31 / 03 / 2023

cins tashihi yapılması

cins tashihi yapılması

Bir gayrimenkulü yapısız iken yapılı hale getirmek,arsa iken eve dönüştürmek yada ev halindeyken arsaya dönüştürmek gibi işlemlere cins tashihi adı veriliyor.Peki cins tashihi ne zaman yapılır?

Tapu cins tashihi için gerekli belgeler neler?

Bir gayrimenkulün yapısızken yapılıya, yapılıyken yapısız hale dönüştürülmesi işlemine tapuda cins tashihi deniyor. Peki, cins tashihi işlemi nedir? Tapu cins tashihi için gerekli belgeler nelerdir? İşte tüm detaylar...

Tapu cins tashihi harcı 2022 ne kadar?

Tapuda yapılan işlemler arasında yer alan cins tashihi gayrimenkulün cinsi yapısız iken yapılıya; yapılı iken yapısız hale dönüştürülmesi durumlarında gerçekleştiriliyor. Peki, tapu cins tashihi harcı 2022 ne kadar? İşte tüm detaylar...

Tapuda cins tashihi nasıl yapılır?

Tapuda kayıtlı olan bir taşınmazın niteliğinin değiştirilmesine tapuda cins tashihi deniyor. Bu işlem ile birlikte cins tashihi yapılan tapular başka bir tapu kütüğüne tescil edilmiş oluyor. Peki, tapuda cins tashihi nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

Tapuda cins tashihi işlemleri 2018!

Tapu üzerindeki gayrimenkulün cinsi, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale getirilmesi işlemi tapu cins tashihi ile oluyor. Peki, tapuda cins tashihi işlemleri 2018 nasıl yapılır?

Cins tashihi harcı 2018!

Tapu belgesinde yer alan taşınmaza ait cins bilgisi cins tashihi işlemi ile değiştirilebiliyor. Peki, bu işlem için ne kadar harç ödemesi yapılır? Cins tashihi harcı 2018 ne kadar?

Atakule Alışveriş Merkezi tapu cins tashihi yapıldı!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Atakule Alışveriş Merkezi için "yapılı iken yapısız hale gelme işleminden" arsa olarak tapu cins tashihi işleminin gerçekleştirildiğini KAP'a bildirdi.

Cins tashihi işlemleri nasıl yapılır?

Cins tashihi başka bir deyişle cins değişikliği işlemi, gayrimenkulün mevcut durumunun değiştirilmesi için yapılıyor. Peki, cins tashihi işlemleri nasıl yapılır?

Tapuda cins tashihi dilekçesi örneği!

Tapuda yapılan değişiklikler arasında cins tashihi işlemi de yer alıyor. Bu işlem ile bir gayrimenkulün tapudaki cinsi değiştiriliyor. İşte, tapuda cins tashihi dilekçesi örneği!

Cins tashihi ücreti 2015!

Bir taşınmaz malın mevcut durumunun değişmesi halinde, tapu üzerinde de bu değişikliğin yapılması için cins tashihi yapılıyor. Bu işlem için belli oranlarda ücret ödeniyor. Peki, cins tashihi ücreti 2015 ne kadar?

Cins tashihi için istenen belgeler!

Cins tashihi işleminin yapılabilmesi için taşınmaz mal sahibinin gerekli belgeler ile tapu dairesine müracaat etmesi ve harçlarını ödemesi gerekiyor. Peki cins tashihi için neler gerekir? İşte cins tashihi için istenen belgeler...

Cins tashihi masrafı 2015 ne kadar?

Tapu üzerinde yapılan değişiklikler arasında cins tashihi de yer alıyor. Bu işlem ile bir gayrimenkulün tapudaki cinsi değiştiriliyor. Peki, cins tashihi işlemi nasıl yapılır? Cins tashihi masrafı 2015 ne kadar?

Bina cins tashihi nasıl yapılır?

Cins değişikliği, bir gayrimenkulün cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale,arsa iken bağ bahçeye dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işleme deniyor.Peki bina cins tashihi nasıl yapılır?

Cins tashihi ne zaman yapılır?

Bir gayrimenkulü yapısız iken yapılı hale getirmek,arsa iken eve dönüştürmek yada ev halindeyken arsaya dönüştürmek gibi işlemlere cins tashihi adı veriliyor.Peki cins tashihi ne zaman yapılır?

cins tashihi yapılması Haberi

cins tashihi yapılması

Cins tashihi ne zaman yapılır?

Cins tashihi, bir gayrimenkulün cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işleme deniyor.


Cins tashihi için gerekli belgeleri hazır edildikten sonra o belgelerle birlikte kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunuluyor. Bu arada kamu kurum ve kuruluşlarının cins değişikliği talepleri resmi yazı ile yapılıyor.  Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenleniyor. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek kalmıyor. 


Tapu müdürlüğünde yapılan cins değişikliği işlemi için bazı belgelerin temin edilmesi gerekiyor. Bu belgeler;


*İşleme konu olan gayrimenkulün tapu senedi,

*İşleme konu olan gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,

*Gayrimenkulün yapısız iken yapılı hale gelmesinin istendiği durumda;...