çamlıca imar planı

çamlıca imar planı

çamlıca imar planı

29 Kasım 1933 tarihli Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre 1933 yılında Çamlıca'nın imarına başlanacakmış. Yeni imar planı ile Çamlıca da oteller, binalar, eğlence yerleri yapılacakmış.

'Çamlıca İmar Planı' Devreye Girdi

'Çamlıca İmar Planı' Devreye Girdi

Üsküdar Belediyesi'nce hazırlanan doğal ve kentsel sit alanını koruma amaçlı "Büyük ve Küçük Çamlıca İmar Planı" yürürlüğe girdi.

Altunizade-Çamlıca metro hattı imar planı tadilatı askıda!

Altunizade-Çamlıca metro hattı imar planı tadilatı askıda!

Üsküdar İlçesi, Altunizade - Çamlıca Camii Raylı Sistem Hattı Projesine ilişkin imar planı tadilatı bugün askıya çıktı..

Üsküdar Küçük Çamlıca özel eğitim alanı imar planı askıda!

Üsküdar Küçük Çamlıca özel eğitim alanı imar planı askıda!

İstanbul Üsküdar'a bağlı Küçük Çamlıca'da 58 ada, 1 ve 2 parsellerin, Günübirlik Tesis Alanı'ndan Özel Eğitim Tesis Alanı amaçlı hazırlanan imar planı askıya çıkarıldı...

Mecidiyeköy-Çamlıca Teleferik Hattı iptalinin imar planı askıda!

Mecidiyeköy-Çamlıca Teleferik Hattı iptalinin imar planı askıda!

Mecidiyeköy-Zincirlikuyu-Altunizade-Çamlıca Teleferik Hattı plan iptaline ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı askıya çıkarıldı...

Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları projesi imar planı askıda!

Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları projesi imar planı askıda!

Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı...

Çamlıca Tepesi ulaşım yolları imar planı askıdan iniyor!

Çamlıca Tepesi ulaşım yolları imar planı askıdan iniyor!

İstanbul Üsküdar İlçesi, Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi'ne ilişkin 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı bugün askıdan iniyor...

Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi imar planı askıda!

Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi imar planı askıda!

İstanbul Üsküdar İlçesi, Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi'ne ( 15 Kasım 2014 tasdik tarihli plan itirazına) ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı askıya çıkarıldı...

Üsküdar yol ve kavşak imar planı askıdan iniyor!

Üsküdar yol ve kavşak imar planı askıdan iniyor!

Üsküdar ilçesi Acıbadem, Ünalan ve Küçük Çamlıca Mahallelerinin bağlantılarının sağlandığı yollar için Yol ve Kavşak Projesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı askıdan iniyor...

Yenimahalle Çamlıca imar planı değişikliği askıda!

Yenimahalle Çamlıca imar planı değişikliği askıda!

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, Ankara Yenimahalle Çamlıca Mahallesi 6021 adanın kuzeyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askıya çıktı.

Üsküdar yol ve kavşak projesi imar planı tadilatı askıda!

Üsküdar yol ve kavşak projesi imar planı tadilatı askıda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Üsküdar ilçesi Acıbadem, Ünalan ve Küçük Çamlıca Mahallelerinin bağlantılarının sağlandığı yollar için Yol ve Kavşak Projesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı askıya çıkarıldı...

Yenimahalle Çamlıca imar planı değişikliği askıda!

Yenimahalle Çamlıca imar planı değişikliği askıda!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yenimahalle İlçesi, Çamlıca Mahallesi 1/5000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Proje Alanı Sınırı bugün askıya çıktı. İmar planı 29 Haziran'da askıdan inecek...

Çamlıca Cami'nin özel tünel projesi imar planı askıda!

Çamlıca Cami'nin özel tünel projesi imar planı askıda!

Çamlıca Tepesi'ndeki camiye özel tünel projesinin imar planı askıya çıktı. Çamlıca Tepesi'ndeki camiye özel tünel projesi AKP'li üyelerin oylarıyla kabul edilmişti

Ankara Yenimahalle'de 8 imar planı değişikliği askıda!

Ankara Yenimahalle'de 8 imar planı değişikliği askıda!

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Çamlıca Mahallesi kentsel dönüşüm onama sınırı ve 7 imar planı değişikliğini bugün askıya çıkardı. Askı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı...

Çamlıca Tepesi ulaşım yolları projesi imar planı askıda!

Çamlıca Tepesi ulaşım yolları projesi imar planı askıda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Üsküdar İlçesi, Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi'ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı bugün askıya çıktı.

çamlıca imar planı

çamlıca imar planı çamlıca imar planı

Çamlıca

Burasının imarı için tedbir düşünülüyor.


Çamlıca bir zamanlar İstanbul'un en mamur ve en güzel bir semti iken, son otuz, kırk sene zarfında çok ihmale uğramıştır. Vaktiyle burada yirmiye yakın memba suyu vardı. Halbuki bugün bunların ekserisi kaybolmuş, ancak biri iki su kalmıştır.

İstanbul'un imar planını yapmak için tetkikatta bulunan mütehassısların hepsi buranın güzelliği karşısında hayran olmuşlardır. Belediye bu ciheti nazarı dikkate alarak Çamlıca'da uzun vadeli taksitlerle binalar yapmak, oteller, eğlence yerleri inşa etmek üzere bir şirketle anlaşmayı düşünüyor. Şehir planı kabul edildikten sonra bu hususta teşebbüste bulunacaktır.


Akşam Gazetesi 29 Teşrinisani  (Kasım) 1933Abdullah Kutalmış...