Borçlu belediyeler

Borçlu belediyeler

Belediyelerin borçları nedeniyle cami ve lojman gibi taşınmazları devlet hazinesine devrettiği iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin meclis araştırması önergesi verildi.

Şirket alacakları için eve haciz gönderilir mi?

Bir şirketin borçlu olduğu hallerde, haciz işleminin muhatabının o şirketin tüzel kişiliği midir yoksa eve haciz gönderilebilir mi? İşte detaylar...

Borçlu belediyeler, taşınmazlarını hazineye devrediyor!

Belediyelerin borçları nedeniyle cami ve lojman gibi taşınmazları devlet hazinesine devrettiği iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin meclis araştırması önergesi verildi.

İnşaat sektöründe 2021 hedefleri!

2020, özkaynakları olmayan borçlu şirketler için zorlu bir yıl oldu. Artan belirsizlik, talep yetersizliği ve oynak kurlarla boğuşan iş dünyası liderleri, önümüzdeki dönemde oluşabilecek hasarı en az seviyeye indirmek istiyor.

Ankara Angora Sitesi'nde müteahhit ve ev sahipleri davalık oldu!

Ankara'da iş ve siyaset dünyasının önde gelen çok sayıda ismine ev sahipliği yapan Angora Sitesi sakinleri, haksız bir icra takibiyle karşılaştı. 172 konut için anlaştıkları firma, ev sahiplerini alacaklı iken borçlu durumuna getirdi.

'Rayiç bedel' kurnazlığı kötü bitti!

Gökalp kardeşler, 900 bin lira değeri olan evlerini tapuda 360 bin TL gösterdi. Evi satın aldıkları kişinin bankalara borcu çıktı, banka satış için “Borçlu mal kaçırıyor. Bu satış gerçek değil” iddiasında bulundu. Mahkeme satışı iptal etti ve bankaya da evi icradan satması için yetki verdi.

Ankara Saraçoğlu projesinde belediyeler ne yapacak?

Ankara Saraçoğlu Mahallesi'nde yapımına başlanan dönüşüm projesi birçok çevreden tepkilerle karşılaştı. Peki Saraçoğlu projesi ile ne amaçlanıyor?

Haciz işlemlerine 'aile konutu' sınırlaması!

Borçlunun her türlü mal ve hakkının haczi mümkündür. Ancak yasayla borçlu ie aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü eşyanın haczedilemeyeceği hükme bağlanıyor.

Konut kredisi borcu devredilebilir mi?

İpotekli bir taşınmaz bir başkasına ipotek borcu ile birlikte devredilebiliyor. Buna göre, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş oluyor.

Kemerli müteahhit tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu!

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 2006 yılında bir müteahhidin tamamlandığı inşaata ortak olan Haşim Hasanoğlu, müteahhidin üçüncü ortakla arasında yaşanan davada tanıkken, ilerleyen süreçte borçlu oldu.

Hane halkının konut kredisi borcu yüzde 12.8 arttı!

Finansal İstikrar Raporu'na göre, hane halkı bankalara 644.6 milyar TL, finansman şirketlerine ise 10.5 milyar TL borçlu. Hane halkının 236 milyar TL'den fazla konut kredisi borcu bulunuyor ve konut kredisi borçları bir yılda yüzde 12 arttı!

Aile konutunda borçsuz eşe itiraz hakkı verildi! 

Aile konutu olan bir taşınmazın tapuda sahibi olarak görünen eş, diğer eşin onayını almadan satış yapamıyor. Fakat aynı konut hacizle satılmak istendiğinde borçlu olmayan eşin bunu engelleme ya da satışı iptal ettirme fırsatı yoktu. Anayasa Mahkemesi borçsuz eşe itiraz hakkı tanıdı.

TBB'den borçlu belediyelere müjde!

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, koronavirüs nedeniyle, İller Bankası üzerinden borçlu belediyelerden yapılan kesintilerin yapılmayacağını açıkladı.

Atilla Yeşilada: Belki 500 bin dükkan, mağaza, işletme kapandı, 2 milyon işsizimiz olacak!

Koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde borçlu firmaların yakında iflas bayrağını çekebileceğini bildiren ekonomist-yazar Atilla Yeşilada, bazı devletlerin de moratoryum ilan etmek zorunda kalacağı öngörüsünde bulundu.

Borçlu belediyeler Haberi

Borçlu belediyeler

Son yıllarda belediyelerin borçları nedeniyle belediyelerin mülkiyet hakkına sahip olduğu camilerin devlet hâzinesine devredildiği iddia edildi. “Cami devretme” metodu, belediyelerin yeni borç ödeme mantığı oldu. Camilerin devri konusu son günlerde medyada sıklıkla tartışılıyor. 

Belediyelerin “dini tesis ve cami satışını” vergi borcu ödeme stratejisi olarak görmeye başladığı iddia ediliyor. Belediyelerin borçları nedeniyle cami ve lojman gibi taşınmazları devlet hazinesine devrettiği iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin meclis araştırması önergesi verildi. 

Önerge verildi 

İşbu önergeyle vergi borcu nedeniyle Hâzineye devredilen dini tesis, cami, lojman gibi belediyelere ait taşınmazların tespiti ve kültürel değerlerimizin borç ödemelerine ve hacizlere konu edilmesinin engellenmesinin yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98’inci Maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci Maddeleri gereğince bir araştırma komisyonu kurularak konunun tüm boyutları...