06 / 07 / 2022

İskan kontrol dilekçesi

İskan kontrol dilekçesi

İnşaat çalışmaları biten bir yapı için orada oturulabilir izninin verildiğini gösteren bir belge olan İskan için "İskan kontrolü dilekçesi" ile belediyeye başvurulması gerekiyor. İşte iskan kontrolü dilekçesi...

İskan talep dilekçesi örneği!

Bir yapının belirli kriterlere uygunluğuna göre belediye tarafından verilen onaya iskan deniyor. İskan için yapı sahibinin bir dilekçe ile belediyeye başvuru yapması gerekiyor. İşte, iskan talep dilekçesi örneği!

Kaçak yapı ruhsatlandırma dilekçesi!

Kaçak yapının tespit edilmesi halinde bu aykırılığın giderilmesi için tespit tarihinden itibaren 30 gün veriliyor. Bu süre içerisinde yapıya ruhsat alınması gerekiyor. İşte, kaçak yapı ruhsatlandırma dilekçesi!

Kooperatif ortaklığına giriş dilekçesi!

Kooperatif ortaklığı için belirli şartlar gerekiyor.Kooperatifin kurulması için ortakların verilen dilekçe vermeleri şartı da bulunuyor.Peki,kooperatif ortaklığına giriş dilekçesi nasıl yazılır?İşte,kooperatif ortaklığına giriş dilekçesi!

Arsa satın alma dilekçesi!

Hazineye ait arsaların satışı, 6292 sayılı kanunda düzenleniyor. Kanunen doğrudan satın alma hakkını kullanmak isteyenler bir dilekçe ile müracaatlarını yapabiliyor. İşte arsa satın alma dilekçesi...

Kat irtifakı başvuru dilekçesi 2015!

İnşaat çalışmaları tamamlanmamış veya henüz inşaat çalışmalarına başlanmamış yapılar için kat irtifakı alınabiliyor. Kat irtifakının alınabilmesi için dilekçe yazılıp başvuru yapılması gerekiyor.İşte,kat irtifakı başvuru dilekçesi 2015!

Banka dosya masrafı iade dilekçesi!

Konut kredisi konutun teminat altına alınması (ipotek) şartıyla veriliyor. Bankaların konut kredisinde açıklayamayacağı masrafları geri ödemesi gerekiyor. İşte, banka dosya masrafı iade dilekçesi!

Kooperatif ortaklık başvuru dilekçesi!

Kooperatife ortak olmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler, kooperatif anasözleşmesi hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir yazı ile kooperatif yönetim kuruluna başvururlar. İşte kooperatif ortaklık başvuru dilekçesi...

Müteahhitlik dilekçesi örneği 2015!

Müteahhitlik yetki belgesi, bir dilekçe ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunularak alınıyor. Peki, müteahhitlik yetki belgesi dilekçesi nasıl yazılır? İşte müteahhitlik dilekçesi örneği 2015..

Konut kredisi dosya masrafları iadesi dilekçesi 2015!

Konut kredisi dosya masrafları, tüketiciye iade ediliyor. Bu masrafın iadesi için öncelikle bankaya akabinde ise Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına müracaat edilmesi gerekiyor. İşte onut kredisi dosya masrafları iadesi dilekçesi 2015...

Lojman başvuru dilekçesi nasıl yazılır?

Lojman evlerinin tahsisi için öncelikle lojman kiralamak isteyen görevlilerin, lojman talep dilekçesi yazmaları gerekiyor. Peki, lojman başvuru dilekçesi nasıl yazılır? İşte lojman başvuru dilekçesi örneği...

Lojman talep dilekçesi örneği 2015!

Devlete bağlı bir kurumda çalışan bir kimsenin devletin kamu lojman konutlarında oturabilmesi için öncelikle bir dilekçe ile başvuruda bulunması gerekiyor. İşte lojman talep dilekçesi örneği 2015...

Komşu gürültüsü şikayet dilekçesi!

Apartmanda mevcut gürültü kurallarına uymayan komşular Sulh Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ve gerekli diğer belgeler ile şikayet edilebiliyor. Peki, komşu gürültüsü şikayet dilekçesi nasıl yazılır?

Öncelikle satın alma hakkı dilekçesi!

Herhangi bir hissedarın, hissedar olmayanlara karşı, öncelikli satın alma hakkına, öncelikle satın alma hakkı deniyor. Bu hak, bir dilekçe ile mahkemeye başvurulması halinde kullanılabiliyor. İşte öncelikle satın alma hakkı dilekçesi...

İskan kontrol dilekçesi Haberi

İskan kontrol dilekçesi

İskan kontrolü dilekçesi!

İskan, inşaat çalışmaları biten bir yapı için orada oturulabilir izninin verildiğini gösteren bir belge olarak karşımıza çıkıyor. 


Ruhsatlı binalar için inşaatın bitiminden hemen sonra içinde oturumun başlayabilmesi için iskan izninin alınması gerekiyor. Bunun için ise bağlı olunan belediyeye iskan kontrolü dilekçesi ile başvuruda bulunması gerekiyor. İskan kontrolü dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor.


İskan kontrolü dilekçe örneği:


.......... BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE
....................... Mahallesi ................ Pafta ............... Ada ......... .....Parsel sayılı yerde bulunan binamıza iskan almak istiyoruz. İnşaatımızın tesisat yönünden incelenerek gereğinin yapılmasını arz ederim.Mal Sahibi

İsim – Tarih – İmza


.......................................


İNŞAATA AİT POSTA ADRESİ

........................ Mahallesi ..................... Cad. ....................... Sokağı ....... Kapı NoMAL SAHİBİNE AİT TEBLİGAT ADRESİ :

................................................ Mahallesi

................................................ Cad

................................................ Sokağı

......................... ...................... Apt

................................................ Kapı No

................................................ Posta Kodu

................................................. İlçesi

................................................. Şehirİskan izni...