ayıplı mallardan kim sorumlu

ayıplı mallardan kim sorumlu

28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ayıplı mallar üzerindeki tüketici hakları açıklanıyor. İşte Tüketici Kanunu ayıplı konut esasları...

Kiralananın ayıplı olması halinde sorumluluk kimdedir?

Bir mesken kiraladığınızı ancak kiralanan evde birtakım kusurların olduğunu farz edelim. Bu durumda bu kusurların zararını kim tarafından karşılanır? Kiralananın ayıplı olması halinde sorumluluk kimdedir?

Ayıplı maldan kim sorumludur?

Ayıplı malların niteliği ve ayıplı mallardan sorumluluğun kimde olduğu Yeni Tüketici Kanunu kapsamında düzenleniyor. Peki, ayıplı maldan kim sorumludur? Tüketicinin seçimlik hakları nelerdir? İşte yanıtı..

Isı pay ölçer ve yakıt faturasını kim öder?

Isı pay ölçer kullanımı, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile zorunlu olarak karşımıza çıkıyor. Peki, apartmanlarda ortam sıcaklığının istenilen derecede ayarlanmasına yarayan ısı pay ölçer ve yakıt faturasını kim öder?

Belediyenin kestiği cezayı kim ödeyecek?

Apartmanda hangi alanların ortak alan olduğuna ilişkin esaslar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor. Apartmanlarda uygulanan cezaları kimin ödemesi gerekir? Peki, belediyenin kestiği cezayı kim ödeyecek?

Oturma ruhsatını kim alır?

Ruhsatı alınmış binalar için İmar Müdürlüğü'nden alınan belgeye oturma ruhsatı deniyor. Yapı hakkında tüm bilgilere oturma ruhsatında yer veriliyor. Peki, oturma ruhsatını kim alır?

Emlak alım satım vergisini kim öder?

Konut, arsa, dükkan ya da tarla gibi gayrimenkullerin tapu işlemleri için Tapu Müdürlüğü sunduğu hizmet karşılığında tapu alım satım harcı talep ediyor. Peki, emlak alım satım vergisini kim öder?

Tapu harcını kanunen kim öder?

Taşınmaz mal alım satım işlemlerinin eksiksiz gerçekleşebilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve tapu harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, tapu harcını kanunen kim öder? İşte yanıtı..

Kapıcı tazminatı kim öder?

Kapıcıya ödenecek tazminat, 4857 sayılı İş Kanunu esaslarına göre hesaplanıyor. Kapıcı giderlerine tüm maliklerin eşit olarak katılmaları gerekiyor. Peki, kapıcı tazminatı kim öder? Malik mi kiracı mı?

Havvanur Yurtsever kim?

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetim kurulunda, "Kesinleşmiş Bağımsız Üye Adaylığı" kabul edilen Havvanur Yurtsever kim? İBB Meclis üyesi olan Havvanur Yurtsever'in özgeçmişi...

Kim Kardashian Kaplumbağa Adası'nı satın alacak!

Kim Kardashian Avustralya'da ada alma hazırlığında.5 milyon dolar değer biçilen Queensland'daki Kaplumbağa Adası'nı satın almak için girişimde bulunan Kardashian adaya kızı North için oyun parkı inşa etmek istiyor.

Sit alanını kim ilan eder?

Tarih öncesinde yaşayan medeniyetler hakkında bilgilere ulaşabileceğimiz alanlara sit alanları deniyor. Sit alanları koruma altında oluyor. Peki, sit alanlarını kim ilan eder? İşte, sit alanlarının tespiti!

BİM'in sahibi kim?

1995 yılında hayatımıza giren Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaca BİM mağaza sayısı ve yıllık ciro bakımından Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşu. Peki BİM'in sahibi kim?

Yapı kullanma iznini kim alır?

Yapı kullanma izni, ruhsatlı binalar için, yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren belediyenin ilgili birimleri tarafından düzenlenen belge olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Yapı kullanma iznini kim alır?

ayıplı mallardan kim sorumlu Haberi

ayıplı mallardan kim sorumlu

Tüketici Kanunu ayıplı konut!

Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal olarak tanımlanıyor.


Tüketici Kanunu kapsamında ayıplı konut ile ayıplı mallar üzerindeki tüketici hakları kanunda Üçüncü Kısım Birinci Bölümde yer alıyor:


Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.


Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının...