04 / 12 / 2022

aile konutunun özellikleri

aile konutunun özellikleri

Eşlerin evlilikleri boyunca eşlerin yaşamını devam ettirdikleri konuta aile konutu deniyor. Peki, aile konutunun eşe tahsisi nasıl olur? Aile konutunun eşe tahsisi için nereye başvurulur?

Eşin ölümü halinde aile konutu şerhi kalkar mı?

Eşin ölümü halinde aile konutunun akıbeti merak ediliyor. Peki, kanunen eşin ölümü halinde aile konutu şerhi kalkar mı?

Aile konutu için tapuya şerh nasıl konur?

Eşler arasında yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle gündeme gelen aile konutu satışıyla ilgili merak edilen ayrıntılar bulunuyor. Bunlardan biri aile konutunun satışının nasıl engellenebileceği. İşte o sorunun yanıtı...

Aile konutunun satışına rıza göstermeyen eş için ne yapılabilir?

Takvim Gazetesi yazarı Feride Hilal İmal bugünkü yazısında aile konutunun satışını kaleme aldı. İşte İmal'in o yazısı...

Aile konutu olan taşınmazlar için tapuya şerh konulabilir mi?

Aile konutu hukuken tamamen koruma altında. Eşlerden, aile konutunun maliki olmayan taraf, bu konut için şerh isteyebilir. Peki Aile konutu olan taşınmazlar için tapuya şerh konulabilir mi?

Eşinin rızası olmadan evini devreden yandı!

Ekonomik olarak rahatlamak için evini borcu karşılığında devreden vatandaş yargı frenine takıldı. Yüksek mahkeme, eşin rızası olmadan aile konutunun devredilemeyeceğine karar verdi.

Aile konutunun getirdiği sınırlamalar!

Evlilik birliğinin devamı süresince eşlerin birlikte yaşadıkları, hayatlarını sürdürdükleri gayrimenkule aile konutu deniyor. Peki, aile konutu hangi sınırlamaları getirir? İşte, aile konutunun getirdiği sınırlamalar!

Eş rızası olmadan ev satılır mı?

Bir kimse, eşiyle beraber yaşadığı, aile hayatı sürdürdüğü aile konutunun üzerinde, eşinin rızası olmadan bazı tasarruflarda bulunamıyor. Peki, eş rızası olmadan ev satılır mı?

Muvafakatname örneği nasıl hazırlanır?

Eşiyle beraber yaşadığı, aile hayatı sürdürdüğü tapuda tescilli aile konutunun üzerinde, eşinin rızası olmadan alım-satım veya herhangi bir borca ilişkin tasarrufta bulunamıyor. Peki, muvafakatname örneği nasıl hazırlanır?

Aile konutunun devri!

Medeni Kanun gereğince, evlilik birliğinin devamı süresince eşlerin birlikte yaşadıkları, hayatlarını idame ettirdikleri yere aile konutu deniyor. Aile konutu tapuya şerh edilebiliyor. Peki, aile konutunun devri nasıl oluyor?

Aile konutu satışı nasıl yapılır?

Aile konutu, evlilik birliğinin devamı süresince eşlerin birlikte yaşadıkları, hayatlarını idame ettirdikleri yere deniyor. Peki, aile konutu satışı nasıl yapılır? Aile konutunun satılması için ne gerekir?

Aile konutunun sağladığı haklar nelerdir?

Evlilik birliğinin devamı süresince eşlerin birlikte yaşadıkları, hayatlarını idame ettirdikleri gayrimenkule aile konutu deniyor. Peki, aile konutunun sağladığı haklar nelerdir?

Aile konutu şerhi talebi!

Bir mesken tapusu üzerine, aile konutu şerhi konması; eşlere birtakım hak ve sorumluluklar yüklüyor. Aile konutunun tapusuna şerh konulabilmesi için, tapu dairesine müracaat edilmesi gerekiyor. İşte aile konutu şerhi talebi dilekçesi...

Konut satışında eş muvafakatnamesi gerekir mi?

Bir kimse, eşiyle beraber yaşadığı, aile hayatı sürdürdüğü aile konutunun üzerinde, eşinin rızası olmadan bazı tasarrufları gerçekeleştiremiyor. Peki, konut satışında eş muvafakatnamesi gerekir mi?

aile konutunun özellikleri Haberi

aile konutunun özellikleri

Aile konutunun eşe tahsisi!

Aile konutu şerhi resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları yer için tapuya şerh edilmesi işlemine deniyor. Sürekli oturulmayan, yazlık olarak kullanılan konutlar, aile konutu kapsamına girmiyor.


Aile konutu şerhi tapuya işlendikten sonra eşlerden biri diğerinin açık rızasını almadan konutunu devredemiyor, konut üzerindeki hakları sınırlayamıyor ve aile konut ile ilgili kira sözleşmesini feshedemiyor. 


Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline geliyor ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu oluyor.


Eşlerin evlilikleri boyunca eşlerin yaşamını devam ettirdikleri konuta aile konutu deniyor. Aile konutunda eşler evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Oturdukları konutu da birlikte seçerler. Aile konutu tektir.


Malik olan veya olmayan eşin ya da...