08 / 08 / 2022

bitcoin miras

bitcoin miras

Kripto paraların miras olarak kalıp kalmayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki kripto paralar miras kalır mı? İşte ayrıntılar...

Kripto paralarda miras tartışması başladı!

Rumen Bitcoin milyarderi Mircea Popescu hayatını kaybedince son zamanların gündem konusu kripto paralarda miras tartışması başladı.

Miras hukuku ölen kişinin borcu!

Miras hukuku ölen kişinin borcu varsa bu borç kişinin şahsi mal varlığından tahsil ediliyor. Ölüm, mirasçının malvarlığında ölüm anından itibaren menfi veya müsbet bir değişime neden olabiliyor....

Miras hukuku mal kaçırma!

Miras hukuku mal kaçırma mirasla ilgili en çok görülen davalardan bir oluyor. Ancak mirastan kaçırılan mallar geri alınabiliyor. Çünkü mirastan mal kaçırmak hukuken caiz görülmüyor...

Miras hukuku miras paylaşımı!

Miras hukuku miras paylaşımı, altsoy için yasal miras payının yarısı, ana ve babadan herbiri için yasal miras payının dörtte biri, kardeşlerden herbiri için yasal miras payının sekizde biri şeklinde oluyor...

Miras hukuku mirasın reddi!

Miras hukuku mirasın reddi hakkı murisin mirasından daha fazla borcu olması halinde mirasçılara veriliyor. Bu husus Medeni kanunun 605 maddesinde düzenleniyor. Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebiliyorlar....

Miras hukuku kardeşler!

Miras bırakanın çocukları arasındaki mal paylaşımı cinsiyet ve yaş ayrımı olmaksızın eşit oluyor. Miras hukuku kardeşlerin durumunda ise hepsi mirasbırakanın altsoyu olduğu için eşit oluyor...

Miras hukuku ikinci eş!

Miras hukuku ikinci eş durumunda da vefat halinde resmi evlilik devam ediyorsa mirasın dörtte biri yeni eşe kalıyor. Dörtte üç oranındaki paylar çocuklar arasında eşit bölünüyor....

Miras hukuku izale i şuyu!

Miras hukuku izale i şuyu davasındaki amaç ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların mahkeme yolu ile ortaklıklarının giderilerek çözülmesi oluyor. Mahkeme malın bölünebilir olması durumunda paydaşlara paylaştırabiliyor...

Miras hukuku hakkında bilgi!

Miras hukuku hakkında bilgi verirken, yasal mirasçıların kimler olduğundan, miras paylarından, eşin ve çocukların mirastaki payından, evlatlığın durumundan, saklı paylardan ve mirastan yoksunluk durumlarından bahsedeceğiz...

Miras hukuku hisseli arsa satışı!

Ülkemizde, taşınmazlar üzerindeki hisseli mülkiyet ilişkisi çoğu defa miras nedenine dayanıyor. Miras hukuku hisseli arsa satışı, kat karşılığı müteahhite verilmesi vb. işlemler için hissedarların oybirliği ile karar vermesi gerekiyor...

Miras hukuku mevzuat!

Miras hukuku mevzuatı Türk Medeni Kanunu'nun 495 ve 574. maddeleri arasında düzenleniyor. Kanuna göre yasal mirasçıların kimler olduğu, kime hangi oranda miras payının düştüğü ve mirasta evlatlığın durumu gibi konular düzenleniyor...

Miras hukukuna göre yasal mirasçılar kimlerdir?

Miras hukukuna göre yasal mirasçılar kimlerdir?: eş çocuklar, alt soy ve onların alt soyları, anne baba alt soyları, büyükanne büyükbabalar alt soyları, soy bağı kurulmuş evlilik dışı çocuklar, evlatlık ve alt soy olan kişilerdir....

Gayrimenkul miras hukuku!

Gayrimenkul miras hukuku, ölen kişinin eşi ve çocuklarının sağ olduğu durumlarda paylaşım açısından önem taşıyor. Gayrimenkulün mirasçılar arasında paylaştırılmasını miras hukuku düzenliyor. Buna göre mirasçılara düşecek pay aşağıda yer alıyor...

bitcoin miras Haberi

bitcoin miras

Kripto paralar yaklaşık 13 yıldır hayatımızda. Özellikle pandemi döneminde popülerliğinin artmasıyla birlikte yatırımcı sayısı da ciddi oranda arttı. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre kripto para kullanımında Türkiye dünyada dördüncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer aldı.

Rakamlar, kripto para ekosistemine olan ilginin ciddiyetini ortaya koyuyor. İlgi bu kadar yüksekken akıllara, “Kripto paralar miras kalabilir mi?” sorusunu getiriyor. Yıllarca kripto para alımı yapıp kendine veya herhangi bir aile ferdi için bir güvence sağlama amacında olan insanlara tüm yatırımının boşlukta silinme ihtimali korkutucu geliyor. Ancak merak etmeyin, kripto paralar miras kalabilir...

Medeni Kanun'a göre miras bırakılıyor 

Avukat Sima Baktaş miras meselesine şu şekilde açıklık getirdi: 

“Medeni Kanunun 599. maddesi şöyle der:Mirasçılara intikal eden tereke, para ile ölçülebilen maddi, gayri maddi, cismani, gayricismani aktif...