aciz belgesi örneği

aciz belgesi örneği

Aciz vesikası nedir?: İcrada alacaklı alacağının tamamını alamamışsa, kalan miktar için kendisine verilen vesika "Aciz vesikası" olarak tanımlanıyor. İşte İcra ve İflas Kanununda yer alan esaslar...

Yapı kayıt belgesi başvurusuna 10 örnek!

E-devlet üzerinden yapılan imar barışı başvurularında tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi gerekiyor. İşte Bakanlık tarafından hazırlanan 10 yapı kayıt belgesi başvuru örneği...

Mirasçılık belgesi istemi dilekçe örneği 2018!

Sulh Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ile müracaat edilerek, mirasçılık belgesi istemi alınabiliyor. İşte mirasçılık belgesi istemi dilekçe örneği 2018..

Enerji kimlik belgesi örneği!

Enerji kimlik belgesi sınıflandırmaları A’dan G’ye kadar olup; A sınıfı en verimli seviye iken, G sınıfı en düşük verimli seviye oluyor. İşte enerji kimlik belgesi örneği..

Mirasçılık belgesi dilekçe örneği 2016!

Bir kimsenin vefatının ardından mirasçıları tarafından çıkarılan mirasçılık belgesinde kimlerin hangi oranda mirasçı olduğu görülebiliyor. Bu belge bir dilekçe ile müracaat ederek alınabiliyor. İşte mirasçılık belgesi dilekçe örneği 2016..

İmar durumu talep dilekçesi örneği!

İmar durumu belgesi alınarak bir arsa üzerinde ne kadar inşaat yapılabileceği tespit edilebiliyor. Bu belge taşınmazın sahibi tarafından bir dilekçe ile talep edebiliyor. İşte imar durumu talep dilekçesi örneği...

Tapu tahsis belgesi olan mı yoksa tapusu olan mı hak sahibidir?

Kimi zaman gecekondusu için tapu tahsis belgesi almasına rağmen bu yerin tapusu bir başkasına satılabiliyor. Peki, bu durumda tapu tahsis belgesi olan mı yoksa tapusu olan mı hak sahibidir? İşte karar örneği..

Mirasçılık belgesi istemi dilekçe örneği 2015!

Mirasçılık belgesi almak için istemi içeren bir dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat ediliyor. Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere bu belge veriliyor. İşte mirasçılık belgesi istemi dilekçe örneği 2015..

İpotek fekki dilekçesi örneği!

Bankaya olan borcun bitirilmesi halinde, bankadan alınacak ipotek fekki belgesi ile Tapu Müdürlüğünden ipoteğin kaldırılması talep edilebiliyor. Peki, dilekçe nasıl yazılır? İşte ipotek fekki dilekçesi örneği..

Cins değişikliği tescil istem belgesi yazım örneği!

Cins değişikliği, bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılıyor. İşte tapu dairesine yazılacak cins değişikliği tescil istem belgesi yazım örneği...

Müteahhitlik dilekçesi örneği 2015!

Müteahhitlik yetki belgesi, bir dilekçe ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunularak alınıyor. Peki, müteahhitlik yetki belgesi dilekçesi nasıl yazılır? İşte müteahhitlik dilekçesi örneği 2015..

Mirasçılık belgesi dilekçesi örneği!

Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesi tarafından mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge veriliyor. Mirasçılık belgesi için dilekçe nasıl yazılır? İşte mirasçılık belgesi dilekçesi örneği...

Yapı müteahhidi yetki belgesi numarası başvuru formu!

Müteahhitlerin, inşaat yapabilmeleri için yapı müteahhidi yetki belgesi numarası almaları gerekiyor. Peki, yapı müteahhidi yetki belgesi numarası başvuru formu nasıl doldurulur? İşte yapı müteahhidi yetki belgesi numarası başvuru form örneği..

Veraset ilamı almak için dilekçe örneği!

Mirasçılık belgesi mirasçıların pay oranlarını gösteren belge olarak karşımıza çıkıyor. Veraset ilamı için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne bir ay içerisinde başvuru yapılması gerekiyor. İşte, veraset ilamı almak için dilekçe örneği!

aciz belgesi örneği

aciz belgesi örneği aciz belgesi örneği

Aciz vesikası nedir?

İcrada alacaklı alacağının tamamını alamamışsa, kalan miktar için kendisine verilen vesika "Aciz vesikası" olarak tanımlanıyor.


Bir diğer ifade ile aciz belgesi, borçlunun kanuni yönden takip edilen alacağı ödemeye yeterli malı bulunmadığına dair icra dairesi tarafından verilen resmi belge olarak karşımıza çıkıyor. Aciz vesikası ile ilgili kanun hükümleri şu şekilde sıralanıyor:


Borç ödemeden aciz vesikası: 

Madde 105 – Haczi kabil mal bulunmazsa haciz tutanağı 143 üncü maddedeki aciz vesikası hükmündedir. 

İcraca takdir edilen kıymete göre haczi kabil malların kifayetsizliği anlaşıldığı surette dahi tutanak muvakkat aciz vesikası yerine geçerek alacaklıya 277 nci maddede yazılı hakları verir. 


Madde 143 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.) 

(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/40 md.) Alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikası düzenlenmesi için gerekli şartlar yerine gelmişse, icra dairesi kalan...