2021 yılı emlak vergisi hesaplama

2021 yılı emlak vergisi hesaplama

Türkiye sınırları içinde yer alan gayrimenkuller için emlak vergisi ödeniyor. Vergi mükellefleri 2021 yılında, vergilerini en az yüzde 9,11 oranında zamlı ödeyecek. 

Vakıf GYO 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşunu seçti!

Vakıf GYO'nun 2021 yılı bağımsız denetim hizmetleri için, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (E&Y)'nin 2 Nisan 2021 tarihli Genel Kurulda seçilmesi hususu tescillendi. 

Konya’da 2021 yılı Mart'ta 2 bin 657 konut satıldı!

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Konya’da 2021 yılı Mart ayında 2 bin 657 konut satıldı.

Akiş GYO 2021 yılı için bağımsız denetim firmasını seçti!

Akiş GYO, 2021 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine karar verdi. 

İntema İnşaat 2021 yılı için bağımsız denetim şirketini seçti!

İntema İnşaat'ın 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

Doğuş GYO 2021 yılı için bağımsız denetim şirketini seçti!

Doğuş GYO, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine karar verildi. 

Yeni Gimat GYO 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşunu seçti!

Yeni Gimat GYO'nun 2021 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşu Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars) genel kurul onayının akabinde tescil ve İlan edildi. 

Trend GYO 2021 yılı için bağımsız denetim şirketini seçti!

Trend GYO, 2021 yılında finansal raporlarının denetlenmesi için HSY Danışmanlık ve Bağımsızlık Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verdi.

Atakule GYO 2021 yılı için bağımsız denetim şirketini seçti!

Atakule GYO, 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verdi. 

İş GYO 2021 yılı için Güney Bağımsız Denetim ile anlaştı!

İş GYO'nun 24 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan 2021 yılı hesap dönemi için Güney Bağımsız Denetim tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 2 Nisan 2021 tarihinde tescil edildi.

Deniz GYO 2021 yılı için DRT Bağımsız Denetim ile anlaştı!

Deniz GYO'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul 2021 yılı için değerleme şirketini seçiyor!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün 2021 yılı hesap dönemi denetiminin yapılması hususunda KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi. 

Panora GYO 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşunu belirledi!

Panora GYO, 2021 yılı bağımsız denetim kuruluşunu belirledi. Bu kapsamda tescil ve ilan edildi.

TSKB GYO 2021 yılı için bağımsız denetim şirketini seçti!

TSKB GYO'nun 2021 yılı bağımsız denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yerine getirilmesi hususu tescil edildi. 

2021 yılı emlak vergisi hesaplama Haberi

2021 yılı emlak vergisi hesaplama

Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm gayrimenkuller için emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Emlak vergisi mükellefiyeti, taşınmaza sahip olunan süre boyunca sürüyor. Gayrimenkul satılana kadar emlak vergisinin her yıl ödenmesi gerekiyor.

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, muafiyetin sukut ettiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlıyor.

2020 yılından önceki yıllarda emlak vergisi mükellefi olanların 2021 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2020 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2021 yılı vergi...