İmar Kanunu değişikliği 2020

İmar Kanunu değişikliği 2020

Değerli Konut Vergisi ile İmar Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren yasa, 31045 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Peki bu kadar gündemde olan Yeni İmar Kanunu neler getirdi? İşte merak edilen detaylar...

Silueti koruyacak yasa yürürlükte!

Değerli konut vergisinden bina güçlendirmeye kadar birçok alanda yapılan değişiklik ve düzenlemeleri kapsayan değişiklik yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile şehirlerin silueti korunacak.

Değerli konut vergisi ve bina yüksekliklerinde önemli değişiklik!

Resmi Gazete'de, İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikler yayımlandı. Yapılan değişikliklere göre bina yüksekliklerine sınır getiridi ...

İmar Kanunu resmen değişti!

Değerli Konut Vergisi ile İmar Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren yasa bugünkü 31045 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Islahı mümkün yapılara güçlendirme!

Değerli Konut Vergisi ile İmar Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren yasa bugünkü 31045 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, hasar görmüş olmakla beraber ıslahının mümkün olduğu tespit edilen yapılarda güçlendirme yapılacak.

10 soruda İmar Kanunu 2020!

TBMM’de onaylanan ve imar kanununda değişiklik yapacak yasa teklifinin detayları belli oldu. İşte 10 soruda İmar Kanunu 2020...

Şehirlere nefes aldıracak yeni imar yasası onaylandı!

Gökdelenler için sebest olan kat yüksekliği mevzuattan çıkarılırken, kentlerin ‘siluetinin’ korunması yasal karar oldu. Belediyelerin mevcut planlarda serbest olarak belirlenmiş yükseklikleri 1 Temmuz 2021’e kadar düzeltmesi gerekiyor.

İmar Kanunu sil baştan değişiyor!

TBMM Genel Kurulunda görüşülen, İmar Kanunu'nda değişikliklerin yapıldığı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ne gibi değişikliler yapılacak?

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te kabul edildi!

TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi ve yasalaştı.

Değerli konut vergisi konusunda dava açmayın!

Değerli Konut Vergisi ve İmar Kanunu'nda değişikliği kapsayan düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yapılan değişiklikler hukuksal süreçlerle ilgili soruları gündeme getirdi...

Yeni yapılarda bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlar alınmayacak!

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yapılan değişiklikler arasında, inşa edilecek binalara ilişkin ruhsat ve izinler, inşaat harcları ve imar harçlarıda yer aldı...

İmar Kanunu değişikliklerinin 6 maddesi kabul edildi!

TBMM Genel Kurulunda,  İmar Kanunu'nda değişiklikler içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi...

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifinin birinci bölümü kabul edildi!

TBMM Genel Kurulunda, İmar Kanunu'nda değişiklikleri kapsayan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü kabul edildi.

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifine yeni 5 madde eklendi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurulun'da İmar Kanunu'nda da değişiklikler içeren teklife 5 yeni madde ihdas edildi…

Bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek!

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 7 maddesi kabul edildi. İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek...

İmar Kanunu değişikliği ile yerel yönetimlerin yetkisi kısıtlanmayacak!

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Akyürek, "İmar Kanunu'ndaki değişiklik teklifinde yerel yönetimlerin yetkisini kısıtlayan herhangi bir konu yoktur" dedi...

İmar Kanunu değişikliği 2018!

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında İmar Kanunu'nda düzenleme yapıldı. İşte kanunda yapılan düzenlemeler...

Torba Yasa İmar Kanunu değişikliği!

Mecliste kabul edilen 2016 Torba Yasa ile 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında birtakım değişikliklere yer verildi. İşte Torba Yasa İmar Kanunu değişikliği maddeleri 2016..

Etimesgut Güzelkent ve Ayyıldız imar planı değişikliği askıya çıktı!

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından, Güzelkent Mahallesi ve Ayyıldız Mahallesi uygulama imar planı değişikliği bugün askıya çıktı. Askı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı...

Etimesgut Ayyıldız, Aşağıyurtçu ve Yapracık imar planı değişikliği askıya çıktı!

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Ayyıldız Mahallesi, Aşağıyurtçu Mahallesi, Yerleşme ve Gelişme Alanı İçerisinde Dini Tesis Alanı ve Yakın Çevresi ve Yapracık Mahallesi imar planı değişikliği askıya çıktı...

Bodrum Gündoğan Beldesi imar planı değişikliği askıya çıktı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30 Eylül 2014 tarihinde onaylanan Muğla Bodrum Gündoğan Beldesi Kızılburun Mevkii 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği bugün askıya çıktı...

Ankara Etimesgut Ayyıldız Mahallesi imar planı değişikliği askıya çıktı!

Ankara Etimesgut ilçesine bağlı Ayyıldız Mahallesi, imarın 45995 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği bugün askıya çıktı. Planlar 11 Kasım 2014 tarihinde askıdan inecek...

Ankara Yenimahalle imar planı değişikliği askıya çıktı!

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Yenimahalle 7374 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği bugün askıya çıkarıldı...

Maltepe Başıbüyük Mahallesi imar planı değişikliği yeniden askıya çıktı!

Maltepe İlçesi Başıbüyük Mahallesi 1766 Ada 4, 22, 23 ve 24 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılan itirazlar sonucunda bugün yeniden askıya çıktı...

İzmir Karabağlar Fahrettin Altay Mahallesi imar planı değişikliği yeniden askıda!

İzmir Karabağlar Fahrettin Altay Mahallesi 266 ada, 44 nolu parsele ilişkin imar planı değişikliği yeniden askıya çıktı. Bugün askıya çıkan imar planları 5 Aralık 2014 tarihinde askıdan inecek...

Etimesgut Elvan ve Bağlıca imar planı değişikliği askıya çıktı!

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Elvan Mahallesi 46030 ada 3 sayılı parsel ve Bağlıca Mahallesi 6829 ada 1 sayılı parsele ilişkin imar planı değişikliği askıya çıktı.

Ankara Yenimahalle uygulama imar planı değişikliği askıya çıktı!

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 61319 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askıya çıkarıldı. Askı ilanı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı...

Türkşeker Konya Yunak imar planı değişikliği onaylandı!

Özelleştirme kapsamındaki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait Konya Yunak İlçesi, Merkez Selçuk Mahallesi 412 ada 12 no’lu parsel ve 12 ada 1 no’lu parsele ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği onaylandı...

İmar Kanunu değişikliği 2020

İmar Kanunu değişikliği 2020 İmar Kanunu değişikliği 2020

Değerli Konut Vergisi ile İmar Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren yasa, 31045 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki bu kadar gündemde olan Yeni İmar Kanunu neler getirdi? İşte tüm merak edilenler...

Kanun kapsamında, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisindeki coğrafi verilerin, Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisine göre, kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve kullanımı da bedelsiz olacak.

1-İdari para cezası gelecek 
Yerli-yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin söz konusu coğrafi verileri toplayabilmesine, üretebilmesine, paylaşabilmesine ve satabilmesine yönelik düzenleme yapılacak ve bu düzenlemeye uyulmaması halinde idari para cezası belirlenecek.

2-Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yetkili olacak
Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından oluşturulan alanlar ve söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra,...