Apartman kuralları nelerdir

Apartman kuralları nelerdir

Toplu yaşam yerlerinden biri olan apartmanlarda zaman zaman komşular arasında çeşitli nedenlerden dolayı bir takım sorunlar yaşanabiliyor. Peki, apartmanlarda yaşarken huzurun bozulmaması için nelere dikkat edilmesi gerekiyor. İşte detaylar...

Apartman kuralları kanunu!

Ana gayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetiliyor. Peki, apartman kuralları nelerdir? İşte Apartman kuralları kanunu..

Apartmanda yaşama kuralları!

Birden fazla bağımsız bölümü içinde barındıran apartmanlarda, kat maliklerinin refah içinde yaşabilmeleri için birbirlerine karşı olan hak ve sorumlulukları yerine getirmeleri gerekiyor. İşte apartmanda yaşama kuralları...

Apartman yönetim talimatı!

Apartman yönetimi, apartman sakinlerinin huzur ve sükun içinde yaşamaları için apartman yönetim talimatı hazırlayabilir. Bu talimatta uyulması gereken kurallara ve kurallara uyulmaması durumunda verilecek cezalara yer verilir...

Apartman kuralları!

Apartman gibi birden fazla bağımsız bölümü içinde barındıran yapılarda, tüm apartman sakinlerinin refahı ve huzuru için belli kurallara uymaları gerekiyor. İşte apartman sakinlerinin uyması gereken apartman kuralları...

9 soruda apartman sakinlerinin hakları!

Apartmanda yaşayan kimseler, Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Peki, apartman sakinlerinin hakları nelerdir? İşte yanıtı..

Apartman yönetimi için yapılması gerekenler!

Bir apartmanda ilk apartman yönetimi Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre kuruluyor. Peki, bir apartman yönetimi için yapılması gerekenler nelerdir? Apartmana yönetici nasıl seçilir?

Apartman yönetiminde muhasip üyenin görevleri!

Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. Peki, muhasip üye kimdir? Apartman yönetiminde muhasip üyenin görevleri nelerdir?

Apartmanda aidat kuralları!

Kimi zaman apartmanlarda kimi malikler apartman aidatını ödemekten kaçınabiliyor. Peki, maliklerin hizmetten yararlanmıyorum diyerek aidatı ödememe hakkı var mı? Apartmanda aidat kuralları nelerdir? İşte yanıtı..

Apartman toplantısında yapılması gerekenler!

Apartman toplantısı yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanıyor. Peki, apartman toplantısında yapılması gerekenler nelerdir?

Kamu ihalelerine kimler katılamaz?

Mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde, kanun ve yönetmelikler ile ihaleye katılım kuralları belirleniyor. Peki, ihaleye katılım kuralları nelerdir? Kamu ihalelerine kimler katılamaz?

Apartman demirbaşları nelerdir?

Apartmandaki ortak alanlar; bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlerine ortak yerler olarak ifade ediliyor. Peki, apartman demirbaşları nelerdir?

Sit alanlarının özellikleri nelerdir?

Koruma altına alınmış, yerleşim yapılmasına izin verilmeyen, izinlerin ise belli kurallar dahilinde verildiği alanlara sit alanları deniyor. Peki, sit alanlarının özellikleri nelerdir?

Apartman yönetiminde kiracının hakları nelerdir?

Apartman ve site yönetimi ile ilgili esaslara Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yer veriliyor. Kanun gereğince, kiracıların apartman yönetiminde fazla sorumluluğu bulunmuyor. Peki, apartman yönetiminde kiracının hakları nelerdir?

Site yönetiminin görevleri nelerdir?

Kat malikleri genel kurulu tarafından seçilen apartman yöneticisinin yapmakla yükümlü olduğu göreveleri bulunuyor. Peki, site yönetiminin görevleri nelerdir?

Yeni tapu takas uygulaması nedir?

Tapu takas uygulaması, mülkiyet hakkı ve alım satım bedelinin el değiştirmesi sırasında alıcı ile satıcının karşılaştığı olumsuzlukların önlenmesi amacıyla oluşturuldu. Peki, yeni tapu takas uygulaması nedir? İşleyiş kuralları nelerdir?

Apartman yönetiminin tutması gereken defterler!

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince apartmana seçilen yöneticilerin görevleri arasında defter tutarak belgelerin saklanması da yer alıyor. Peki, apartman yönetiminin tutması gereken defterler nelerdir?

Apartman yöneticisinin görevleri nelerdir?

Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılıyor. Peki, kat malikleri kurulunca seçilen apartman yöneticisinin görevleri nelerdir?

Apartman kuralları nelerdir Haberi

Apartman kuralları nelerdir

Apartmanlarda yaşayan ev sahibi dahil tüm kat maliklerinin uyması gereken belli başlar kurallar bulunuyor. Milliyet'te yer alan habere göre söz konusu kurallara uymayan apartman sakinleri belli yaptırımlarla karşılaşabiliyor. İşte apartmanlarda yaşamanın kuralları...

Apartman Kuralları Nelerdir? 

Apartmanda gürültü sınırlarının aşılmaması gerekiyor. Belirli saatlerin dışında yapılan aşırı gürültü ise kişileri rahatsız ediyor. Ayrıca apartmanda hasta kişilerin, çocuklu ailelerin olacağını göz önüne alarak ona göre davranılması gerekiyor. 

Apartman sakinlerinin mesai günleri akşam 20.00’den sabah 07.00 saatlerine kadar gürültü yapmaktan kaçınması gerekiyor. Pazar günleri ise daha dikkatli davranılmalıdır. Gürültü kapsamında olan aktiviteler şunlar olabilir;

Yüksek sesle müzik dinlemek
Aşırı bağırarak konuşmak, kavga etmek
Evde tamirat yapmak, çekiç, matkap gibi makineleri çalıştırmak
Elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, fön çalıştırmak
Eşyaları çekerek gürültü çıkarmak
Çocukların evde aşırı gürültü...