Gelir Vergisi Genel Tebliği

Gelir Vergisi Genel Tebliği

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:310, 30991 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:309!

309 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:308!

308 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gelir vergisi genel tebliği seri no:288!

288 seri nolu Gelir vergisi genel tebliği, 31 Ocak 2015 tarihinde 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, Gelir Vergisi Kanununun 54 üncü maddesini düzenliyor. İşte genel tebliğ...

Gelir vergisi genel tebliği seri no 286!

Gelir vergisi genel tebliği 18 Şubat 2014 tarihinde 28917 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelir vergisi genel tebliği kapsamında gelir vergisine ilişkin yasal düzenlemelere yer veriliyor...

Gelir vergisi 2014!

Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında 2013 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalar bulunuyor. İşte Gelir vergisi 2014....

Kira ödemede yeni dönem başladı

İşte bilmeniz gereken tüm ayrıntılar...

Mesken kira gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 2600 TL

Maliye Bakanlığı 2010 yılına ilişkin mesken kira gelirlerine uygulanacak istisna tutarını değiştirmedi ve 2009 yılında olduğu gibi yine 2 bin 600 TL olarak belirledi

2009'da kira geliri olanlar ve gayrimenkul satanlar dikkat!

2009 yılında elde ettiği gelirleri beyan etmek zorunda olanlar için perşembe günü son gün

Kiralanan yer alınırsa stopajın akıbeti ne olur?

Kiralık olarak faaliyet gösterdiği yeri satın alan şirket eğer yıllık stopajını ödediyse düzeltme talebiyle vergi dairesine başvurarak ödediği miktarı geri alabilir

Kiracısı şirket olanlar dikkat!

Star Gazetesi'nden Şakir Dorukkaya, bugünkü köşesinde "Kiracısı şirket olanlar dikkat!" başlıklı yazı yazdı

Gelir Vergisi Genel Tebliği!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 311 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:310!

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:310, 30991 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:309!

309 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:308!

308 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gelir vergisi genel tebliği 2018!

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:303), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında esnaf muaflığının kapsamı genişletildi...

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:301!

Gelir Vergisi Genel Tebliği bugün Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Tebliğ ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleniyor...

2018'de kira gelir vergisi nasıl hesaplanacak?

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kira gelir vergisindeki yeni götürü gider uygulamasına açıklık getirildi. Peki, yeni götürü gider uygulaması ile kira gelir vergisi nasıl hesaplanacak?

Gelir Vergisi Genel Tebliği 2017!

Gelir Vergisi Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile kira gelir vergisinde yapılan düzenlemeye açıklık getirildi..

Gelir vergisi tarifesi 2016!

2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi, 25 Aralık 2015 tarihinde 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 290 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile açıklandı...

Gelir vergisi genel tebliği seri no:288!

288 seri nolu Gelir vergisi genel tebliği, 31 Ocak 2015 tarihinde 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, Gelir Vergisi Kanununun 54 üncü maddesini düzenliyor. İşte genel tebliğ...

Gelir vergisi genel tebliği 2015 yayımlandı!

Maliye Bakanlığı tarafından 287 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği bugün 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin tam metni...

Gelir vergisi genel tebliği seri no:287!

287 seri nolu Gelir vergisi genel tebliği, 30 Aralık 2014 tarihinde 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğte 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı açıklanıyor...

Kira gelir vergisi beyanname formu!

Mesken ve işyeri gibi taşınmaz mallardan kira geliri elde eden kimselerin, gelirlerinin vergisi için öncelikle beyan vermeleri gerekiyor. Peki, kira gelir vergisi beyanname formu nasıl doldurulur?

Gelir Vergisi Genel Tebliği

Gelir Vergisi Genel Tebliği Gelir Vergisi Genel Tebliği

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:310, 30991 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 310)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Yasal Düzenlemeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2019 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususların açıklanmasıdır.

Yasal düzenlemeler

MADDE 2 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinde;

“…

Birinci fıkrada yer...