Kaymakam kanunu

Kaymakam kanunu

5442 sayılı Kanun esaslarına göre iller vali tarafından ilçeler ise Kaymakam tarafından yönetiliyor. Peki, ilçe idaresi nasıl kurulur? Kaymakam ilçede, hangi görevler ile yetkili olur?

Kaymakam kimdir ve görevleri nelerdir?

Kaymakam kimdir ve görevleri nelerdir? İlçe İdaresi ve Teşkilatı ile ilgili esaslar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında açıklanıyor. İşte kaymakamın görev ve sorumlulukları bu haberde...

Kaymakamlık kanunu!

Kaymakamlık görevi ve kaymakamlar ile ilgili usul ve esaslar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında yer alıyor. Kaymakam, ilçenin genel yönetiminden sorumlu oluyor. İşte kaymakamlık kanunu..

Kaymakam kimdir ve görevleri nelerdir?

Kaymakam kimdir ve görevleri nelerdir? İlçe İdaresi ve Teşkilatı ile ilgili esaslar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında açıklanıyor. İşte kaymakamın görev ve sorumlulukları bu haberde...

Vergi Usul Kanunu amortisman tebliği!

365 sıra nolu Vergi Usul Kanunu amortisman tebliği, 30 Aralık 2006 tarihinde 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği amortisman hükümleri...

Bina vergisi kanunu!

1319 sayılı Bina vergisi kanunu, 11 Ağustos 1970 tarihinde, 13576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun kapsamında emlak vergisi ile ilgili esaslara yer veriliyor. İşte kanun hükümleri...

Ünsal Ban: Eski tüketicileri Koruma Kanunu ihtiyaca cevap veremiyordu!

Bugün Gazetesi yazarlarından Ünsal Ban gazetedeki bugünkü köşe yazısında Tüketici Koruma Kanunu'ndan bahsetti. Ban, Tüketicileri Koruma Kanunu'nun eskidiğini, günün ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiğini söyledi...

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu!

722 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu, 22 Temmuz 1966 tarihinde 12355 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun kapsamında, belediye hudutları içinde çarşı ve mahalle bekçileri teşkilatına ilişkin esaslar bulunuyor...

3320 sayılı Konut Edindirme Yardımı Kanunu!

3320 sayılı Konut Edindirme Yardımı Kanunu olan Memurlar ve işçiler ile bunların emeklilerine konut edindirme yardımı yapılması hakkında kanun 22 Kasım 1986 tarihinde 19289 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...

Tüketici Kanunu mahkemelerin yükünü azaltacak!

İstanbul Üniversitesi Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü Kadir Tuna, " Tüketici Kanunu, iş adli mercilere yansımadan çözülebilecek mekanizmalar oluşturuyor. Böylece mahkemelerin yükü de azaltılacak " dedi...

İmar Kanunu tasarısı imar planları!

İmar Kanunu tasarısı imar planları ile ilgili hükümlere göre, Planlara ilişkin ilgili idare meclisi kararı alınır. Bu karar 5393 sayılı Belediye Kanunu veya 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre kesinleşerek yürürlüğe giriyor...

İmar Kanunu tasarısı emlak vergisi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bakanlar Kurulu gündemine getirdiği imar Kanunu taslağı kapsamında emlak vergisi muaflıklarına ilişkin hükümlere yer veriliyor. İşte İmar Kanunu tasarısı emlak vergisi...

İmar Kanunu Taslağı kamulaştırma!

İmar Kanunu Tasarısı Taslağına göre, kamulaştırması 10 yılda yapılmayan alanlara, özel mülkiyet kullanımına açılacak şekilde imar hakkı veriliyor. İşte diğer İmar Kanunu Taslağı kamulaştırma hükümleri...

İmar Kanunu taslağı!

İmar Kanunu tasarısı taslağı kapsamında bir çok değişikliğe yer veriliyor. İmar Kanunu tasarısına göre, umumi hizmetlere ayrılan parseller kamuya geçene kadar sahipleri emlak vergisinden muaf olacak...

İmar Kanunu kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliği!

3030 sayılı İmar Kanunu kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 02 Eylül 1999 tarihinde 23804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yapılan değişiklikler...

Kaymakam kanunu Haberi

Kaymakam kanunu

İlçe idaresi nasıl kurulur?

5442 sayılı Kanun esaslarına göre iller vali tarafından ilçeler ise Kaymakam tarafından yönetiliyor. Kaymakam, ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilatının amiri olarak nitelendiriliyor.


Kaymakam, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alıyor. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam ediyor. 


Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları hükümlerinin yürütülmesi için emirler veriyor. Bu teşkilat amir ve memurları kaymakam tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle ödevli oluyor. Peki, İlçe idaresi nasıl kurulur?


İlçe İdaresi ve Teşkilatı

Madde 27 – İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır.


Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli...