İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği değişiklik

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği değişiklik

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle köylerde yapılaşma kolaylaştı. Artık köy gelişim alanlarında 10 ailenin onayıyla konut ve tesisler yapılabilecek. Eski yönetmelik en az 30 ailenin onayını zorunlu tutuluyordu.

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik Resmi Gazete'de bugün yayımlandı..

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun 2018!

Atatürk Orman Çiftçliği'nin devri, İskan Kanunu, Yeni Konut Yapımı, 2B arazi ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun yürürlüğe girdi.

Taşınmazlara ait taksit borçlarından temerrüt faizi alınmayacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan "7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile İskan Kanunu kapsamında hak sahibi olan ailelerden, taşınmazlara ait ödemedikleri anapara taksit borçları için gecikme ve temerrüt faizi alınmayacak.

İskan Kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik 2017!

İskan Kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Bugün Resmi Gazete'de yer aldı. İşte yapılan değişiklikler...

Yabancıya vatandaşlık hakkı, gayrimenkul satışlarını artırır!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk vatandaşlığı kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre;Türkiye'de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın alana Türk vatandaşlığı verilecek.

Gördes Barajı mağdurlarına evleri teslim edildi!

Manisa'nın Gördes İlçesi'nin bağlı kırsal Karayakup Mahallesi, ilçeye sulama ve içme suyu amaçlı yapılan Gördes Barajı'nın mutlak koruma alanı içinde kaldığından, yerleşim sakini hak sahiplerine, 5543 sayılı iskan kanunu kapsamında, devlet eliyle Akhisar İlçesi'nde yapılan 27 konut teslim edildi.

Bodrum'da İmar Uygulama Çalıştayı gerçekleşti!

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunu ile 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması’na dair kanun ile ilgili “İmar Uygulama Çalıştayı” gerçekleşti.

Kendi Evini Yapana Yardım kredisi nedir?

İskan Kanunu ve yönetmeliklerine göre her köyde belli sayıda çiftçi ailesine kendi evini yapana yardım metodu uygulaması olarak kredi veriliyor. Peki, kredi koşulları nelerdir?

Suriyeliler'e İskan Kanunu'yla ev verilecek!

Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesiyle ilgili atılacak adımların ayrıntıları netleşiyor. Suriyelilerin, eğitim düzeyleri ve meslek grupları tespit edildi. Mültecilerin konut ihtiyacı ise İskan Kanunu hükümleri kapsamında karşılanacak.

Orman Kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik!

Orman Kanununun 17/3 ve 18. maddelerinin uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 18 Mayıs 2016 tarihinde 29716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yapılan düzenlemeler..

Toplu konut kanunu uygulama yönetmeliği!

Toplu konut sosyal ve fiziksel altyapısıyla birlikte gerçekleştirilen çok sayıda konut birimini anlatmakta kullanılan bir ifade olarak biliniyor. Toplu konut uygulaması toplu konut yönetmeliğine bağlı. İşte, toplu konut kanunu uygulama yönetmeliği!

Yusufeli Barajı'nda son durum ne?

Yusufeli´nin yeniden yerleşim sorununu kolaylaştıracak çalışmaların ana gövdesini oluşturan İskan Kanunu´na geçici 8. Maddenin eklenmesiyle uzun zamandır Yusufeli´nin beklediği Bakanlar Kurulu Kararı bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayımlandı.

Köy tüzel kişiliğinden belediyelere devredilen arazilerin iskan kanunu amaçlarında kullanılmasına ilişkin tebliğ!

Köy tüzel kişiliğinden belediyelere devredilen arazilerin iskan kanunu amaçlarında kullanılmasına ilişkin tebliğ, 5 Haziran 2015 tarihinde 29377 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tebliğ esasları..

Köyden belediyelere devredilen araziler için iskan kanunu!

14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçede kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun gereği köy tüzel kişiliğinden belediyelere devredilen arazilerin iskan kanunu amaçlarında kullanılmasına ilişkin tebliğ

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği değişiklik

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği değişiklik İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği değişiklik

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı 2007 yılında çıkarılan İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde altıncı kez değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de dün yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre köylerde devlet eliyle yapılaşmanın önü açılacak. Yapılan düzenlemede “Merkezî yerleşimi geliştirmek amacıyla nakil, toplulaştırma veya kanun kapsamında yapılacak köy gelişme alanı uygulamalarında, en az on ailenin kabul ve taahhüt etmesi şartıyla konut, tarım işletmesi binası, diğer bina ve tesisler Devlet eliyle ihaleli olarak yaptırılarak borçlandırılabilirler” denildi. Daha önceki İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde 30 ve daha fazla ailenin onayıyla konut ve tesis yapılabiliyordu. Bu rakam yeni düzenlemeyle 10’a düştü.


İSKANLI KONUTUN ÖNÜ AÇILDI 

Yapılan değişiklikle köylerde iskanlı konutların önünün açıldığını belirten Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Köylerde zaten konut yapılıyor. Şimdi bunlar iskanlı olacak. Böylece...