının maliyeti ne kadar 2020? 

2020 yılı yapı yaklaşık birim maliyet bedelleri!

2020 yılı yapı yaklaşık birim maliyet bedelleri haberimizde yer alıyor. Birim maliyet bedelleri bugün itibariyle belli oldu. İşte 2020 yılı yapı yaklaşık birim maliyet bedelleri...

2020 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri belli oldu!

2020 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri açıklandı. Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ bugünkü 31064 Sayılı Resmi Gazete'de yer aldı...

2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ!

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ bugünkü 31064 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...

Yeşil GYO'nun 2020 yılı genel kurul toplantısı sonuçları yayınlandı!

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 2. Toplantısı 2 Eylül'de yapıldı. Yeşil GYO'nun 2020 yılı genel kurul toplantısı sonuçları yayınlandı.

Türker Proje Gayrimenkul 2020 yılı karından pay dağıtacak mı?

Türker Proje Gayrimenkul'ün 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı yapılmaması hususundaki teklifi Genel Kurul tarafından kabul edildi.

Yeşil Yapı 2020 yılı için kar payı dağıtmayacak!

Yeşil Yapı'nın 2020 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 16 milyon 695 bin 824,76-TL karın dağıtılmayıp geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine ilişkin teklifler Genel Kurul'un onayına sunulacak.

Özak GYO'nun 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran'da!

Özak GYO'nun 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8 Haziran 2021 Salı günü saat 14:00'te Kazlıçeşme Mah. Kennedy Caddesi No:52C Büyükyalı, Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılmasına karar verildi.

Akfen GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Akfen GYO'nun 2020 yılı için dağıtılabilir kar oluşmadığından, Yönetim Kurulu'nun 2021/10 sayılı kararı doğrultusunda kar dağıtımı yapılmaması hususu onaya sunuldu, 30.000 adet red oyuna karşılık 299.531.311 olumlu oy ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Körfez GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Körfez GYO'nun 2020 yılı hesap dönemine ait mali tablolarında oluşan karın devam eden ve yeni yapılacak yatırımlardaki nakit ihtiyacına binaen dağıtılmamasına karar verildi. 

Nurol GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Nurol GYO'nun 2020 yılı hesap dönemine ait yasal kayıtlarında net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi.

Nurol GYO 2020 yılı genel kurul toplantı sonucu!

Nurol GYO'nun 8 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantı sonucunda alınan kararları onaylandı.

Edip Gayrimenkul 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Edip Gayrimenkul'ün 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi. 

Özderici GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Özderici GYO'nun 2020 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden dönem kârı geçmiş yıl kârlarına eklenmek üzere şirket defterlerine kayıt yapılmasına karar verildi.

Merkez Bankası 2020 yılı için brüt yüzde 12 kar payı dağıtacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hissedarlara 2020 yılı kar payı olarak 90 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 ödeme yapılmasına karar verdi.

Doğuş GYO 2020 yılı genel kurul sonucu tescillendi!

Doğuş GYO'nun 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 29 Mart 2021 tarihinde saat 11:00'da yapıldı. Söz konusu toplantıda alınan kararlar KAP'ta yayınlandı.

Yeni Gimat GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Yeni Gimat GYO'nun 2020 yılı karının dağıtımına ilişkin olarak alınan Genel Kurul kararı doğrultusunda, kar dağıtımının 30 Mart 2021 tarihinde yapılmasına karar verildi.

2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Haberi

2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2020 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 10 Mart 2020 tarihli 31064 Resmi Gazete'de yayımlandı. 

2020 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (yüzde 15)  ile yüklenici kârı (yüzde 10) dâhil edilerek  edilerek tebliğ kapsamında yer aldı.

Tebliğ gereğince benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecek.

Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya Tebliğden çıkarılan yapılar için, 2020 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2020 yılı...