İntema İnşaat 2020 faaliyet raporu

İntema İnşaat 2020 faaliyet raporu

İntema İnşaat 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

İntema İnşaat 2021 yılı ilk çeyrek faaliyet raporu!

İntema İnşaat'ın 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı. 

İntema İnşaat ve İntema Yaşam'ın birleşme işlemi tescillendi!

İntema İnşaat'ın tam konsolidasyona tabi tuttuğu tek bağlı ortaklığı olan İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birleşilmesi işlemi tescillendi. 

İntema İnşaat yönetim kurulu üyelerini seçti!

İntema İnşaat Yönetim Kurulu'nun 19 Nisan 2021 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçildi.

İntema İnşaat 2021 yılı için bağımsız denetim şirketini seçti!

İntema İnşaat'ın 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

İntema İnşaat 2020 yılı için kar payı dağıtmayacak!

İntema İnşaat'ın VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarınıza göre oluşan 21.706.497 TL dönem zararının geçmiş yıl zararı olarak dikkate alınmasına, kar payı dağıtılmamasına karar verildi. 

İntema İnşaat 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

İntema İnşaat, VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarına göre oluşan 21.706.497 TL dönem zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına karar verildi. 

İntema İnşaat'ın genel kurul toplantısı sonuçları tescillendi!

İntema İnşaat'ın bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi yayınlandı.

Enka İnşaat 2020 yılı olağan genel kurul sonucu!

Enka İnşaat'ın Genel Kurul Toplantısında özet olarak ana kararlar alındı. Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi yayınlandı.

İntema İnşaat 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

İntema İnşaat, finansal tablolarında 39 milyon 211 bin 993 TL geçmiş yıllar zararlarının bulunması ve yapılan düzeltme sonrası dağıtılabilir kar matrahının oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verdi. 

İntema İnşaat bağımsız denetim kuruluşunu seçiyor!

İntema İnşaat, "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin önerinin genel kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.

İntema İnşaat Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu!

İntema İnşaat, yönetim kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümünü yayınladı.

YDA İnşaat 2020 yılı faaliyet raporu!

YDA İnşaat, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı. 

Tek-Art İnşaat 2020 yılı faaliyet raporu!

Tek-Art İnşaat'ın 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait finansal raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı. 

İntema İnşaat 2020 faaliyet raporu Haberi

İntema İnşaat 2020 faaliyet raporu

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

İntema İnşaat tarafından 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınlandı.

Sorumluluk beyanı:
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ’ NİN SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN

KARAR TARİHİ: 07.08.2020

KARAR SAYISI: 24

Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1....