Hizmet tahsisli lojman

Hizmet tahsisli lojman

Hangi konutlar "lojman" olarak nitelendiriliyor? Lojman nedir? Lojman türleri nelerdir? Sorularınızın yanıtı ve lojman evleri ile ilgili detaylara ve kanun hükümlerine ulaşmak için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Çanakkale'de 39 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Çanakkale Merkez'deki yer alan hizmet binası, lojman, misafirhane, 4 bin 500 ton kapasiteli yatay depoyu satıyor..

Van Defterdarlığı Hizmet Binası ihalesi bugün!

Van Defterdarlığı Hizmet Binası ve Lojman Binası İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi ihalesi bugün saat 14:30'da gerçekleşecek.

Van Defterdarlığı Hizmet Binası inşaat ihalesi 28 Mart'ta!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Van Defterdarlığı Hizmet Binası ve Lojman Binası'nın inşaat ihalesini 28 Mart'ta gerçekleştirecek.

Hizmet tahsisli konutlarda oturanlar kira ödemeyecek!

Maliye Bakanlığı, büyükşehir yasasında yapılan değişikliklerin mücavir alan sınırına göre belirlenen hizmet tahsisli konutların kapsamını etkilemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Lojmanda oturan memurlar kira ödemeyecek!

Maliye Bakanlığı, Büyükşehir yasasında yapılan değişikliklerin mücavir alan sınırına göre belirlenen hizmet tahsisli konutların kapsamını etkilemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Lojmanda öncelik sırası kimdedir?

Lojman evleri özel tahsisli, görev tahsisli, sıra tahsisli ve hizmet tahsisli olmak üzere 4 gruba ayrılıyor. Peki, lojmanda öncelik sırası kimdedir? Lojman öncelikle hangi çalışanlara tahsis edilir?

Hizmet tahsisli konutlarda kimler oturabilir?

Bazı kurumların çalışan personeline kamu konutları tahsis ediliyor. Peki, hizmet tahsisli konut nedir? Hizmet tahsisli konutlarda kimler oturabilir? Hizmet tahsisli konutlar hangi konutlardır?

Hizmet tahsisli konutların tahsis şekli!

Kamu Konutları; Özel tahsisli konutlar;Sıra tahsisli konutlar; Hizmet tahsisli konutlar olarak sıralanıyor. Peki, Hizmet tahsisli konutları nelerdir? Hizmet tahsisli konutlarının tahsis şekli nasıl yapılır?

Hizmet tahsisli konut nedir?

3220 sayılı Kanun ve yönetmelikleri gereğince, memurlar ve işçiler ile bunların emeklilerine Konut Edindirme Yardımı yapılıyor. Peki, hizmet tahsisli konut nedir? Hizmet tahsisli konut kimlere verilir?

Türkşeker Ankara Nallıhan ihalesini iptal etti!

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş son teklif verme tarihi 31 Ekim 2014 olan ilanında, 4. Sırasında yer alan Ankara Nallıhan İlçesi, Aliağa Mahallesi'ndeki bahçeli 3 katlı kargir hizmet binası, lojman, 2 adet kargir depo ihalesini iptal etti...

Erzincan Merkez'de 3.5 milyon TL'ye hizmet binası ve lojman!

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, Merkez'de yer alan kargir hizmet binası ve bahçeli lojmanı 3 milyon 500 bin TL bedelle 3 Eylül'de ihale ediyor...

Erzincan Merkez'de İl Özel İdaresi'nden 4 milyon TL'ye satılık hizmet binası ve lojman!

Erzincan İli Merkez'de yer alan hizmet binası ve lojmanın toplam bedeli 4 milyon TL olarak belirlendi. Gayrimenkulün satışı Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı tarafından gerçekleşecek.

Erzincan İl Özel İdaresi, hizmet binası ve lojman satıyor: 4 milyon TL'ye!

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı Erzincan merkezde yer alan kargir hizmet binası ve lojmanı satışa çıkardı. İhale 19 Mart 2014 tarihinde saat 10:30 'da gerçekleştirilecek.

Hizmet tahsisli lojman

Hizmet tahsisli lojman Hizmet tahsisli lojman

Lojman nedir?

Lojman evleri, kamu konutları olarak da ifade ediliyor. Lojman evleri, bir çalışma yerinde görevlilere, işçilere parasız ya da az bir kira karşılığında verilen konutları ifade ediyor.


Lojmanlarla ilgili hükümler Kamu Konutları Kanunu kapsamında 3. maddede şu şekilde açıklanıyor;


Madde 3 – 

Kamu konutları, tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:

a) Özel tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikli konutlardır.


b) Görev tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği, 

yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlardır.


c) Sıra tahsisli konutlar; hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma için bekleme süresi, 

eşinin de bu Kanun kapsamına...