İhlas Gayrimenkul Proje birleşme

İhlas Gayrimenkul Proje birleşme

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme Ve Ticaret A.Ş ile İhlas İnşaat Holding birleşiyor. Şirketlerin birleşme işlemleri için gerekli çalışmalara ve hukuki işlemlere başlanılmasına karar verildi. 

İhlas Gayrimenkul'ün olağan genel kurul toplantısı sonucu!

İhlas Gayrimenkul'ün 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Dağıtım Tablosu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 

Pera İnvestment Gayrimenkul Proje Pazarlama Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Pera İnvestment Gayrimenkul Proje Pazarlama Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Erkan Temur tarafından kuruldu.

İhlas Gayrimenkul'ün genel kurul iç yönergesi güncellenecek!

İhlas Gayrimenkul'ün genel kurul çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinin güncellenmesine, güncellenen metnin 2020 yılı genel kurulunda ortakların onayına sunulmasına karar verildi.  

İhlas Gayrimenkul'ün bilgilendirme politikası güncellenecek!

İhlas Gayrimenkul'ün bilgilendirme politikasının güncellenmesine ve bilgilendirme politikasının 2020 yılı Genel Kurulunda ortakların bilgisine sunulmasına karar verildi. 

İhlas Gayrimenkul yönetim kurulu üyelerini seçiyor!

İhlas Gayrimenkul, yönetim kurulu üye seçimi ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının 2020 yılına ait 2021 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verildi. 

İhlas Gayrimenkul 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

İhlas Gayrimenkul, gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi hususunda Genel Kurul'a öneride bulunulmasına karar verildi. 

İhlas Gayrimenkul'de yönetim kurulu değişikliği!

İhlas Gayrimenkul'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Hüsnü Kurtiş'in yerine, ilk Genel Kurul'a kadar Mustafa Tansu'nun getirilmesine, Hüsnü Kurtiş'in şirketteki Denetim Komitesi Başkanlığı görevine Mustafa Tansu'nun getirilmesine karar verildi. 

İhlas Gayrimenkul 2021 yılı için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

İhlas Gayrimenkul'ün 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verildi. 

Erus Gayrimenkul Proje Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu!

Erus Gayrimenkul Proje Geliştirme Anonim ŞirketiErus Gayrimenkul Proje Geliştirme Anonim Şirketi bugün Bakırköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile İbrahim Öztürk tarafından kuruldu.

İhlas Gayrimenkul çıkarılmış sermayesini 1 milyar TL'ye çıkardı!

İhlas Gayrimenkul'ün çıkarılmış sermayesinin 1 milyar TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Denetim Komite tarafından hazırlanan rapor yayınlandı. 

İhlas Gayrimenkul 2020 yılı faaliyet raporu!

İhlas Gayrimenkul, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı. 

İhlas Gayrimenkul 2020 yılı geçici vergi beyannamesi!

İhlas Gayrimenkul'ün 1 Ocak 2020 ila 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesi ekinde mükellefi olduğu Yenibosna Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunuldu.

İhlas Gayrimenkul'ün esas sözleşmesinin 6. maddesi değiştirildi!

İhlas Gayrimenkul'ün esas sözleşmesinin 6. maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edildi ve 10214 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildi.  

İhlas Gayrimenkul Proje birleşme Haberi

İhlas Gayrimenkul Proje birleşme

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme Ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) İhlas İnşaat Holding ile birleşme işlemi hakkında açıklama yaptı. 

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme Yönetim Kurulu Üyelerinin bugün yapmış olduğu toplantıda; şirketin inşaat sektöründe ve devremülk  tatil turizminde önemli faaliyetleri olan şirketleri çatısı altında bulunduran İhlas İnşaat Holding A.Ş. ile devralma yoluyla birleşeceği, birleşme işlemlerinde İhlas İnşaat Holding A.Ş.'nin şirket değeri dikkate alındığında Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 12/4/a nolu maddesi gereği birleşme neticesinde ulaşılacak sermayenin mevcut sermayenin  %100 üzerinde artış gösteremeyeceği düzenlemesi sebebi ile birleşme öncesinde Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinleri alarak Şirketimizin sermaye artırımı yapacağı bildirilmişti.

İlgili sermaye artırımı işlemleri bugün itibari ile tamamlandığından, İhlas İnşaat Holding A.Ş. ile birleşme işlemleri için gerekli çalışmalara ve hukuki...