GSD Denicilik Gayrimenkul pay geri alımı

GSD Denicilik Gayrimenkul pay geri alımı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay geri alımı değerlendirme yayınlandı.

Polatkan Obay, GSD Denizcilik Gayrimenkul Genel Müdür Yardımcısı oldu!

GSD Denizcilik Gayrimenkul tarafından 22 Ocak 2013 tarihinden itibaren Kıdemli Kiralama Müdürü olarak görev yapan Polatkan Obay'ın 7 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmasına karar verildi.

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün yönetim kurulu üyeleri seçildi!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyeliğine aday olarak gösterilen Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer, Hakan Yılmaz'ın ve (D) grubu pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyeliğine aday olarak gösterilen Eyup Murat Gezgin'in özgeçmişleri yayınlandı.

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün aday gösterme komitesi raporu onaylandı!

GSD Denizcilik Gayrimenku'ün bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık ölçütlerini taşımış olduklarını tespit eden aday gösterme komitesi raporu onaylandı.

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün ihraç talebi için SPK'ya başvuruldu!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün 52 milyon 180 bin 855,64 olan çıkarılmış sermayesinin, 150 milyon TL'ye yükseltilmesi hususundaki ihraç talebi için SPK'ya başvuruldu. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün sermaye artırımı için izahname hazırlandı!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün çıkarılmış sermayesinin 150 milyon TL'ye yükseltilmesi hususundaki ihraç talebine ilişkin olarak hazırlanan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle SPK'ya başvuruldu.  

GSD Denizcilik Gayrimenkul çıkarılmış sermayesini 150 milyon TL'ye yükseltecek!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün 52 milyon 180 bin 855,64 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 150 milyon TL'ye yükseltilmesiyle ilgili ihraç talebine ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahname için SPK'ya başvuruldu.  

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün 2020 yılı net zararı geçmiş yıl zararına aktarılacak!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün konsolide TFRS mali tablolarındaki 17 milyon 135 bin TL, 2020 yılı net zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması ve şirketin geçmiş yıl zararlarından karşılanmak üzere birinci tertip yasal yedeğe 334 bin TL ayrılmasına karar verildi.

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün kar dağıtım politikası önerisi onaylandı!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesinin, şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul 2021 yılı için değerleme şirketini seçiyor!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün 2021 yılı hesap dönemi denetiminin yapılması hususunda KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün çıkarılmış sermayesi 150 milyon TL'ye artırıldı!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün  150 milyon TL  kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 52 milyon 180 bin 855,64 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 97 milyon 819 bin 144 TL artırılarak 150 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün fon kullanım raporu yayınlandı!

GSD Denizcilik Gayrimenkul, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan 'Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Raporu' yayınladı. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul sürdürülebilirlik politikalarını kabul etti!

GSD Denizcilik Gayrimenkul, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine istinaden politikaların kabulüne karar verdi. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul 2020 yılı faaliyet raporu!

GSD Denizcilik Gayrimenkul, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı. 

GSD Denicilik Gayrimenkul pay geri alımı Haberi

GSD Denicilik Gayrimenkul pay geri alımı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay geri alımı değerlendirme yayınlandı.Açıklama:


Sermaye Piyasası Kurulu'nun ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler kapsamında 21 Temmuz 2016 tarihinde açıkladığı kararı çerçevesinde, Şirketimiz, Yönetim Kurulu kararına bağlı olmak kaydıyla pay geri alımı yapmayı...