Bina cins tashihi dilekçe örneği

Bina cins tashihi dilekçe örneği

Cins değişikliği, bir gayrimenkulün cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale,arsa iken bağ bahçeye dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işleme deniyor.Peki bina cins tashihi nasıl yapılır?

Tapuda cins değişikliği harcı 2021!

Cins tashihi işlemi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne bir dilekçe ve gerekli belgelerle başvurulması ve harç ödemesinin yapılması gerekiyor. Peki tapuda cins değişikliği harcı 2021 ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

Cins değişikliği harcı ne kadar 2021?

Cins tashihi işlemi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne bir dilekçe ve gerekli belgelerle başvuruda bulunulması ve harç ödemesinin yapılması gerekiyor. Peki, cins değişikliği harcı ne kadar 2021? İşte cins değişikliği harcı 2021...

Cins değişikliği harcı 2021!

Cins tashihi işlemi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne bir dilekçe ve gerekli belgelerle başvurulması ve harç ödemesinin yapılması gerekiyor. Peki, cins tashihi harcı 2021'de ne kadar oldu? İşte cins değişikliği harcı 2021...

Cins değişikliği harcı 2020!

Cins tashihi işlemi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne bir dilekçe ve gerekli belgelerle başvuru yapılması ve harç ödenmesi gerekiyor. Peki, cins tashihi harcı 2020'de ne kadar oldu?

Ata GYO'nun Talas'taki arsasında iş yeri inşa edilecek!

Ata GYO tarafından Kayseri Talas Mevlana Mahallesi'nde 78 pafta, 833 Ada 1 numaralı parselde kayıtlı 30 Temmuz 2019 tarihinde yapılan cins tashihi ile arsa niteliğinden iş yeri niteliğine dönüştürüldü...

Lüleburgaz Ata Corner'de cins tahsisi!

Ata GYO portföyünde Lüleburgaz Ata Corner projesi 22 Temmuz 2019 tarihinde yapılan cins tashihi ile arsa niteliğinden iş yeri niteliğine dönüştürüldü... 

Cins değişikliği harcı 2019!

Cins tashihi işlemi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne bir dilekçe ve gerekli belgelerle başvurulması ve harç ödemesinin yapılması gerekiyor. Peki, cins tashihi harcı 2019'da ne kadar oldu?

Ata GYO'nun Çanakkale'den aldığı gayrimenkulün tapu devri tamam!

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Çanakkale cins tashihi hakkında açıklama yaptı.

Tapuda cins tashihi işlemleri 2018!

Tapu üzerindeki gayrimenkulün cinsi, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale getirilmesi işlemi tapu cins tashihi ile oluyor. Peki, tapuda cins tashihi işlemleri 2018 nasıl yapılır?

Cins tashihi harcı 2018!

Tapu belgesinde yer alan taşınmaza ait cins bilgisi cins tashihi işlemi ile değiştirilebiliyor. Peki, bu işlem için ne kadar harç ödemesi yapılır? Cins tashihi harcı 2018 ne kadar?

Ata GYO Ordu'daki gayrimenkulünün tapu cins tashihini yaptı!

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ordu İli, Altınordu İlçesinde yer alan gayrimenkulün "Beş Katlı Betonarme İşyeri ve Arsası" olarak tapu cins tashihi işlemini yaptı.

Atakule Alışveriş Merkezi tapu cins tashihi yapıldı!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Atakule Alışveriş Merkezi için "yapılı iken yapısız hale gelme işleminden" arsa olarak tapu cins tashihi işleminin gerçekleştirildiğini KAP'a bildirdi.

Tapu cins değişikliği başvurusu nasıl yapılır?

Bir arsa veya araziler üzerine yeni bina inşa edilmesi veya mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesi halinde tapu cins değişikliği işlemi yapılabiliyor. Peki, tapu cins değişikliği başvurusu nasıl yapılır?

Bina cins tashihi dilekçe örneği Haberi

Bina cins tashihi dilekçe örneği

Bina cins tashihi nasıl yapılır?

Tapu üzerinde yapılan düzenlemeler arasında yer alan cins tashihi işlemi, ilgili parselin var olan durumunun ve kullanım şeklinin tapu üzerinde de görünmesini sağlamak için yapılıyor.


Cins tashihi, bir gayrimenkulün cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya;  arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlem olarak tanımlanıyor.


Tapu kütüğünde cins tashihi işlemin yapılabilmesi gerekli belgelerin temin edilmesi,tapu dairesine müracaat ve tapuda gerekli harcın ödenmesi gerekiyor.


Tapu kütüğünde cins tashihi işlemin yapılabilmesi gerekli belgeler;cins değişikliği istenen gayrimenkulün tapu senedi,gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,yapısız iken yapılı hale gelen gayrimenkulün cins değişikliği işleminde yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair...