kanuni önalım hakkı

kanuni önalım hakkı

kanuni önalım hakkı

Paylı mülkiyete konu olan taşınmaz malın paydaşlarından birinin payını bir üçüncü kişiye satması halinde kanuni önalım hakkı doğuyor. Peki, kanuni önalım hakkı nedir? İşte yanıtı..

Kanuni önalım hakkı!

Kanuni önalım hakkı!

Kanuni önalım hakkı nedir? Sözleşmeden doğan önalım hakkıyla kanuni önalım hakkı arasındaki fark nedir? Kanuni önalım hakkı tapuya şerh edilir mi? sorularının cevapları haberimizde yer alıyor..

Akdi şufa hakkı!

Akdi şufa hakkı!

Akdi şufa hakkı, taşınmaz malın üçüncü kişiye satılması durumunda şufa hakkı sahibine, tek taraflı irade beyanıyla ve aynı satış koşulları ile taşınmaz malı öncelikle satın alma hakkının yazılı bir sözleşmeyle verilmesi şeklinde oluyor....

Tarım arazilerinde önalım hakkı bilinmiyor!

Tarım arazilerinde önalım hakkı bilinmiyor!

Altın Emlak Pazarlama Müdürü Mehmet Koçyiğit, tarım arazilerinde ön alım (şufa) hakkının bilinmediğini ifade etti...

Tarım arazisinde önalım hakkı!

Tarım arazisinde önalım hakkı!

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda 2015'te yapılan düzenleme ile tarım arazisi satışları kısıtlanmıştı. Peki, tarım arazisinde önalım hakkı kimlere getirildi?

8 soruda önalım hakkı nedir?

8 soruda önalım hakkı nedir?

Paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması halinde diğer paydaşlara söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı veren hak olan önalım hakkı nasıl kullanılır?

Önalım hakkı dava dilekçesi 2016!

Önalım hakkı dava dilekçesi 2016!

Önalım hakkı hisseli bir taşınmazın paydaşlarından birinin kendi payını başkasına satması halinde kullanılıyor. Kendisine haber verilmeyen hissedarlar bir dilekçe ile karşı tarafa dava açabiliyor. İşte önalım hakkı dava dilekçesi 2016..

Kiracının evden çıkma hakkı var mı?

Kiracının evden çıkma hakkı var mı?

Gayrimenkul kiralarında mal sahipleri ancak kanuni gerekçelerin doğması halinde kiracısından tahliyesini isteyebiliyor. Peki, kiracının evden çıkma hakkı var mı? Kiracı evden erken çıkabilir mi?

Takas yoluyla satışlarda önalım hakkı doğar mı?

Takas yoluyla satışlarda önalım hakkı doğar mı?

Trampa, bir malın başka bir malla değiştirilme işlemi olarak tanımlanabiliyor. Trampa işleminde mallar üzerinde eşitlik aranmıyor. Peki, takas yoluyla satışlarda önalım hakkı doğar mı?

Hisseli tapu şufa hakkı davası nasıl açılır?

Hisseli tapu şufa hakkı davası nasıl açılır?

Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payım tamamen veya kısmen üçüncü kişiye sarması halinde, diğer paydaşlar önalım hakkım kullanabiliyor. Peki, hisseli tapu şufa hakkı davası nasıl açılır?

Tapuda hisse devri masrafları 2015!

Tapuda hisse devri masrafları 2015!

Hisseli tapularda devir işlemleri gerçekleşebiliyor. Hisse devrinde, eğer devir yapılacak kişi bir başka hissedarsa, diğer paydaşların önalım hakkı olmuyor. İşte, tapuda hisse devri masrafları 2015!

Hisseli tapuda önalım hakkı!

Hisseli tapuda önalım hakkı!

Önalım hakkı, satış sürecinde olan bir taşınmazı diğer alıcılardan öncelikli olarak satın alma hakkı olarak karşımıza çıkıyor. İşte, hisseli tapuda önalım hakkı!

Trampa yoluyla satışlarda önalım hakkı doğar mı?

Trampa yoluyla satışlarda önalım hakkı doğar mı?

Önalım hakkı, hak sahibi olunan taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılar karşısında öncelikle satın alabilme hakkı olarak biliniyor. Peki, trampa yoluyla satışlarda önalım hakkı doğar mı?

Önalım hakkı kime karşı kullanılır?

Önalım hakkı kime karşı kullanılır?

Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabiliyor. Peki, önalım hakkı kime karşı kullanılır? Paydaşa mı alıcıya mı?

Önalım hakkı davası hangi mahkemede açılır?

Önalım hakkı davası hangi mahkemede açılır?

Önalım hakkı, paylı mülkiyete konu olan taşınmaz malın paydaşlarından birinin payını bir üçüncü kişiye satması halinde kullanılıyor. Peki, önalım hakkı davası hangi mahkemede açılır? Dava nasıl açılır?

Önalım hakkı dava açma süresi!

Önalım hakkı dava açma süresi!

Önalım hakkı, paylı mülkiyete konu olan taşınmaz malın paydaşlarından birinin payını bir üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşların aynı sözleşmesel şartlarla bu payın öncelikle alıcısı olabilme hakkı oluyor. Peki, önalım hakkı dava açma süresi ne k

kanuni önalım hakkı

kanuni önalım hakkı kanuni önalım hakkı

Kanuni önalım hakkı nedir?

Paylı mülkiyete konu olan taşınmaz malın paydaşlarından birinin payını bir üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşların aynı sözleşmesel şartlarla bu payın öncelikle alıcısı olabilme yetkisini kendilerine veren hakka önalım hakkı deniyor.


Yasa dolayısı ile doğan kanuni önalım hakkının sahibi taşınmaza sahip olan paydaşlar oluyor. Bu hak paya bağlı bir haktır ve pay kimde ise hak sahibi odur.


Medeni Kanun Önalım Hakkı..


1. Yasal önalım hakkı

a. Önalım hakkı sahibi

MADDE 732.- Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.


b. Kullanma yasağı, feragat ve hak düşürücü süre

MADDE 733.- Cebrî artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz.

Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan...