gecekondularda tapu harcı

gecekondularda tapu harcı

Gecekondu Kanunu’nda neden değişiklik yapılmadı? Dünya Gazetesi köşe yazarı Abdullah Tolu, bugünkü köşesinde gecekondu sorununun çözümünü kaleme aldı...

Gecekonduda tapu harcı sorunu düzeltilecek mi?

Maliye, gecekonduda hatalı damga vergisi uygulamasında düzeltmeye gitti. Peki neler değişti? Gecekondularda tapu harcı uygulaması da düzeltilecek mi?

Tapu harcı cezası affı var mı?

Arsa, arazi, mesken ve işyeri gibi taşınmaz malların tapu devir işlemlerinde satış bedeli üzerinden harç ödemeyen kimselere ceza uygulanıyor. Peki, tapu harcı cezası affı var mı?

Tapu harcı cezası ne zaman gelir?

Tapuda yapılan alım satım işlemleri için tapu harcı ödeniyor. Satış bedelini düşük beyan ederek, tapuda eksik harç ödeyenlere ceza uygulanıyor. Peki, tapu harcı cezası ne zaman gelir?

Tapu harcı cezasına itiraz edilir mi?

Tapuda harcın gerçek devir bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kimselere tapu harcı cezası kesiliyor. Peki, tapu harcı cezasına itiraz edilir mi?

Tapu harcı cezası hesaplama 2015!

Tapu harcının daha düşük ödenmesi için kimi zaman satış bedeli de daha düşük beyan edilebiliyor. Ancak bu durumun Maliye tarafından tespit edilmesi halinde tapu harcı cezası uygulanıyor. İşte tapu harcı cezası hesaplama 2015..

Tapu harcı cezası uzlaşma süreci!

Kimi alıcı ve satıcılar daha düşük tapu harcı ödemek için satış bedelini olduğundan daha az beyan edebiliyor. Bu durumun tespiti halinde ceza ödemek istemeyenler, bir dilekçe ile tapu harcı cezası uzlaşma sürecini başlatabiliyor..

Tapu harcı ne zaman yatırılır?

Tapu alım satım işlemleri sırasında alıcı ve satıcının belli oranlardaki harcı ödemeleri gerekiyor. Ödenecek tapu harcı, gerçekleşen alım satım bedeli üzerinden hesaplanıyor. Peki, tapu harcı ne zaman yatırılır?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi tapu harcı!

Kat karşılığı sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi tarafların isteğine bağlı oluyor. Sözleşmesinin şerhi için tapu harcının ödenmesi gerekiyor. İşte, kat karşılığı inşaat sözleşmesi tapu harcı!

İfraz işleminde tapu harcı 2015!

Tapu sicil kütüğünde tek bir parça olan taşınmazın birden fazla parçaya ayrılması bölünmesi işlemine ifraz deniyor. İfraz işlemi için tapuda istenen ücretin ödenmesi gerekiyor. İşte, ifraz işleminde tapu harcı 2015!

Tapu harcının elektronik ortamda tahsilatı!

Tapu Harcı ve Damga Vergisi ile Döner Sermaye Hizmet Bedelinin Elektronik Ortamda Tahsilatı Usulü hakkında genelge kapsamında tapu harcının elektronik ortamda tahsilatının nasıl yapılacağı açıklanıyor. İşte ödeme şekli..

Trampa işleminde tapu harcı ne kadar?

Tapuda trampa işlemlerinin gerçekleşebilmesi için gerekli belgelerin temini ve tapu harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, trampa işleminde tapu harcı ne kadar?

Kat mülkiyeti tapu harcı 2015!

Anagayrimenkuldeki bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti deniyor. Kat mülkiyetinin kurulabilmesi için gereken belgeler ile tapu dairesine müracaat ediliyor. Peki, kat mülkiyeti tapu harcı 2015 ne kadar?

Ölünceye kadar bakma akdi tapu harcı!

Bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakıp görüp gözetmeyi taahhüt ettiği sözleşme ölünceye kadar bakma akdi oluyor. Peki, ölünceye kadar bakma akdi tapu harcı ne kadar?

gecekondularda tapu harcı Haberi

gecekondularda tapu harcı

Dünya Gazetesi köşe yazarı Abdullah Tolu, bugünkü köşesinde gecekonduların tapu sorununu kaleme aldı.

İşte Abdullah Tolu'nun 'Gecekondu'da tapu harcı sorunu devam ediyor' başlıklı yazısı...

Mükellefler ve Maliye arasında uyuşmazlığa neden olan çok sayıda vergisel konu var. Bu konularla ilgili olarak açılan davaların bazıları Maliye, bazıları ise mükellefler lehine sonuçlanıyor. Mükellefler lehine sonuçlanan uyuşmazlıklarda Maliye ya yargı kararlarına uyuyor ya da yargı kararlarının gerekçelerini ortadan kaldıracak yasal düzenlemeleri yapıyor. Genel uygulama bu şekilde.

Ancak, öyle konular var ki, Maliye, yargı tarafından verilen kararların tamamına yakın kısmı mükellefler lehine olsa da, faiz, mahkeme masrafı ve avukatlık vekalet ücreti ödese de, mevcut görüşü ve uygulamasından vazgeçmiyor. Yani, Maliye, yerleşik hale gelen yargı kararlarına rağmen, görüşü ve uygulamasında ısrar ediyor.

Peki, bundan kim mi zarar görüyor? Hem...