Kamu İhale Tebliği resmi gazete

Kamu İhale Tebliği resmi gazete

Kamu İhale Tebliği bugünkü 31376 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ 1 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kamu İhale Tebliği No:2014/1!

2014/1 Tebliğ Nolu Kamu İhale Tebliği 30 Ocak 2014 tarihinde 28898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğte 2014 'te uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler belirleniyor...

Kamu İhale Tebliği!

Kamu İhale Tebliği bugünkü 31376 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ 1 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kamu İhale Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!

Kamu İhale Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31376 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

SPK'dan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliği'nde değişiklik!

SPK, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliği'nde değişiklik yaptı. Değişiklik ile kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, kamu şirketleri ve iştiraklerine proje geliştirme ve mali fizibilite gibi hizmetleri verebilmesinin önü açıldı..

Kamu İhale Genel Tebliği'nde değişiklik!

Kamu İhale Genel Tebliği'nde değişilik yapılmasına dair tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler..

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği seri no: 73!

2019 yılı inşaat maliyet bedellerinin yer aldığı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği sıra no:501!

501 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler..

Vergi Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Kanunu Tebliği!

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı..

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik!

SPK tarafından, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı...

Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

 Milli Emlak Genel Tebliği sıra no: 387!

Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanması ve satışına ilişkin usul ve esaslarına ilişkin 387 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..

 Milli Emlak Genel Tebliği sıra no: 386!

Hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi ile taşınmazların bedelsiz devredilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 386 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..

Gelir vergisi genel tebliği 2018!

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:303), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında esnaf muaflığının kapsamı genişletildi...

Yapı işleri inşaat, makine ve elektrik tesisatı tebliği!

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ kapsamında değişiklik yapıldı. Değişiklik tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..

Kamu İhale Tebliği resmi gazete Haberi

Kamu İhale Tebliği resmi gazete

Kamu İhale Tebliği bugünkü 31376 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ 1 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2021/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%25,15) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 14.877.509,-TL (Ondörtmilyonsekizyüzyetmiş yedibinbeşyüzdokuz Türk Lirası) 18.619.202,-TL (Onsekizmilyonaltıyüzondokuzbinikiyüziki Türk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde...