hazine taşınmazı kira bedeli tespiti

hazine taşınmazı kira bedeli tespiti

Milli emlak, devlete ait olan taşınır ve taşınmaz malların tümü olarak ifade ediliyor. Peki, milli emlak nasıl kiralanır?Milli emlak kira bedeli tespiti nasıl yapılır?

Özelleştirme İdaresi, Hazineye ait 7 ildeki 19 taşınmazı özelleştirecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Hazineye ait 7 şehirde yer alan toplam 19 taşınmazı özelleştirecek.

Peker GYO, Almanya'daki taşınmazı 270 bin Euro'ya satın aldı!

Peker GYO'nun iştiraki Almanya'da kurulu Peker GYO Global GMBH şirketinin, Grevenbroich şehrindeki 202 metrekare arsa alanına sahip, yıllık kira geliri 15 bin Euro olan taşınmazın 270 bin Euro'ya satın alımı amacıyla sözleşme imzalandı. 

15 ilde bulunan 31 taşınmaz özelleştirilecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 15 ilde yer alan 31 taşınmaz "satış" usulü ile özelleştirilecek.

Elazığ Belediyesi 85 taşınmazın kira süresini uzattı!

Elazığ Belediyesi, 85 taşınmazın kira süresini uzattı. 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre, belediyenin 6 adet taşınmaz tahsisinin 3’ünü kanuna aykırı şekilde ‘süresiz’ tahsis ettiği belirtildi.

13 ilde bulunan 34 taşınmaz özelleştirilecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 13 ilde yer alan 34 taşınmaz "satış" usulü ile özelleştirilecek.

Hazine taşınmazlarında yeni bir kira ertelemesi olmayacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hazine taşınmazları üzerinde tarım, ticaret, turizm sektörlerinde faaliyet gösteren vatandaş ve işletmelerin mali yükünü azaltmak için yaptıkları kira ertelemesinin yeniden yapılmasının söz konusu olmadığını dile getirdi.

10 ildeki 44 taşınmaz özelleştirilecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından,10 şehirde bulunan 44 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden kira alınmayacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden koronavirüs salgını önlemleri kapsamında kira alınmayacağını belirtti…

18 ilde 10 milyon metrekare Hazine taşınmazı kiralanacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 5 yılda, her yıl için 20 milyon metrekare Hazine taşınmazını, yatırım teşviki çerçevesinde vatandaşlara tahsis etmek üzere ilana çıkaracak...

Kamunun taşınmaz fırsatı sürüyor!

3.4 milyon adet Hazine taşınmazının satış, kiralama vb. işlemlerini yürüten Milli Emlak, yılsonuna kadar Doğu ve Güneydoğuda 10 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazını yatırımcılara arz edecek...

Hazine taşınmazlarının kiralanmasında yeni düzenleme!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen düzenleme ile Hazine taşınmazları üzerinde seracılık dahil tarımsal üretimde bulunmak isteyenler için taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde biri üzerinden 20 yıla kadar kiralama fırsatı getirildi.

Yapı kayıt belgeli Hazine taşınmazlarını satın alma fırsatı!

AK Parti Grubu, çevre ve şehircilik alanında bir dizi uygulama değişikliği için 28 maddelik yasa teklifi hazırladı. Teklif kapsamında yapı kayıt belgesi alınan Hazine taşınmazını satın almak isteyenlere 31 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru süresi veriliyor.

Hazine taşınmazları ekonomiye kazandırılıyor!

20 milyon metrekarelik hazine taşınmazı alan hayvancılık yatırımı için yatırımcılara sunulacak. Yatırıma uygun 6 bin 500 hazine taşınmazı ihale ile satışa çıkacak.

hazine taşınmazı kira bedeli tespiti Haberi

hazine taşınmazı kira bedeli tespiti

Milli emlak kira bedeli tespiti!

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin,kiraya verilmesi görev ve yetkisi, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin  bendine göre Bakanlığa ait oluyor.


Milli Emlak Genel Tebliği ile Valiliklere  kiralama işlemlerinde yetki devrediliyor.


Kiralama işlemleri için ilk olarak Başbakanlıktan izin alınması gerekiyor.Daha sonra kiralama amacını ve taşınmazın sınırları gösterir bilgileri içeren bir dilekçeyle taşınmazın bulunduğu yerdeki Defterdarlığa/Malmüdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor.


Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları, işin gereğine göre Defterdarlık veya Malmüdürlüğünce tespit...