Borçlar Kanunu mevzuat

Borçlar Kanunu mevzuat

Ev sahibi ve kiracının kanunen birbirlerine yükümlülükleri bulunuyor.  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, bu maddeleri sizler için sıraladık...

Borçlar Kanunu'na göre kira sözleşmesine zam!

Taşınmaz kiraladıktan sonra hüsrana uğramamak için dikkatli olunması gerekiyor. Peki kira sözleşmesi imzalamadan önce nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İşte Borçlar Kanunu'na göre kira sözleşmesine zam...

Kira depozito kanunu 2019!

Kiracının konutta yaşam süresi boyunca, konuta, konutun demirbaşlarına gelebilecek zarar ve kiracının aidatlarını ödememesi ihtimallerine karşılık olarak alınan kira depozitoları “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları” başlığı altında Türk Borçlar Kanunu’nda düzenleniyor.

Borçlar Kanunu'na göre ev sahibi ve kiracı hakları!

Ev sahibi ve kiracının kanunen birbirlerine yükümlülükleri bulunuyor.  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, bu maddeleri sizler için sıraladık...

Borçlar Kanunu'ndaki konut kirasıyla ticari kira birbirinden ayrılacak!

ATO Başkanı Baran, "Önümüzdeki iki sene içerisindeki en büyük hedefimiz, en büyük idealimiz Borçlar Kanunu'ndaki konut kirasıyla ticari kirayı birbirinden ayırmak" dedi.

Borçlar Kanunu ev sahibi ve kiracı ilişkisini düzenliyor!

Borçlar Kanunu ile ev sahibi ile kiracı ilişkisi yeniden düzenleniyor. Artık kiracı, depozitosunu bankadan faiziyle alacak. Depozito bedeli 3 aylık kira bedelini aşamayacak.

Kira kanunu 2017!

Taşınmaz mal kiralamalarında tarafların sahip oldukları hak ve sorumluluklar Borçlar Kanunu'nda düzenleniyor. İşte 2017'de de uygulanacak Kira kanunu hükümleri..

Vekalet sözleşmesi kanunu!

Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşme oluyor. Sözleşmeyi imzalayan tarafların hakLarı Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor. İşte Vekalet kanunu..

Kira kanunu değişiklikleri 2015!

4 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında kira hukukuna ilişkin hükümlere yer veriliyor. Peki, kanunda hangi değişiklikler yapıldı? İşte kira kanunu değişiklikleri 2015..

Kira kontratı kanunu!

Kira kontratı kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinden beri yürürlükte olan Borçlar Kanunu'nun Dördüncü Bölümü olarak karşımıza çıkıyor. İşte gayrimenkul kiralamalarında tarafların sahip olduğu hak ve sorumluluklar....

Borçlar kanunun kiraya ilişkin hükümleri!

Kiraya ilişkin esasları da içinde barındıran 6098 sayılı Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmişti. İşte Borçlar kanunun kiraya ilişkin hükümleri...

Yeni Türk Borçlar Kanunu kiracıyı koruyor!

Yeni Türk Borçlar Kanunu'nda kimsenin pek bilmediği ancak kiracıyı koruyan bir çok düzenleme yer alıyor. Buna göre; kiracılar, oturdukları konutu sözleşme bitmeden boşaltabilecek. İşte ayrıntılar...

Kira sözleşmesi kanunu 2015!

Kira sözleşmesi ile ilgili ve bu sözleşmeyi imzalayan tarafların hak ve sorumlulukları ile ilgili yasal esaslar Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor. İşte kira sözleşmesi kanunu 2015 esasları...

Kira kanunu 2015!

Daire ve işyeri gibi taşınmaz mal kiralamalarında tarafların sahip olduğu hak ve sorumluluklar 6098 sayılı Borçlar Kanunu kapsamında yer alıyor. İşte son gelişmeler ile birlikte Kira kanunu 2015...

Borçlar Kanunu mevzuat

Borçlar Kanunu mevzuat Borçlar Kanunu mevzuat

Gayrimenkulünü kiraya veren ve kiralayanın kanunen birbirlerine yükümlülükleri bulunuyor. Kira sözleşmeleri 2011 yılından itibaren“6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun” ile değil 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre düzenleniyor. Yeni kanuna göre; ev sahibi ve kiracının kira sözleşmesi yapması gerekiyor. 

İlgili maddede (Madde 299) kira sözleşmesi şu şekilde anlatılıyor: “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını ... kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.”

Kiraya verenin kiralayana yükümlülükleri

1- Kiraya verenin en temel yükümlülüğü, gayrimenkulün kira sözleşmesi boyunca kiraya verildiği gibi (kullanımdan dolayı yıpranmalar hariç) kalmasını sağlamaktır. (Madde 301)  
2- Sigorta, vergi vb. kiralanan ile alakalı ödemeleri kira sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadıkça kiraya veren ödemek zorundadır. (Madde 302)
3- Kullanımla alakalı olmak şartı ile öngörülen veya öngörülemeyen tüm yan giderleri,...