Çukurova Balkon

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği

İskan Kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Bugün Resmi Gazete'de yer aldı. İşte yapılan değişiklikler...

Köylerde inşaatlara kolaylık geldi!

Köylerde inşaatlara kolaylık geldi!

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle köylerde yapılaşma kolaylaştı. Artık köy gelişim alanlarında 10 ailenin onayıyla konut ve tesisler yapılabilecek. Eski yönetmelik en az 30 ailenin onayını zorunlu tutuluyordu.

Yeni iskan alanlarının tespiti!

Yeni iskan alanlarının tespiti!

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar arasında yer alan yeni iskan alanlarının tespiti ile ilgili yasal hükümlere İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde yer veriliyor. İşte yönetmelik hükümleri...

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Yönetmeliği!

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Yönetmeliği!

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Kasım 2012 Çarşamba günü 28474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında, İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere yer veriliyor...

Kamulaştırmada kira yardımı artırıldı!

Kamulaştırmada kira yardımı artırıldı!

Yerleşim yerini boşaltmak zorunda olan aileye yapılan kira yardımı artırıldı

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği!

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği!

02 Aralık 2007 tarihinde 26718 sayısı ile Resmi Gazetede yayımlanan İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği tam metni ile haberimizde...

İskanda tebliğ, ilan ve müracaat süresi!

İskanda tebliğ, ilan ve müracaat süresi!

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında yer alan iskanda tebliğ, ilan ve müracaat süresi için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Göçebe gruplarının hak sahipliği!

Göçebe gruplarının hak sahipliği!

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında yer verilen "Göçebe gruplarının hak sahipliği" hususu ile ilgili hükümler haberimizde...

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı!

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik Resmi Gazete'de bugün yayımlandı..

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun 2018!

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun 2018!

Atatürk Orman Çiftçliği'nin devri, İskan Kanunu, Yeni Konut Yapımı, 2B arazi ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun yürürlüğe girdi.

Taşınmazlara ait taksit borçlarından temerrüt faizi alınmayacak!

Taşınmazlara ait taksit borçlarından temerrüt faizi alınmayacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan "7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile İskan Kanunu kapsamında hak sahibi olan ailelerden, taşınmazlara ait ödemedikleri anapara taksit borçları için gecikme ve temerrüt faizi alınmayacak.

İskan Kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik 2017!

İskan Kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik 2017!

İskan Kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Bugün Resmi Gazete'de yer aldı. İşte yapılan değişiklikler...

Yabancıya vatandaşlık hakkı, gayrimenkul satışlarını artırır!

Yabancıya vatandaşlık hakkı, gayrimenkul satışlarını artırır!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk vatandaşlığı kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre;Türkiye'de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın alana Türk vatandaşlığı verilecek.

Gördes Barajı mağdurlarına evleri teslim edildi!

Gördes Barajı mağdurlarına evleri teslim edildi!

Manisa'nın Gördes İlçesi'nin bağlı kırsal Karayakup Mahallesi, ilçeye sulama ve içme suyu amaçlı yapılan Gördes Barajı'nın mutlak koruma alanı içinde kaldığından, yerleşim sakini hak sahiplerine, 5543 sayılı iskan kanunu kapsamında, devlet eliyle Akhisar İlçesi'nde yapılan 27 konut teslim edildi.

Bodrum'da İmar Uygulama Çalıştayı gerçekleşti!

Bodrum'da İmar Uygulama Çalıştayı gerçekleşti!

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunu ile 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması’na dair kanun ile ilgili “İmar Uygulama Çalıştayı” gerçekleşti.

Kendi Evini Yapana Yardım kredisi nedir?

Kendi Evini Yapana Yardım kredisi nedir?

İskan Kanunu ve yönetmeliklerine göre her köyde belli sayıda çiftçi ailesine kendi evini yapana yardım metodu uygulaması olarak kredi veriliyor. Peki, kredi koşulları nelerdir?

Suriyeliler'e İskan Kanunu'yla ev verilecek!

Suriyeliler'e İskan Kanunu'yla ev verilecek!

Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesiyle ilgili atılacak adımların ayrıntıları netleşiyor. Suriyelilerin, eğitim düzeyleri ve meslek grupları tespit edildi. Mültecilerin konut ihtiyacı ise İskan Kanunu hükümleri kapsamında karşılanacak.

Orman Kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik!

Orman Kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik!

Orman Kanununun 17/3 ve 18. maddelerinin uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 18 Mayıs 2016 tarihinde 29716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yapılan düzenlemeler..

Toplu konut kanunu uygulama yönetmeliği!

Toplu konut kanunu uygulama yönetmeliği!

Toplu konut sosyal ve fiziksel altyapısıyla birlikte gerçekleştirilen çok sayıda konut birimini anlatmakta kullanılan bir ifade olarak biliniyor. Toplu konut uygulaması toplu konut yönetmeliğine bağlı. İşte, toplu konut kanunu uygulama yönetmeliği!

Yusufeli Barajı'nda son durum ne?

Yusufeli Barajı'nda son durum ne?

Yusufeli´nin yeniden yerleşim sorununu kolaylaştıracak çalışmaların ana gövdesini oluşturan İskan Kanunu´na geçici 8. Maddenin eklenmesiyle uzun zamandır Yusufeli´nin beklediği Bakanlar Kurulu Kararı bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayımlandı.

Köy tüzel kişiliğinden belediyelere devredilen arazilerin iskan kanunu amaçlarında kullanılmasına ilişkin tebliğ!

Köy tüzel kişiliğinden belediyelere devredilen arazilerin iskan kanunu amaçlarında kullanılmasına ilişkin tebliğ!

Köy tüzel kişiliğinden belediyelere devredilen arazilerin iskan kanunu amaçlarında kullanılmasına ilişkin tebliğ, 5 Haziran 2015 tarihinde 29377 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tebliğ esasları..

Köyden belediyelere devredilen araziler için iskan kanunu!

Köyden belediyelere devredilen araziler için iskan kanunu!

14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçede kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun gereği köy tüzel kişiliğinden belediyelere devredilen arazilerin iskan kanunu amaçlarında kullanılmasına ilişkin tebliğ

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Bugün Resmi Gazete'de İskan Kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yönetmelikte bazı değişikliklere gidildi. YÖNETMELİK


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 2/12/2007 tarihli ve 26718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesi ile aynı fıkranın (d) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, taşınmazları kısmen kamulaştırılan, taşınmazı olmayan ya da taşınmazı olup da kamulaştırmadan etkilenmeyen ailelerin hayat seviyeleri ve yerleşim biriminin genel durumu ile kamulaştırılmayan arazilerin durumu dikkate alınmak suretiyle konu ile ilgili ziraat mühendisi ve ihtiyaca göre harita mühendisi, inşaat mühendisi, ekonomist gibi meslek gruplarından olmak üzere en az üç kişiden oluşan teknik heyetçe durum incelenerek ve ilgililerin geçim imkânlarını...