13 / 08 / 2022

apartman kiracı hakkarı 2022

apartman kiracı hakkarı 2022

Bir apartmanda kiracı olarak ikamet eden kimseler hangi hak ve sorumluluklara sahip olduklarını merak ediyor. Peki, apartmanda kiracı hakları 2022 nelerdir?

Kiracı aidat ödemezse ne olur?

Apartman ya da site yönetimi tarafından ortak kullanım giderlerinin karşılanabilmesi için aidat adı altında ücretler toplanıyor. Bu aidat kiracı veya ev sahiplerinden tahsil ediliyor. Peki, Kiracı aidat ödemezse ne olur? Kiracının ödemediği aidattan ev sahibi mi sorumludur? İşte tüm merak edilenler.

Kiracı aidata itiraz edebilir mi?

Aidat, bir apartman ya da sitede sunulan hizmet ve ortak alanların masrafları için tahsil ediliyor. Bazı sitelerde aidat için yüksek rakamlar isteniyor. Peki, kiracı aidata itiraz edebilir mi?

Kiracı ortak alan masraflarından sorumlu mu?

Posta köşe yazarı Tamer Heper'e, apartman kapısı değiştirilmesi, görüntülü diyafon yerleştirilmesi, site girişine sürgülü kapı yaptırılması, bahçe çitleri ve sulama borularını  yapılması gibi masrafları kiracının ödemesi gerekip gerekmediği soruldu.

Kiracılar dikkat! Ev sahibi hangi bilgilerinizi paylaşabilir?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, apartman veya site yönetimi tarafından, kiracıya ait aidat borç bilgilerinin istek üzerine sahibiyle paylaşabileceği kararını aldı.

Yüksek aidat ödeyen kiracılar dikkat!

Toplu yaşam alanlarından biri olan apartmanlarda sosyal alanlar, temizlik ve güvenlik gibi hizmetler için aidat ödemesi yapılıyor. Bazı apartman ve site sahipleri apartmanlarda yaşayan kiracılardan yüksek aidat ücreti talep edebiliyor. Peki, bu durumda nasıl bir yol izlenmeli?

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! O ödemelere zam geldi!

Ev sahibi ve kiracıları ilgilen apartman aidat ücretleri pandemiye rağmen artıyor. Aidat ücretleri geçen yıla oranla yüzde 12 arttı.

Apartman defteri noterde kapattırılmak zorunda mı?

Posta yazarı Tamer Heper 'Apartman yöneticisiyim. Yılda bir kere toplantı yapılıyor ve bir karar alınıyor. Yılsonu karar defterini notere kapattırmak zorunda mıyız? Kat maliki toplantıya katılmadığında vekaletini kiracısına verebilir mi?' sorusunu yanıtladı.

Apartman aidat kanunu 2019!

Apartman ve sitelerde ortak alanların ihitiyaçlarını karşılamak amacıyla kiracı veya kat maliklerinden aidat alınıyor. Kiracı ve kat malikleri her ay apartman yönetiminin belirlediği aidat miktarını ödüyor.

Apartman toplantısına kiracı katılabilir mi?

Apartmanlarda kanunen senede en az 1 kez toplantı yapılması gerekiyor. Peki, apartman toplantısına kiracı katılabilir mi?

Kiracı aidatın ne kadarını öder?

Apartmanda, apartman sakinlerine sunulan hizmetler için aidat ödemesinin yapılması gerekiyor. Peki, daire ya da dükkanda kiracı varsa ne olur? Kiracı aidat öder mi? Kiracı aidatın ne kadarını öder?

Apartman yönetimi ceza kesebilir mi?

Apartmanda yönetimin aldığı kararlara ve kanunda belirtilen kurallara uygun davranışlar sergilemeyen kat malikleri ve kiracılar hakkında birtakım cezalar uygulanabiliyor. Peki, apartman yönetimi ceza kesebilir mi?

Kiracının ödemediği aidatı kim öder?

Ev sahipleri ile kiracılar arasında bazen sorunlar yaşanıyor ve anlaşmazlıklar ortaya, çıkabiliyor. Bu sorunlardan birisi de kiracıların ödemedikleri apartman aidatları ile ilgili.

Kiracı gürültü yapıyorsa nereye şikayet edilir?

Kimi zaman apartman dairesi kiralayan kiracılar yaptıkları gürültü nedeniyle komşularına rahatsızlık verebiliyor. Bu duruma kiracının ev sahibi de müdahale etmeyebiliyor. Peki, kiracı gürültü yapıyorsa nereye şikayet edilir?

apartman kiracı hakkarı 2022 Haberi

apartman kiracı hakkarı 2022

Bir apartman dairesinde kiracı olarak ikamet eden kimseler, apartman ya da sitenin ortak alanları üzerinde bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Ancak, kiracıların apartman yönetimindeki hak ve sorumluluğu kat maliklerine kıyasla daha az oluyor.

Kat malikleri lapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılmakla yükümlü oluyor. Kat maliklerinin her biri anagayrimenkul hakkında alınacak kararda da söz sahibi oluyor. Peki, apartmanda kiracı hakları 2022 nelerdir?
 

APARTMANIN GİDERLERİNE KİMLER NE ORANDA KATILIR?

Kanunen kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: 

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; 

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin...