İNTEMA İnşaat kar payı dağıtacak mı

İNTEMA İnşaat kar payı dağıtacak mı

İntema İnşaat, VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarına göre oluşan 21.706.497 TL dönem zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına karar verildi. 

İNTEMA İnşaat 2020'de kar dağıtacak mı?

İNTEMA İnşaat tarafından 2019 yılı mali tablolarda dönem zararı oluştuğu için, kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere kar dağıtılmaması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi...

Enka İnşaat kar payı avansı dağıtmayacak!

Enka İnşaat Yönetim Kurulu Üyeleri, KAP'a yaptıkları açıklamada bu hesap dönemi için kar payı avansı dağıtmayacaklarını bildirdi. 

İntema İnşaat ve İntema Yaşam'ın birleşme işlemi tescillendi!

İntema İnşaat'ın tam konsolidasyona tabi tuttuğu tek bağlı ortaklığı olan İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birleşilmesi işlemi tescillendi. 

İntema İnşaat 2020 yılı için kar payı dağıtmayacak!

İntema İnşaat'ın VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarınıza göre oluşan 21.706.497 TL dönem zararının geçmiş yıl zararı olarak dikkate alınmasına, kar payı dağıtılmamasına karar verildi. 

İntema İnşaat 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

İntema İnşaat, VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarına göre oluşan 21.706.497 TL dönem zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına karar verildi. 

İntema İnşaat'ın genel kurul toplantısı sonuçları tescillendi!

İntema İnşaat'ın bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi yayınlandı.

İntema İnşaat 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

İntema İnşaat, finansal tablolarında 39 milyon 211 bin 993 TL geçmiş yıllar zararlarının bulunması ve yapılan düzeltme sonrası dağıtılabilir kar matrahının oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verdi. 

İntema İnşaat Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu!

İntema İnşaat, yönetim kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümünü yayınladı.

İntema İnşaat'ın 2020 yılı geçici vergi beyanı yayınlandı!

İntema İnşaat'ın 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan gelir tablosu yayınlandı.

İntema İnşaat'ın duyuru metnine SPK'dan onay!

İntema İnşaat'ın bünyesinde birleşilmesine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Ocak 2021 tarih ve 5/103 sayılı toplantısında onay verildi. 

Utopya Turizm İnşaat kar payı dağıtmayacak!

Utopya Turizm İnşaat'ın 2019 yılını, VUK bilançosu ve UFRS bilançosuna göre zarar ile kapatması dolayısı ile 2019 yılı için kar payı dağıtılmamasının yapılacak Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. 

İNTEMA İnşaat'ın 2020 yılı 3. çeyrek faaliyet raporu!

İNTEMA İnşaat'ın 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

İntema İnşaat'ın mağazaları 1 Haziran'da yeniden açılacak!

İntema İnşaat'ın COVID-19 küresel salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde 20 Mart 2020 tarihinden itibaren perakende satış yapan mağazaları 1 Haziran 2020 tarihinde açılarak faaliyetlerine başlayacak. 

İntema İnşaat'ın genel kurul sonuçları tescillendi!

İntema İnşaat'ın 9 Nisan 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı sonuçları tescil edildi...

İNTEMA İnşaat kar payı dağıtacak mı Haberi

İNTEMA İnşaat kar payı dağıtacak mı

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kar payı dağıtılmamasına ilişkin genel kurul kararı hakkında açıklama yaptı.

İntema İnşaat tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2020  hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 2.732.689 TL "Dönem Karı", Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 21.706.497 TL ‘'Dönem Zararı'' oluştu. 

Şirketin Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarında 39.211.993 TL geçmiş yıllar zararlarının bulunması ve yapılan düzeltme sonrası dağıtılabilir kar matrahının oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, 2020 yılında oluşan dönem karının, sözü edilen geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, dağıtımının yukarıdaki esaslara göre...