05 / 07 / 2022

Halk gyo 2019 faaliyet raporu

Halk gyo 2019 faaliyet raporu

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 dönemine ait sorumluluk beyanı, finansal tablo ve faaliyet raporunu yayınladı...

Halk GYO sermayesini 970 milyon TL'ye çıkaracak!

Halk GYO'nun çıkarılmış sermayesi, 2 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve tamamı 2019 yılı kar payından karşılanmak üzere, 42 milyon TL artırılarak 970 milyon TL'ye yükseltilecek. 

Halk GYO bedelsiz paylarını dağıtacak!

Halk GYO'nun 2019 yılı kar payından yapılacak bedelsiz sermaye artırımı kapsamında, ortaklarına verilecek bedelsiz payların dağıtımına 27 Ağustos 2020 tarihinde başlanacak.

Halk GYO'nun sermayesi 928 milyon TL'ye çıkacak!

Halk GYO'nun çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2019 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 928 milyon TL'ye artırılması için ihraç edilecek 42 milyon TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi onaylandı.

Halk GYO 2019 olağan genel kurul toplantısı tescillendi!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 24 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı sonuçları tescil edildi...

Mehmet Tanrıverdi, Halk GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekilli oldu!

Halk GYO'nun 24 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ergin Kaya'nın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Mehmet Tanrıverdi'nin seçilmesi kararlaştırıldı. 

Halk GYO 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Halk GYO tarafından TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı uyarınca kurum personeline ve Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi'ne kar payının, Genel Kurul kararıyla, ilgili dönemde gider yazılmak suretiyle ayrılan karşılıktan ödenmesi önerildi. 

Halk GYO 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Halk GYO, kurum personeline ve Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi'ne kar payının, 2019 yılı karı içerisine, karşılık ayrılmak suretiyle dahil edildiğinden kar dağıtımına konu edilmedi.

Halk GYO kar payı dağıtacak mı?

Halk GYO'nun TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı uyarınca kurum personeline ve Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi'ne kar payının 2019 yılı karı içerisine, karşılık ayrılmak suretiyle dahil edildiğinden kar dağıtımına konu edilmedi.

Mehmet Hakan Tercan, Halk GYO'nun Yönetim Kurulu Üyesi oldu!

Halk GYO'nun 16 Nisan 2020 tarihli toplantısında, Adil Mahmut Eroğlu'nun 21 Haziran 2019 tarihindeki istifasının ardından Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Hakan Tercan'ın atanmasına karar verildi.

Halk GYO'nun özkaynakları 2,6 milyar seviyesine ulaştı!

Halk GYO, başarılı mali performansıyla aktif büyüklüğünü 3 milyar TL’nin üzerine taşıdı. 2019'da 321 milyon TL kar elde eden şirketin özkaynakları 2,6 milyar oldu.

Halk GYO 2019 yılı 4'üncü çeyrek satış rakamları!

Halk GYO'nun Eskişehir Panorama Plus Projesi'nde 3 adet bağımsız bölüm 1 milyon 660 bin TL tutarında, Bizimtepe Aydos Projesi'nde 40 adet bağımsız bölümü 26.127.744 TL'ye satıldı.

Halk GYO aktif büyüklüğünü 2,7 milyar liraya taşıdı!

Halk GYO tarafından yılın üçüncü çeyreğine ait finansal veriler açıklandı. Halk GYO'nun, 2019'un ilk 9 ayı sonunda konut satış gelirleri, düzenli kira gelirleri ve finansal gelirden oluşan toplam hasılatı 96 milyon TL’ye ulaştı...

Halk GYO 2019'da ne kadar satış yaptı?

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) portföyündeki projelere ait, 2019 yılı 3. çeyrek dönemine ilişkin satış rakamları açıkladı...

Halk gyo 2019 faaliyet raporu Haberi

Halk gyo 2019 faaliyet raporu

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sorumluluk beyanı, finansal tablo ve faaliyet raporu hakkında açıklama yaptı.

Avrasya GYO 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 dönemine ait sorumluluk beyanı, finansal tablo ve faaliyet raporunu yayınladı. 

Halk GYO'nun KAP açıklaması: 
01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ : 14.02.2020
  
KARAR SAYISI : 406

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II N14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporu ile Seri II N17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı kapsamındaki şablonlarla hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu...