gelir vergisi sorgulama

gelir vergisi sorgulama

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın duyurduğu 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken gelir vergisi beyanlarının süreleri 30 Nisan 2020’ye kadar uzatıldı…

Gayrimenkullerin ayni sermaye konulmasında gelir vergisi!

Gelir Vergisi Kanun tasarısında gayrimenkullerin sermaye şirketlerine ayni sermaye konulması bir satış işlemi olarak tanımlanmıştır (Tasarının 45'incinıd. 2. Fıkrası). İşte, gayrimenkullerin ayni sermaye konulmasında gelir vergisi!

Değer artış kazancı vergisi sorgulama!

Değer artış kazancı vergisi, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında gayrimenkul sahipleri tarafından ödenmesi gereken vergiler arasında yer alıyor. Peki, vergi nasıl sorgulanır? İşte değer artış kazancı vergisi sorgulama..

Kira gelir vergisi sorgulama!

Kira gelir vergisi, taşınmaz malların kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirleri için vergi ödenmesi gerekiyor. Peki, vergi nasıl sorgulanır? İşte kira gelir vergisi sorgulama işlemleri..

Ev satılınca gelir vergisi ödenir mi?

Gelir Vergisi Kanunu gereğince, taşınmaz mal ve hakların iktisap tarihinden itibaren 5 sene içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış vergisine tabi tutuluyor. Peki, ev satılınca gelir vergisi ödenir mi?

Miras kalan tapunun satışında gelir vergisi ödenir mi?

Gelir vergisi kanunu gereğince gayrimenkullerin elden çıkarılmasında doğan vergisel sorumluluklar arasında değer artış kazancı vergisi bulunuyor. Peki, miras kalan tapunun satışında gelir vergisi ödenir mi?

Tapu satış gelir vergisi nedir?

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin 6 ıncı bendi uyarınca taşınmazların 5 yıl içerisinde elden çıkarılması halinde gelir vergisi ödeniyor. Peki, tapu satış gelir vergisi nedir?

Tapuda gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Bir bedel karşılığı edinilen gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi tutuluyor. Peki, tapuda gelir vergisi nasıl hesaplanır? İşte hesaplama örneği..

Gayrimenkullerin ayni sermaye konulmasında gelir vergisi!

Gelir Vergisi Kanun tasarısında gayrimenkullerin sermaye şirketlerine ayni sermaye konulması bir satış işlemi olarak tanımlanmıştır (Tasarının 45'incinıd. 2. Fıkrası). İşte, gayrimenkullerin ayni sermaye konulmasında gelir vergisi!

Meskenlerde gelir vergisi nasıl ödenir?

Gelir vergisi mevzuatı gereğince, mesken ve iş yeri gibi taşınmaz mallardan kira geliri elde eden kimselerin vergi ödemesi gerekiyor. Peki, meskenlerde gelir vergisi nasıl ödenir?

Gelir vergisi yasası değişiyor mu?

31 Aralık 1960 tarihinde kabul edilen 193 sayılı Gelir vergisi kanunu gereğince; Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbi tutuluyor. Peki, Gelir vergisi yasası değişiyor mu?

Gelir vergisi yasası yine ertelendi!

MECLİSE 2013 Haziran ayında sunulan gelir vergisi tasarısı yine ertelendi. TBMM'nin açıldığı dönemde yıl başına kadar çıkarılması planlanan Gelir Vergisi Yasa Tasarısı yine ertelendi...

Değer artış kazancı gelir vergisi beyannamesi!

Değer artış kazancı gelir vergisi, gayrimenkul alım satımı sürecinde ödenmesi gereken vergi olarak karşımıza çıkıyor. Ödeme için öncelikle değer artış kazancı gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor..

Gayrimenkul değer artış kazancı gelir vergisi!

Gayrimenkul alım-satımı sırasında, belli koşullarda elde edilen gelir "değer artış kazancı gelir vergisi"ne tabi tutuluyor. Peki, gayrimenkul değer artış kazancı gelir vergisi ne zaman ve nasıl ödenir?

Kira gelir vergisi beyanname formu!

Mesken ve işyeri gibi taşınmaz mallardan kira geliri elde eden kimselerin, gelirlerinin vergisi için öncelikle beyan vermeleri gerekiyor. Peki, kira gelir vergisi beyanname formu nasıl doldurulur?

gelir vergisi sorgulama

gelir vergisi sorgulama gelir vergisi sorgulama

Dünya Gazetesi yazarlarından Veysi Seviğ yeni yazısında süresi 30 Nisan’a uzatılan gelir vergisi beyanını kaleme aldı. İşte o yazı…

Gelir Vergisi Kanunu’nun 121’inci maddesi gereği olarak yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan bu kanuna göre kesilmiş bulunan vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmektedir.

Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden yılı içinde tevkif (kesinti) yoluyla alınan verginin mahsup yoluyla mükellefe dönüşünün sağlanması için her şeyden önce kesinti konusu olan verginin beyannameye dahil edilen gelir veya kazançla ilişkisi olması gerekmektedir.

Tevkif yoluyla kesilen verginin yıllık beyannamelerdeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup istemi (talebi) tutarına bakılmaksızın ve inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.

Mahsup işleminin Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda 429...