6427 Kamulaştırma Kanunu

6427 Kamulaştırma Kanunu

1 Mart 2013 tarihinde 28574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan hükümler haberimizin içerisinde...

Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!

Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM'den Kamulaştırma Kanunu'na kritik iptal!

Anayasa Mahkemesi (AYM), binlerce vatandaşı ilgilendiren Kamulaştırma Kanunu’ndaki, dava hakkını sınırlayan düzenlemeleri “mülkiyet hakkına aykırı” görerek kritik bir iptal kararını açıkladı. 

Kamulaştırma Kanunu'nda değişiklik 2016!

6745 Sayılı Kanun ile Kamulaştırma Kanunu'nda da bazı değişiklikler ve eklemeler yapıldı. İşte Kamulaştırma Kanunu'nda yapılan değişiklikler ve yenilikler..

Taşınmazlardaki Kamulaştırma Kanunu'na kısmi iptal!

Anayasa Mahkemesi, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespitinde, kamulaştırma tarihindeki kullanılma şeklinin esas alınmasını öngören kanun hükmünü iptal etti.

Özel mülklerde yenilebilir enerji için acele kamulaştırma yapılabilecek!

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun onaylandı. buna göre; özel mülkiyet taşınmazların yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak belirlenmesi halinde, bu alanlar üzerinde acele kamulaştırma yapılabilecek.

Serbest bölge arazilerinin kamulaştırma işlemleri düzenlenecek!

Ekonomi Bakanı Elitaş, Serbest Bölgeler Kanunu, Emlak Vergisi ve Katma Değer Vergisi kanunlarında değişiklik yapılmasını öngördüklerini belirterek, "Serbest bölge arazilerine ilişkin kamulaştırma işlemleri düzenlenecek" dedi.

Yol kamulaştırma kanunu!

İdareler, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları kamulaştırabiliyor. Peki, yol için kamulaştırma nasıl yapılır? İşte yol kamulaştırma kanunu..

Kamulaştırma kanunu ve kamulaştırmasız el atma!

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş mülkiyet hakkını ve de kamulaştırmasız el atmayı anlattı. Avukat Kadir Kurtuluş kamulaştırma kanununa göre kamulaştırma yapılmasının aşamalarına değindi...

Kamulaştırma kararının iptali davası!

Kamulaştırma bedelinin tespiti, ödemeleri,iptaline ilişkin yasal esaslar, Kamulaştırma Kanunu kapsamında açıklanıyor.Peki kamulaştırma kararının iptali davası nasıl açılır?İşte kamulaştırma kararının iptali davası..

Kamulaştırma Kanunu'nun kritik maddesi iptal!

Kamulaştırma Kanunu'nda "Mahkemelerce idare adına tescil kararı verilen kamulaştırma işlemleri sebebiyle hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamayacağı, kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamayacağı" hükmü iptal edildi...

Kamulaştırma itiraz dilekçesi örneği!

Kamulaştırma kanunu gereğince tescil yönünden kamulaştırma bedeline yönelik itirazlar temyiz yoluyla ileri sürülebiliyor. İtiraz, idare mahkemesine bir dilekçe ile yapılabiliyor. İşte kamulaştırma itiraz dilekçesi örneği..

Pembelik Barajı için Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de acele kamulaştırma!

Elazığ'da kurulacak olan Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali için, Elazığ Karakoçan, Bingöl Yayladere, Tunceli Nazımiye ilçelerinde belirlenen alanlarda acele kamulaştırma yapılacak. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı....

Beyhan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali için Elazığ Palu'da acele kamulaştırma!

Beyhan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali için Elazığ Palu ilçesinde belirlenen alanlar için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırma yapılacak. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlamdı...

6427 Kamulaştırma Kanunu Haberi

6427 Kamulaştırma Kanunu

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN İLE KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

  

Kanun No. 6427                                                                                                         

Kabul Tarihi: 14/2/2013


MADDE 1 – 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemleri kurulmadan kullanma belgesi verilemez. Ölçüm sistemlerinin kurulmasını lüzumlu kılacak yeraltı suyunun; kullanım maksadı, miktarı, havza sınırı ve diğer hususlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlar...