imar kanunu değişikliği teklifi

imar kanunu değişikliği teklifi

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yapılan değişiklikler arasında, inşa edilecek binalara ilişkin ruhsat ve izinler, inşaat harcları ve imar harçlarıda yer aldı...

İmar Kanunu değişikliklerinin 6 maddesi kabul edildi!

TBMM Genel Kurulunda,  İmar Kanunu'nda değişiklikler içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi...

İmar Kanunu değişikliği ile yerel yönetimlerin yetkisi kısıtlanmayacak!

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Akyürek, "İmar Kanunu'ndaki değişiklik teklifinde yerel yönetimlerin yetkisini kısıtlayan herhangi bir konu yoktur" dedi...

İmar Kanunu değişikliği 2018!

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında İmar Kanunu'nda düzenleme yapıldı. İşte kanunda yapılan düzenlemeler...

Torba Yasa İmar Kanunu değişikliği!

Mecliste kabul edilen 2016 Torba Yasa ile 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında birtakım değişikliklere yer verildi. İşte Torba Yasa İmar Kanunu değişikliği maddeleri 2016..

Etimesgut Güzelkent ve Ayyıldız imar planı değişikliği askıya çıktı!

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından, Güzelkent Mahallesi ve Ayyıldız Mahallesi uygulama imar planı değişikliği bugün askıya çıktı. Askı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı...

Etimesgut Ayyıldız, Aşağıyurtçu ve Yapracık imar planı değişikliği askıya çıktı!

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Ayyıldız Mahallesi, Aşağıyurtçu Mahallesi, Yerleşme ve Gelişme Alanı İçerisinde Dini Tesis Alanı ve Yakın Çevresi ve Yapracık Mahallesi imar planı değişikliği askıya çıktı...

Bodrum Gündoğan Beldesi imar planı değişikliği askıya çıktı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30 Eylül 2014 tarihinde onaylanan Muğla Bodrum Gündoğan Beldesi Kızılburun Mevkii 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği bugün askıya çıktı...

Ankara Etimesgut Ayyıldız Mahallesi imar planı değişikliği askıya çıktı!

Ankara Etimesgut ilçesine bağlı Ayyıldız Mahallesi, imarın 45995 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği bugün askıya çıktı. Planlar 11 Kasım 2014 tarihinde askıdan inecek...

Ankara Yenimahalle imar planı değişikliği askıya çıktı!

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Yenimahalle 7374 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği bugün askıya çıkarıldı...

Maltepe Başıbüyük Mahallesi imar planı değişikliği yeniden askıya çıktı!

Maltepe İlçesi Başıbüyük Mahallesi 1766 Ada 4, 22, 23 ve 24 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılan itirazlar sonucunda bugün yeniden askıya çıktı...

İzmir Karabağlar Fahrettin Altay Mahallesi imar planı değişikliği yeniden askıda!

İzmir Karabağlar Fahrettin Altay Mahallesi 266 ada, 44 nolu parsele ilişkin imar planı değişikliği yeniden askıya çıktı. Bugün askıya çıkan imar planları 5 Aralık 2014 tarihinde askıdan inecek...

Etimesgut Elvan ve Bağlıca imar planı değişikliği askıya çıktı!

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Elvan Mahallesi 46030 ada 3 sayılı parsel ve Bağlıca Mahallesi 6829 ada 1 sayılı parsele ilişkin imar planı değişikliği askıya çıktı.

Ankara Yenimahalle uygulama imar planı değişikliği askıya çıktı!

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 61319 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askıya çıkarıldı. Askı ilanı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı...

Türkşeker Konya Yunak imar planı değişikliği onaylandı!

Özelleştirme kapsamındaki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait Konya Yunak İlçesi, Merkez Selçuk Mahallesi 412 ada 12 no’lu parsel ve 12 ada 1 no’lu parsele ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği onaylandı...

imar kanunu değişikliği teklifi

imar kanunu değişikliği teklifi imar kanunu değişikliği teklifi

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi kapsamında, Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un ceza hükümlerinde değişiklik yapılacak.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Yapılacak yapılara ilişkin ruhsat ve izinler, Belediye Gelirleri Kanunu'na göre alınan bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlardan sorumlu olmayacak. Bu yapılara ilişkin belediyece ve il özel idaresince verilen hizmetlerden ücret talep edilmeyecek.

Uygulanacak değişiklik kapsamında, şantiye şeflerine de görevlerini yerine getirmemeleri halinde yaptırım uygulanacak.

Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında, yapı denetim kuruluşunun icrai veya ihmali davranışla yeni iş almaktan men cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle; görevini kötüye kullanan ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, şantiye şefi, proje müellifi gerçek kişiler ile laboratuvar görevlileri, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te kabul...