01 / 07 / 2022

Kadastro bölgesi nedir

Kadastro bölgesi nedir

Kadastro, ülke sınırları içerisindeki arsaların devlet tarafından kayıt altına alınmasını ifade ediyor. Peki, kadastro bölgesi nedir? Kadastro çalışma alanı nasıl ilan edilir? İşte sorularınızın yanıtı...

Organize sanayi bölgesi nasıl kurulur?

Organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları, 2009 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik kapsamında açıklanıyor. Peki, organize sanayi bölgesi nedir? Organize sanayi bölgesi nasıl kurulur?

Boğaz öngörünüm bölgesi nedir?

Boğaziçi Kanunu gereğince öngörünüm bölgesine bitşik olan ve 2/7/1983 tarihli 1/500 ölçekli nazım planında gösterilen coğrafi bölge ise geri görünüm olarak ifade ediliyor. Peki, boğaz öngörünüm bölgesi nedir?

Boğaziçi etkilenme bölgesi nedir?

Boğaziçi Kanunu; İstanbul Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzeliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek için uygulanacak imar mevzuatını düzenliyor. Peki, boğaziçi etkilenme bölgesi nedir?

Endüstri bölgesi nedir?

Endüstri bölgesi ile ilgili esaslar, 4737 sayılı Endüstri bölgeleri kanunu ve Endüstri bölgeleri yönetmeliğinde açıklanıyor. Peki yasal mevzuata göre endüstri bölgesi nedir? Endüstri bölgesi nasıl kurulur?

Teknoloji geliştirme bölgesi nedir?

Ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek için kurulan teknoloji geliştirme bölgesi nedir? Teknoloji geliştirme bölgesi nasıl kurulur?

Öngörünüm bölgesi nedir?

Boğaziçi Kanunu gereğince; Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde turizm ve rekreasyon amacı ile ayrılan alanlara toplumun yararlanmasına ayrılan yapı yapılır ve bu husus tapu sicillerine işlenir. Peki, öngörünüm bölgesi nedir?

İmar planında ağır sanayi bölgesi nedir?

İmar planlarında belirtilen sanayinin yoğun olarak yer aldığı bölgeler, sanayi bölgesi olarak nitelendiriliyor. Peki, imar planında ağır sanayi bölgesi nedir? İşte imarda ağır sanayi bölgeleri..

Kültür ve turizm koruma ve gelişim alt bölgesi nedir?

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik esaslarına göre kültür ve turizm koruma ve gelişim alt bölgesi nedir? Kültür ve turizm koruma ve gelişim alt bölgesi nerelerdir?

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit ve ilan edilen Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi nedir? Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi nerelerdir? İşte yanıtı...

Kadastro bölgesi nedir?

Kadastro, ülke sınırları içerisindeki arsaların devlet tarafından kayıt altına alınmasını ifade ediyor. Peki, kadastro bölgesi nedir? Kadastro çalışma alanı nasıl ilan edilir? İşte sorularınızın yanıtı...

Sürdürülebilir kullanım bölgesi nedir?

Bu alanlardaki doğal kaynak kullanımlarında mevcut geleneksel kullanıma devam edilen sürdürülebilir kullanım bölgesi nedir? Sürdürülebilir kullanım bölgesi uygulama esasları nelerdir? İşte yönetmelik esasları bu haberde...

Hassas koruma bölgesi nedir?

Koruma bölgeleri, habitatların ve türlerin korunma önemine göre belirlenmiş olan mutlak koruma bölgesi, hassas koruma bölgesi gibi alanlara deniyor. Peki, hassas koruma bölgesi nedir? İşte yanıtı...

Elmadağ Küçük Sanayi Bölgesi'nde ilk etap 52 dükkanın yer teslimi yapıldı!

Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin,Hasanoğlan Sanayi Bölgesi için Hasanoğlan Sanayiciye İşadamları Derneği'ne (HASIAD) katkı vereceklerini ve Elmadağ Küçük Sanayi Bölgesi'nde ilk etap 52 dükkanın yer tesliminin yapıldığını söyledi...

Kadastro bölgesi nedir Haberi

Kadastro bölgesi nedir

Kadastro bölgesi nedir?

Kadastro, bir bölgedeki özel arsaların kaydı olarak tanımlanıyor. Bir diğer ifade ile kadastro, ülke sınırları içerisindeki arsaların devlet tarafından kayıt altına alınmasını ifade ediyor.


Kadastro çalışmaları ile sınırları çizilmiş sistem kapsamında arsalar numaralandırılıp, parselleniyor ve bu parseller detaylı haritalarsa gösteriliyor. Peki kadastro bölgesi nedir?


Kadastro bölgesi..

İlin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinden her birini ifade ediyor. Kadastro çalışma alanı ise, kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her birine deniyor.


Uygulama alanının ilânı ve belirtme yapılması

(1) Uygulama alanı, kadastro müdürlüğünce çalışmalara başlanmadan en az onbeş gün önceden çalışma alanında, kadastro bölgesi merkezinde ve bölgenin bağlı olduğu il merkezinde alışılmış vasıtalarla duyurulur, varsa yerel gazete ile ilân edilir.


(2) Kadastro müdürlüğünce, çalışmalara başlanılacağı hususu; mahallin mülki amirine, mahalli hukuk ve...