gelir vergisi kanunu emsal kira bedeli

gelir vergisi kanunu emsal kira bedeli

Mesken ve işyerini kiraya veren mal sahipleri elde ettikleri kira geliri için vergi ödüyor. Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınır. İşte gelir vergisi emsal kira bedeli 2015...

Gelir vergisi emsal kira bedeli!

Gelir vergisi kapsamında kiraya konu olan meskende kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde emsal kira bedeli uygulanıyor. İşte gelir vergisi emsal kira bedeli...

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gelir ve Kurumlar vergisi kanunu birleşecek!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gelir ve Kurumlar vergisi kanunu birleştirmeyi düşündüklerini açıkladı. Ağbal, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ekonominin bir miktar sekteye uğradığını söyledi.

Kira gelir vergisi 2. taksit ödeme tarihi 2017!

Gelir Vergisi Kanunu gereğince ödenen kira gelir vergisi için ödeme dönemi devam ediyor. Peki, kira gelir vergisi 2. taksit son ödeme tarihi 2017 ne zaman?

5 soruda 2017 kira gelir vergisi!

Gayrimenkulünü kiraya vererek gelir elde eden kimseler, Gelir Vergisi Kanunu gereğince gelir vergisi mükellefi oluyor. Peki, bu vergiyi kimler ne kadar olarak ödeyecek? İşte 5 soruda 2017 kira gelir vergisi..

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 69!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 69 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Kira gelir vergisi 2. taksit ödemeleri için son 3 gün!

Gelir Vergisi Kanunu gereğince ev ve işyeri gibi taşınmaz malını kiraya vererek gelir elde eden mal sahipleri, vergi mükellefi oluyor. 2016 yılı kira gelir vergisi 2. taksit ödemeleri için son 3 gün kaldı..

5 soruda Yeni Gelir Vergisi Kanunu!

TBMM’de görüşmeleri devam eden Gelir Vergisi Kanunu Taslağında gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren 2 vergide değişiklik yapılması öngörülüyor. İşte 5 soruda Yeni Gelir Vergisi Kanunu..

Gayrimenkul satışında gelir vergisi nasıl olacak?

Değer artış kazancı vergisinin de yer aldığı Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı için çalışmalar devam ediyor. Peki, yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile neler değişecek? Gayrimenkul satışında gelir vergisi nasıl olacak?

Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı 2016!

Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı, Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi kanunlarını birleştiriyor. 2013 yılında Meclis'e gönderilen, hükümetin yenilediği Gelir Vergisi Kanunu Tasarısını alt komisyona sevk edildi. İşte Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı 2016..

Gelir Vergisi Kanunu değişiyor!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, hükümetin yenilediği Gelir Vergisi Kanunu Tasarısını, alt komisyona sevk etti İşyerleri, arazi-arsalar ve 69 bin TL üzeri konut kira geliri elde edenler için yüzde 25 götürü gider uygulamasının kaldırılıyor.

Kira gelir vergisi beyannamesi için son 9 gün!

Gayrimenkul kiralamalarından elde edilen gelirler Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergiye tabi tutuluyor. Vergi ödemelerinden önce 25 Mart'a kadar beyanname verilen kira gelir vergisi beyannamesi için son 9 gün kaldı..

Engelliler kira gelir vergisi öder mi?

Gelir Vergisi Kanunu gereğince gayrimenkul kiralamalarından elde edilen gelirler için vergi ödemesi yapılıyor. Peki, kanunda engelliler ile ilgili herhangi bir düzenleme var mı? Engelliler kira gelir vergisi öder mi?

Kira gelir vergisi taksitleri 2016!

Gelir Vergisi Kanunu gereğince taşınmaz malların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler için kira gelir vergisi ödeniyor. Vergi iki taksitte ödenebiliyor. İşte kira gelir vergisi taksitleri 2016..

gelir vergisi kanunu emsal kira bedeli Haberi

gelir vergisi kanunu emsal kira bedeli

Gelir vergisi emsal kira bedeli 2015!

Gelir vergisi kanunu gereğince mesken ve işyerini kiraya veren mal sahipleri elde ettikleri kira geliri için vergi ödüyor. Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınır. 


Buna göre;

-Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması,

-Kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanıyor.


Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedelidir.


Bina ya da arazi için kira takdiri veya tespiti yapılmamışsa emsal kira bedeli, emlak vergisi değerinin % 5’idir.


Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin %10’udur. Bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlemesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin %...