apartmanda otopark hakkı ihlali

apartmanda otopark hakkı ihlali

Konut sitelerinde kat malikleri için ayrılan otoparkta, bir başka kat malikinin hakkının ihlal edilmesi durumunda, site yönetimi karar alarak, ihlali gerçekleştiren kimselere cüzi bir miktarda para cezası kesebiliyor...

Otopark yönetmeliğinde yeni düzenleme!

15 Eylül'de yürürlüğe giren yeni Otopark Yönetmeliği'nde düzenleme yapıldı. Düzenlemede yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan yapı ruhsatı başvurularında önceki yönetmeliğe göre uygulama yapılmasını talep etme hakkı da tanındı...

Beylikdüzü'nde otopark irtifak tesisi ihalesi 1 Ağustos'ta!

Beylikdüzü Belediyesi zeminaltı otopark yapılarak kullanılması için irtifak hakkı tesisi ihalesi 1 Ağustos'ta düzenlenecek..

Keçiören Belediyesi'nden 21.3 milyon TL'ye otopark ihalesi!

Keçiören Belediyesi, 10 Mayıs'ta düzenleyeceği ihale ile çok katlı otopark ve müştemilatları sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesisi kurulmak suretiyle kiraya verecek..

İzmir Büyükşehir'den 31.3 milyon TL'ye otopark ihalesi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Balçova İnciraltı Mahallesi'nde 10 yıl süreli sınırlı ayni hak (intifa hakkı) tesis edilmesi karşılığında; otopark yapım ihalesi düzenliyor..

İzmir Belediyesi Balçova'da 31.3 milyon TL'ye otopark yaptıracak!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, intifa hakkı tesis edilmesi karşılığında ototerminal ve otopark binası yapılması işini ihale edecek. 10 yıl süreyle işletilecek işin bedeli 31 milyon 334 bin TL olarak belirlendi.

İzmir Balçova'da kat karşılığı ototerminal ve otopark yaptırılacak!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı,Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi'nde kat karşılığı ototerminal ve otopark binası yaptıracak. 10 yıl süreli sınırlı ayni hak (intifa hakkı) tesis edilecek işin bedeli 31 milyon 334 bin 310 TL olarak belirlendi.

Apartmanda aidat kuralları!

Kimi zaman apartmanlarda kimi malikler apartman aidatını ödemekten kaçınabiliyor. Peki, maliklerin hizmetten yararlanmıyorum diyerek aidatı ödememe hakkı var mı? Apartmanda aidat kuralları nelerdir? İşte yanıtı..

Apartmanda kat maliklerinin oy hakkı!

Apartmanda kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda toplanıyor. Peki, toplantıda kimler nasıl oy kullanır? İşte apartmanda kat maliklerinin oy hakkı...

İzmit'te kapalı otopark yapan teşvik edilecek!

Otopark yapana bir kat ikramiye İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit ilçe sınırları içinde kapalı otopark yapacak yatırımcılara mevcut imar planlarında öngörülenden bir kat fazla çıkma hakkı verileceğini açıkladı.

İzmit'te kapalı otopark yapan teşvik edilecek!

Otopark yapana bir kat ikramiye İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit ilçe sınırları içinde kapalı otopark yapacak yatırımcılara mevcut imar planlarında öngörülenden bir kat fazla çıkma hakkı verileceğini açıkladı.

Apartmanda oy hakkı nasıl kullanılır?

Apartmanda yapılan toplantılarda kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanıyor ve oy çokluğuyla karar veriyor. Peki, apartmanda oy hakkı nasıl kullanılır?

Apartmanda terasın kullanım hakkı kime ait?

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılıyor. Peki, apartmanda terasın kullanım hakkı kime ait?

Apartmanda ortaklığın giderilmesi mümkün müdür?

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince apartmanda ortaklığın giderilmesi mümkün müdür? Ortaklığın (Şüyuun) giderilmesi ve öncelikle satınalma (Şüf'a) hakkı ile ilgili esaslar nelerdir? İşte yanıtı bu haberde...

apartmanda otopark hakkı ihlali Haberi

apartmanda otopark hakkı ihlali

Sitede otopark hakkı ihlali!

Konut sitelerinde kat malikleri için ayrılan otoparkta, bir başka kat malikinin hakkının ihlal edilmesi durumunda, site yönetimi karar alarak, ihlali gerçekleştiren kimselere cüzi bir miktarda para cezası kesebilir.


Ancak, böyle bir karar alınabilmesi için oyçokluğunun sağlanması gerekiyor. Kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre; Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. 


IV - Kararlar: 

Madde 32 – Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. 


Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler. 

Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca...