İhlas Gayrimenkul sermaye artırımı

İhlas Gayrimenkul sermaye artırımı

İhlas Gayrimenkul'ün çıkarılmış sermayesinin 1 milyar TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Denetim Komite tarafından hazırlanan rapor yayınlandı. 

İhlas Gayrimenkul'ün sermaye artırım süreci tamamlandı!

İhlas Gayrimenkul'ün sermaye artırımının tamamlandığına dair Esas Sözleşmesinin 6. "Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesi İstanbul Ticaret Sicilinde tescil edilerek sermaye artırım süreci tamamlandı.

İhlas Gayrimenkul'ün esas sözleşmesinin 6. maddesi değişti!

İhlas Gayrimenkul'ün yeni çıkarılmış sermayesi 1 milyar TL olup, şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin ekte bulunan şekilde değiştirilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verildi.

İhlas Gayrimenkul sermayesini 1 milyar TL'ye çıkardı!

İhlas Gayrimenkul, 665 milyon 538 bin 887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334 milyon 461 bin 113 TL artırılarak 1 milyar TL'ye çıkarılması için SPK'dan onay çıktı. 

İhlas Gayrimenkul sermayesini 1 milyar TL'ye çıkaracak!

İhlas Gayrimenkul, 665 milyon 538 bin 887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334 milyon 461 bin 113 TL artırılarak 1 milyar TL'ye çıkarılması için SPK'ya başvurdu.

İhlas Gayrimenkul sermayesini 1 milyar TL'ye çıkaracak!

İhlas Gayrimenkul, 665 milyon 538 bin 887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334 milyon 461 bin 113 TL, yüzde 50 oranında artırılarak 1 milyar TL'ye çıkarılması için SPK'ya başvurdu.

İhlas Gayrimenkul'ün sermayesi 1 milyar TL'ye çıkarılacak!

İhlas Gayrimenkul'ün 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665 milyon 538 bin 887 TL olan çıkarılmış sermayenin 334 milyon 461 bin 113 TL nakit (bedelli) olarak yüzde 50, 254180 oranında artırılarak 1 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme fon kullanım raporu!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin 140 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 196 milyon TL artırılarak 336 milyon TL ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak hazırlanan rapor yayınlandı...

İhlas Gayrimenkul'ün sermayesi 1 milyar TL'ye çıktı!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon TL'den, 1 milyar TL'ye çıkartıldı...

İhlas Gayrimenkul'ün sermaye artırımı tescillendi!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin sermaye artırımının tamamlandığına dair esas sözleşme ve karar bugün tescil edildi...

İhlas Gayrimenkul sermaye artırımına ilişkin izahname onaylandı!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme Ve Ticaret A.Ş'nin çıkarılmış sermayesinin 336 milyon TL'ye çıkarılması işleminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Şubat 2019 tarih ve 10/240 sayılı toplantısında onaylanmış olan izahname yayınlandı...

İhlas Gayrimenkul'ün sermayesi 336 milyon TL'ye çıkarılıyor!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin 500 milyon TL  kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 140 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 196 milyon TL nakit olarak yüzde 140 oranında artırılarak 336 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi..

İhlas Gayrimenkul sermaye artırımı raporunu yayınladı!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sermaye artırımına ilişkin açıklamada bulundu..

İhlas Gayrimenkul'ün sermaye artırımı onaylandı!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin SPK tarafından 19 Ocak 2018 tarihinde esas sözleşme değişikliği ve sermaye artımına ilişkin kararı onaylandı. 

İhlas Gayrimenkul 2020 yılı faaliyet raporu!

İhlas Gayrimenkul, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı. 

Gayrimenkul sermaye iratlarında indirim hakkı var mı?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde mükelleflere bazı harcamalarını beyanname üzerinden düşme hakkı tanınıyor. Peki gayrimenkul sermaye iratlarında indirim hakkı bulunuyor mu?

Gayrimenkul sermaye iradı 2021!

Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden kazanılan ücret gelirleri gibi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyan edilmesi için kullanılan sınır tutarı 2021 yılında arttı. İşte gayrimenkul sermaye iradı 2021...

İhlas Gayrimenkul'ün sermaye artırım süreci tamamlandı!

İhlas Gayrimenkul'ün sermaye artırımının tamamlandığına dair Esas Sözleşmesinin 6. "Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesi İstanbul Ticaret Sicilinde tescil edilerek sermaye artırım süreci tamamlandı.

İhlas Gayrimenkul'ün esas sözleşmesinin 6.maddesinde değişiklik onaylandı!

İhlas Gayrimenkul'ün esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesine ilişkin değişiklik metni onaylandı. 

İhlas Gayrimenkul esas sözleşmesinin değişikliği için SPK'ya başvurdu!

İhlas Gayrimenkul, esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin değişikliğine ilişkin uygunluk görüşü alınması için SPK'ya başvurdu.

İhlas Gayrimenkul'ün esas sözleşmesinin 6. maddesi değişti!

İhlas Gayrimenkul'ün yeni çıkarılmış sermayesi 1 milyar TL olup, şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin ekte bulunan şekilde değiştirilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verildi.

İhlas Gayrimenkul'ün sermayesi 1 milyar TL'ye çıkarılacak!

İhlas Gayrimenkul'ün 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665 milyon 538 bin 887 TL olan çıkarılmış sermayenin 334 milyon 461 bin 113 TL nakit (bedelli) olarak yüzde 50, 254180 oranında artırılarak 1 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

İhlas Gayrimenkul 2020 yılı için İrfan Bağımsız Denetim'le anlaştı!

İhlas Gayrimenkul'ün 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

İhlas Gayrimenkul'ün genel kurul sonuçları tescillendi!

İhlas Gayrimenkul'ün İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Dağıtım Tablosu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 

İhlas Gayrimenkul 2020 yılı için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

İhlas Gayrimenkul'ün 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi hususu Genel Kurul tarafından kabul  edildi. 

İhlas Gayrimenkul'ün genel kurul sonuçları tescillendi!

İhlas Gayrimenkul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. olağan genel kurul toplantı sonucu hakkında açıklama yaptı.

İhlas Gayrimenkul 3 aylık faaliyet raporu!

İhlas Gayrimenkul, 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınladı...

İhlas Gayrimenkul sermaye artırımı Haberi

İhlas Gayrimenkul sermaye artırımı

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerleri hakkında açıklama yaptı.  

İhlas Gayrimenkul'ün 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665 milyon 538 bin 887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334 milyon 461 bin 113 TL yüzde 50,25418 oranında artırılarak 1 milyar TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komite tarafından hazırlanan rapor yayınlandı. 

İhlas Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Şirketimizin 1.000.000.000 TL Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle,  334.461.113 TL (% 50,25418 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası...