Çukurova Balkon

Akreditasyon nasıl yapılır

Akreditasyon nasıl yapılır

Akreditasyon nasıl yapılır

Akreditasyon nedir? Akreditasyon belgesi nasıl alınır? Gibi sorularınıza yanıt bulmak için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Çevre temizlik vergisi ödemeleri nasıl yapılır?

Çevre temizlik vergisi ödemeleri nasıl yapılır?

Çevre temizlik vergisi belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan taşınmazlardan alınıyor. Peki, 2014 yılına ait çevre temizlik vergisi ödemeleri nasıl yapılır?

Vali atamaları nasıl yapılır?

Vali atamaları nasıl yapılır?

Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle görevlidir. Peki vali atamaları nasıl yapılır? Vali atamalarını kim yapar?

Çevre denetimi nasıl yapılır?

Çevre denetimi nasıl yapılır?

Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek için yapılan çalışmalar "çevre denetimi" faaliyetleri kapsamında yapılıyor. Peki, çevre denetimi nasıl yapılır?

Yediemin lisans başvurusu nasıl yapılır?

Yediemin lisans başvurusu nasıl yapılır?

Lisanslı yediemin depoları yönetmeliğine göre lisans almak isteyen kişiler, şahsen veya temsilcileri ya da vekilleri aracılığıyla ilanda belirtilen usule uygun olarak Bakanlığa başvuruda bulunur. Peki yediemin lisans başvurusu nasıl yapılır?

İntifa hakkı terkini nasıl yapılır?

İntifa hakkı terkini nasıl yapılır?

İntifa hakkının bir kimseye geçebilmesi için, söz konusu mülkün sahibinin mülkiyeti üzerinde tutup kullanma hakkını başkasına devretmesi gerekiyor. Peki, intifa hakkı terkini nasıl yapılır? İşte intifa hakkının terkini...

Hali arazi satışı nasıl yapılır?

Hali arazi satışı nasıl yapılır?

Hali araziler, sahipsiz ve boş/içinde hiçbir şey olmayan arazilere deniyor. Bu tür araziler 2b arazileri olarak da ifade ediliyor. Peki, hali arazi satışı nasıl yapılır? İşte yanıtı..

Yapı denetimi hesabı nasıl yapılır?

Yapı denetimi hesabı nasıl yapılır?

Yapı denetimi hesabı nasıl yapılır?: Yapı denetimi hesabı için; Yapı Denetim Kanunu ile öngörülen hizmet bedellerini karşılamak üzere, Bakanlıkça Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Mal Müdürlüklerinde emanet hesapları açılıyor...

Doğru adres bildirimi nasıl yapılır?

Doğru adres bildirimi nasıl yapılır?

Vergi dairesine doğru bildirim yapılması ileride yaşanabilecek tüm sorunların iletişim ile çözümlenmesini sağlıyor. Peki, vergi dairesinde doğru adres bildirimi nasıl yapılır? Adres bildirimi doğru yapılmazsa ne olur?

Finansal kiralama nasıl yapılır?

Finansal kiralama nasıl yapılır?

Kiracı ihtiyaç duyduğu makine, ekipman veya diğer malları kendisi satın almak yerine, leasing şirketine satın aldırarak, kendisine finansman sağlamış oluyor. Peki, finansal kiralama nasıl yapılır?

Siteden blok yönetimine geçiş nasıl yapılır?

Siteden blok yönetimine geçiş nasıl yapılır?

Site yönetim planı inşaat aşamasında oluşturuluyor ve tapuda tescil ediliyor. Bunun değiştirilmesi için 5/4 oy kullanılması gerekiyor. Peki, siteden blok yönetimine geçilir mi? Siteden blok yönetimine geçiş nasıl yapılır?

TOKİ ev iadesi nasıl yapılır?

TOKİ ev iadesi nasıl yapılır?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından inşa edilen konutlardan konut sahibi olma imkanı bulanlar ödemelerde sıkıntı çekebiliyor. Bu durumda TOKİ ev iadesi nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Kentsel dönüşümde değer tespiti nasıl yapılır?

Kentsel dönüşümde değer tespiti nasıl yapılır?

Kentsel dönüşümde taşınmazların değerinin tespiti ile ilgili esaslar, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde yer alıyor. Buna göre, kentsel dönüşümde değer tespiti nasıl yapılır?

KEY ödemeleri başvuruları nasıl yapılır?

KEY ödemeleri başvuruları nasıl yapılır?

3220 sayılı Kanununun uygulama yönetmeliğine göre, yardıma müstehak kişiler KEY ödemelerinde başvurabiliyor. Peki, KEY ödemeleri başvuruları nasıl yapılır? İşte KEY ödemeleri başvuruları ile ilgili bilgiler...

Akreditasyon nasıl yapılır

Akreditasyon nasıl yapılır Akreditasyon nasıl yapılır

Akreditasyon nedir?

Akreditasyon, kuruluşların Bakanlığa başvuruda bulunarak temin ettikleri belge olarak karşımıza çıkıyor. Akreditasyon belgesi ile ilgili tanımlamaya ve "Akreditasyon belgesi nasıl alınır?" sorusunun yanıtına Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında açıklama getiriliyor.


Söz konusu 10 Temmuz 2013 tarihinde günü Resmi Gazete'de yayımlanan 28703 sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre "Akreditasyon nedir?" sorusunun yanıtı şöyle;


MADDE 4 

a) Akreditasyon: 

Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından, bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere, ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmi kabulüne deniyor.


Akreditasyon alımı

MADDE 45 – 

(1) Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecini yürütmek üzere onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek isteyen Türkiye’deki yerleşik kuruluş, bildirim için Bakanlığa başvuruda bulunur.


(2) Başvuruyla birlikte kuruluşun 41 inci maddede ortaya konulan gerekleri...