6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi kapsamında bazı mahallelerin zorunlu deprem sigortasından muaf tutulması amaçlanıyor.

DASK'a 241 milyon Euro'luk destek!

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) zorunlu deprem sigortası için oluşturulan reasürans dilimlerinde, her bir dilimden yüzde 10 pay alacak şekilde devlet tarafından 241 milyon euro hasar fazlası desteği sağlanacak.

DASK'a 241 milyon Euro'luk 'reasürans' desteği!

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) zorunlu deprem sigortası için oluşturulan reasürans dilimlerinde, her bir dilimden yüzde 10 pay alacak şekilde devlet tarafından 241 milyon euro hasar fazlası desteği sağlanacak.

DASK'a Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri için devletten reasürans desteği!

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar bugün 29161 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...

Afet Sigortaları Kanunu!

Afet Sigortaları Kanunu, çeşitli afetler ve riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminen sunulacak sigorta ve reasürans teminatlarına ilişkin usul ve esasları belirliyor...

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu...

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile şantiye şeflerinin aynı anda sadece bir yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilmesi planlanıyor.

6360 sayılı Kanun'un uygulamasının sonuçları mecliste!

6360 sayılı Kanun'un uygulamasının sonuçları meclis gündemine taşındı. İYİ Parti'li Çakırlar, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM'ye sunuldu. Teklif ile yönetim planında, hayvan haklarını ihlal edici bir hükmün kararlaştırılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar!

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi kapsamında bazı mahallelerin zorunlu deprem sigortasından muaf tutulması amaçlanıyor.

7201 Sayılı Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan 7201 Sayılı Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile apartman yönetimi ve ortak giderlerin tahsili hususları yeniden düzenlenecek. 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ!

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ bugünkü 31344 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif ile jeoloji mühendisinin proje ve uygulama denetçisi göreviyle çekirdek personel olarak istihdam edilmesi zorunlu olacak. 

492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun ile hataların düzeltmelerinin harçtan istisna tutulması amaçlanıyor. 

442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

18/3/1924 Tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde bina yapılmaması amaçlanıyor.

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanunu'nda değişiklik!

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile tarım kentleri, merkez köyler ve benzeri cazibe merkezlerinin oluşturulması amaçlanıyor.

5941 Sayılı Çek Kanunu'nda değişiklik!

5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile karşılıksız çek düzenleyenler hakkında uygulanan cezaların infazının durdurulması planlanıyor.  

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Haberi

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile büyükşehir belediyeleri sınırları dahilinde bulunan ve daha önce köy tüzel kişiliğine sahip olan mahallelerin zorunlu deprem sigortasından muaf tutulması öngörülüyor.

GENEL GEREKÇE
Büyük bir yıkıma ve can kaybina neden olan 17 Ağustos 1999 depreminin ardından binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanmasını teminen yaptırılacak zorunlu deprem sigortası ile sigorta şirketlerince teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli afetler ve riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminen sunulacak sigorta ve reasürans teminatlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 9 Mayıs 2012 tarihinde 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu Mecliste kabul edildi.

Bu kanunun Kapsam ve sigorta yapma zorunluluğu başlıklı...