05 / 12 / 2022

ecrimisil davası nedir

ecrimisil davası nedir

Ecrimisil, bir malın izin dışı kullanılması işlemidir. Ecrimisil, haksız işgal tazminatı olarak da tanımlanabiliyor. Peki, ecrimisil davası nedir? Ecrimisil davası nasıl açılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yavuz Seçkin babasından miras kalan ev için dava açtı!

Yavuz Seçkin babasından miras kalan Fatih'teki ev için dairede bulunan kiracıya dava açtı. Kira sözleşmesinin olup olmadığı mahkeme kararıyla araştırılarak davanın sonuçlanması bekleniyor.

Ecrimisil davası nereye açılır?

Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle işgalciden alınan tazminat oluyor. Ecrimisil talebi bir dava ile yapılabiliyor. Peki, ecrimisil davası nereye açılır?

Ecrimisil davası nedir?

Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle ecrimisil alınıyor. Peki ecrimisil davası nedir? Ecrimisil davası nasıl açılır? Ecrimisil dava açma şartları nelerdir?

İzalei Şuyu davası nedir? İzale-i Şuyu davası ne zaman açılabilir?

İzale-i Şuyu, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişi sağlayan bir dava türü olarak ifade ediliyor. Peki, İzale-i Şuyu davası ne zaman açılabilir?

Ecrimisil davası için ihtar şart mı?

Ecrimisil davası, bir gayrimenkulü hakkı olmamasına rağmen işgal eden kişiden tazminat talep etmek amacıyla açılan dava türüdür. Peki, ecrimisil davası açılabilmesi için ihtar çekme şartı var mı? İşte ecrimisil davasına dair tüm detaylar...

Ecrimisil davasına nasıl itiraz edilir?

Ecrimisil, bir gayrimenkulün sahibinin izni dışında kullanılması işlemidir. Haksız işgal tazminatı olarak da bilinen ecrimisil için dava açılabilir. Peki, Ecrimisil davasına itiraz edilebilir mi? Ecrimisile itiraz nasıl olur?

Ecrimisil davasında zamanaşımı süresi nedir?

Ecrimisil davası, bir gayrimenkulü haksız yere kullanan kişilerden haksız işgal tazminatı almak ve malın sahibine iade edilmesi amacıyla açılır. Peki, Ecrimisil davasında zamanaşımı süresi nedir? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Ecrimisil davası dilekçesi nasıl yazılır? Ecrimisil davası dilekçe örneği!

Ecrimisil davası, bir gayrimenkulü hakkı olmadan işgal eden kişiden tazminat talep etmek amacıyla açılan dava türüdür. Peki, Ecrimisil davası dilekçesi nasıl yazılır? İşte, ecrimisil davası dilekçe örneği 2022!

Ecrimisil davası nedir? Ecrimisil davası nasıl açılır?

Ecrimisil, bir malın izin dışı kullanılması işlemidir. Ecrimisil, haksız işgal tazminatı olarak da tanımlanabiliyor. Peki, ecrimisil davası nedir? Ecrimisil davası nasıl açılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Tapu iptal ve tescil davası nedir, nasıl açılır?

Tapu iptal ve tescil davası konusu itibariyle gayrimenkulün ayni hakkına ilişkin bir dava olarak biliniyor. Peki, Tapu iptal ve tescil davası nedir, nasıl açılır? İşte tüm detaylar...

Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası nedir, nasıl açılır?

Anlaşma yapan kişilerin 3. kişileri aldatmak amacı ile, gerçek iradelerini yansıtmayan ve kendi aralarında geçersiz olması amacıyla yapılan danışıklı işlemlerine muvazaa deniyor. Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası nedir, nasıl açılır? İşte tüm detaylar...

Kira uyarlama davası nedir, ne zaman açılabilir?

Kira sözleşmelerinin kapsamı Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir. Kira sözleşmesinin en önemli unsurlarından biri kira bedelidir. Peki, Kira uyarlama davası nedir, ne zaman açılabilir?

Şufa Hakkı nedir, nasıl kullanılır? Şufa Hakkı davası nasıl açılır?

Şufa Hakkı başka bir ifade ile önamlım hakkı, bir taşınmaza ilişkin belirli bir kişiye öncelikli satın alma hakkı tanıyan bir hak olarak biliniyor. Peki, Şufa Hakkı nedir, nasıl kullanılır? Şufa Hakkı davası nasıl açılır? İşte tüm detaylar...

Ortaklığın Giderilmesi Davası nedir? Ortaklığın Giderilmesi Davası nasıl açılır?

Ortaklığın Giderilmesi Davası, ülkemizde genellikle miras hukuku bağlamında mirasçılar arasında sıklıkla karşılaşılan bir dava türü olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Ortaklığın Giderilmesi Davası nedir? Ortaklığın Giderilmesi Davası nasıl açılır?

Tapu İptal ve Tescil Davası nedir?

Tapu iptal ve tescil davası konusu itibari ile taşınmazın ayni hakkına ilişkin bir dava olarak karşımıza çıkıyor. Tapu İptal ve Tescil Davasına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

Mirasın hükmen reddi davası nedir?

Reddi miras murisin ölümünden sonra kalan mirasın tamamının kanuni mirasçılar veya atanmış mirasçılar tarafından reddi anlamına geliyor. Peki, Mirasın hükmen reddi davası nedir? İşte tüm detaylar...

ecrimisil davası nedir Haberi

ecrimisil davası nedir

Bir gayrimenkulün, sahibinin izni olmadan kullanılması sonucu oluşan tazminat hakkına ecrimisil deniyor. Ecrimisil davası açılabilmesi için gayrimenkul sahibinin mülkün kullanımına izin vermemiş yani haksız işgal yapılmış olması gerekiyor. 

Ayrıca bu tür davalarda, davalı tarafın kötü niyetli olması şartı aranıyor. Ecrimisil davasında gayrimenkulün zarara uğrayıp uğramadığına da bakılmıyor. Haksız işgalden önce gayrimenkulden elde edilebilecek gelir miktarı hesaplanarak tazmin ediliyor. 

Kullanımın haksız işgal sayılıp ecrimisil davasının açılması için de bazı durumların mevcudiyeti gerekiyor. Kira sözleşmesi sona erdiği halde sözleşmeyi yenilemeden mülkü kullanmaya devam etmek, izinsiz inşaat yapmak ve kamu hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmış bir binayı işgal etmek ecrimisil şartları arasında yer alıyor. 

Ecrimisil davası açabilmek için öncelikle gayrimenkulün işgali eylemini gerçekleştiren kişiye ihtarname çekilmesi gerekiyor. İhtarname ile gayrimenkulün kullanımına rıza gösterilmediği ve ecrimisil...