6306 sayılı yasaya göre yıkım kararının iptali

6306 sayılı yasaya göre yıkım kararının iptali

6306 sayılı yasaya göre yıkım kararının iptali nasıl gerçekleşir? Binası "riskli" olduğu yönünde tespit edilen kat malikleri bu duruma nasıl itiraz edebilir? İşte Kentsel Dönüşüm Kanunu esasları...

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile şikayet hakkı olan kişilerin 'alacaklı, borçlu ve şikayet konusu işlemlerde hukuki yararı bulunan üçüncü kişiler' şeklinde düzenlenmesi planlanıyor.

492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi ile iltica başvurusu yapanların ikamet harcından muaf tutulmaları amaçlanıyor.

4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda değişiklik!

4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu...

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile şantiye şeflerinin aynı anda sadece bir yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilmesi planlanıyor.

6360 sayılı Kanun'un uygulamasının sonuçları mecliste!

6360 sayılı Kanun'un uygulamasının sonuçları meclis gündemine taşındı. İYİ Parti'li Çakırlar, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM'ye sunuldu. Teklif ile yönetim planında, hayvan haklarını ihlal edici bir hükmün kararlaştırılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar!

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi kapsamında bazı mahallelerin zorunlu deprem sigortasından muaf tutulması amaçlanıyor.

7201 Sayılı Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan 7201 Sayılı Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile apartman yönetimi ve ortak giderlerin tahsili hususları yeniden düzenlenecek. 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ!

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ bugünkü 31344 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif ile jeoloji mühendisinin proje ve uygulama denetçisi göreviyle çekirdek personel olarak istihdam edilmesi zorunlu olacak. 

492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun ile hataların düzeltmelerinin harçtan istisna tutulması amaçlanıyor. 

6306 sayılı yasaya göre yıkım kararının iptali Haberi

6306 sayılı yasaya göre yıkım kararının iptali

6306 sayılı yasaya göre yıkım kararının iptali!

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm yasasına göre, riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılıyor. Tespit sonucu Bakanlığa veya İdareye bildiriliyor. 


Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. 


Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. Bakanlıkça veya İdarece yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebilir. 


Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen...